Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Felsefemiz ve Katkılarımız

Görevimiz

Yönetim kalitesini geliştirerek değer yaratmak.

Ülkümüz

Birlikte çalıştığı kurumlar için yarattığı katma değer ve toplumsal katkılarıyla örnek ve önder olmak.

Hedef ve İlkelerimiz

Görevimiz değer yaratmaktır.
ARGE’nin hedefi, müşterilerinin işlerine sürekli olarak artı değer katmaktır. Üstlendiğimiz her işi ”en iyi” şekilde gerçekleştirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız.

En önemli varlığımız adımıza duyulan güvendir.
ARGE, müşterilerinin işleri ile ilgili öğrendiklerinin mahremiyetini korumaya, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermemeye ve müşterinin çıkarlarını her türlü düşüncenin önünde tutmaya özen gösterir. İş hayatında gösterdiğimiz özeni, çalışkanlığı ve dürüstlüğü, toplum hizmetlerinde ve özel hayatımızda da bir yaşam biçimi haline getirmek ilkemizdir.

İşimizin garantisi, çalışanımızın kalitesidir.
ARGE, en nitelikli çalışanları kazanmak, karşılıklı güven ortamı oluşturmak ve takım çalışması içerisinde sürekli gelişmeyi sağlamak için titizlikle çalışır. Sağlıklı yaşama verilen önemin, insanın kendisine ve çevresine duyduğu saygının ifadesi olduğuna inanırız.

Geleceğimizin güvencesi, sürekli öğrenme tutkumuzdur.
ARGE, her çalışanın kendini, işini ve sistemlerimizi sürekli geliştirmesi için uygun ortam hazırlar ve bu konuda ödün vermeksizin çalışmasını bekler. En kıt kaynak olan zamanın, en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışırız.

Yaşam kalitesini yükseltmede bilim ve teknolojiden yararlanırız.
ARGE, müşterilerinin hızla değişen gereksinimlerine cevap verebilmek için dünyadaki en iyi örnekleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemenin ve başkalarının deneyimlerinden faydalanmanın gerekliliğine inanır.

Hayal gücünün, yaratıcılık ve atılımın temeli olduğuna inanırız.
ARGE, hizmet verdiği müşterilerinin işlerinin yaratıcı çözümler gerektirdiğini bilir; ürettiği çözümlerin uygulanabilir olmasına ve farklılık yaratabilmesine özen gösterir.

Başarının sırrı rekabet gücünü artırmada süreklilik sağlamaktır.
ARGE, müşterilerine verdiği hizmetin her evresinde müşterileri ile bir takım ruhu içinde bütünleşerek çalışır. Müşterilerimizin başarısının, toplumumuzun ve ülkemizin başarısı olarak yayılacağına ve yaşam kalitesini artıracağına inanırız.

Farklılıklarımız

Her proje için doğru ekip
Her çalışma için hem çalışma konusunda, hem de müşterimizin sektöründe deneyimli bir proje ekibi oluşturuyoruz. Ekibin yönetimi, analiz, tasarım, uygulama ve yönetim deneyim ve yeteneklerinin dengeli olmasını projenin başarısı için birinci şart olarak görüyoruz.

Her ekipte en iyi insanlar
Ürettiğimiz işin kalitesinin doğrudan o işi yapan danışmanların nitelikleri ile bağlantılı olduğunu biliriz. Bu nedenle danışmanlarımızı konularında deneyimli ve başarıları kanıtlanmış kişiler arasından seçeriz. Danışmanlarımızın aynı zamanda bankacılık, tekstil, enerji gibi uzman oldukları sektörlerde tecrübeli ve yetkili kişi ve kuruluşlar ile yakın ilişkide olmasına önem veririz.

Başarmak bizim için görev değil, tutkudur
ARGE olarak bir projeye başladığımızda kendimizle girdiğimiz taahüt müşterimizin gereksinimlerini karşılayıp, beklentilerini aşmaktır. Çalışmalarımızın başarısının en önemli göstergesinin müşterimiz ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkimizin uzun sürmesi olduğunu biliriz.

Yaratıcı yaklaşımlar, uygulanabilir çözümler
Her müşterimizin gereksinim ve şartlarının kendine özgü olduğunun bilinci ile başlangıçta taze ve tarafsız bakışımız ile tüm olanak ve sorunları değerlendiririz. Bu değerlendirme bize yönetim, işletme, ve teknik konularda yaratıcı ve uygulanabilir çözümler üretebilme olanağını sağlar.

Dünya standartlarında çözümler, yerel uygulama
ARGE ürettiği çözümlerin kalite ve içeriklerinde dünya standartlarından ödün vermezken, bu çözümlerin yerel şartlarda uygulanabilirliğini sağlamaya da özen gösterir. Ülkemizin şartlarının hem yeni olanaklar, hem de bazı sınırlamalar getireceğini dikkate alarak metodolojilerimizi bu unsurlar paralelinde geliştiririz. Ayrıca, gerektiğinde faydalanmak üzere ARGE’nin Amerika ve Avrupa’da çeşitli uzman kuruluşlarla ortaklaşa çalışmasını sağlayan bağlantıları vardır.

25. Yıl Buluşmasından

Mervyn E. King, Sir Mark M. Stuart ve Dr. Argüden
Sorumlu Liderlik üzerine…

Can Kıraç
Can Kıraç’ın muhteşem konuşması…

Tuncay Özilhan
Tuncay Özilhan’dan ARGE Danışmanlık markalaşma hikayesi.

Çetin Nuhoğlu
Çetin Nuhoğlu’nun dikkat çekici vizyoner bakış ve toplumsal katkılar konuşması.