Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globaly recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yönetişim / Sürdürülebilirlik

Risk günümüz dünyasının kaçınılmaz bir gerçeği olarak önümüze çıkmaktadır. Riskler kayıplar yarattıkları gibi önemli kazançlarda yaratabilmektedirler. İyi bir risk yönetim sistemi şirketin sürdürülebilirliğini sağlamakta ve hissedarlar açısından önemli değer artışı yaratmaktadır. Risk yönetim sistemi;

  • Kurumsal yönetimini vazgeçilmez bir parçasıdır.
  • Yönetim kurulu dahil olmak üzere her düzeyde alınacak kararlar için rol ve sorumlulukları tanımlamaktadır.
  • Kurumun tüm iş süreçlerini kapsar.
  • İç denetim ve iç kontrol sistemleri risk yönetiminin aktif bileşenleridir.
  • Risk yönetimi kurum stratejisine entegre edilmeli ve stratejiye göre düzenlenmelidir.
  • Risk yönetim sisteminin doğru çalışması için, prosedürlerin olması, verinin toplanıp analiz edilmesi ve şeffaflık olmazsa olmaz konulardır.
  • Kurumun risk iştahı risk yönetim sisteminin nasıl çalışacağını belirleyen temel değişkendir.

Paul Hopkin’e (Fundamentals of Risk Management, 2012) göre, risk yönetimi yapılmasının temel sebepleri şunlardır:

  • Uyum; Operasyonların yasalara ve kurallara uygun olarak yürütülmesi
  • Güvence; İşlerin önceden belirlenmiş kurallara göre yürütülüp yönetilmesi
  • Karar Alma; Riskler ile ilgili bilgi ve analizler şirketin karar süreçlerinin bir girdisi olarak kullanılması ve doğru kararlar alınması.

Verimli operasyonlar, Etkin süreçler, Etkili strateji; Risk yönetim sistemi minimum değişkenlik ile en iyi getiriyi elde etmeyi sağlayacaktır.

Risk tamamen ortadan kaldırılamamaktadır, ancak alınan önlemler ile etkileri Kabul edilebilir düzeye çekilmektedir.

ARGE olarak müşterilerimize aşağıdaki metodoloji çerçevesinde risk yönetim sistemleri oluşturmalarını sağlamaktayız.