Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Strateji

Strateji, farklılığın temelidir. Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturur. Rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında, misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini net olarak ortaya koyabilen ve uygulayabilen kurumlar güçlerini odaklayarak başarıya ulaşırlar. Bu sayede stratejiler, değer zincirindeki her halkanın, her bireyin doğru yönde ve ortak olarak hareket etmelerini, kurumların geleceğe yönelik hedef ve beklentilerini netleştirilmesini ve kaynaklarını etkin olarak kullanılmalarını sağlamaktadır. ARGE, strateji alanında sunduğu hizmetler ile kurumlara değer yaratan stratejiler belirlemede ve uygulamada yardımcı olmaktadır.

Başarı Öyküsü

Sektöründe birçok ilke imza atan Şirket ürünlerinde kaliteden ödün vermemekle övünüyordu. Aynı zamanda sektöre getirdikleri ve kalitesiyle piyasa payı olarak da liderliğe ulaşmış olan Şirket büyümesini sürdürmek için her fırsatı değerlendirmek üzere sürekli olarak ürün portföyünü geliştirmekteydi. Ancak, yeni rakiplerin belli pazar kesitlerine odaklandığı ve ekonomik durgunluktan dolayı pazarın durağanlaştığı bir dönemde pazar lideri olan Şirket ciddi zararlar etmeye başlamıştı. İşte böyle bir konumdayken Şirket, ARGE ile bir stratejik değerlendirme çalışmasına başladı.

Yaklaşımımız

Stratejik değerlendirme Şirket’in değer zincirinin değişik kesitlerinde yarattığı değer ile pazar beklentilerinin ve rakip sunularının karşılaştırılması ile başladı.

1. Şirketin değer sunusu, üretim maliyetlerinden hizmetin nihai müşteriye ulaştığı tüm aşamalar için analiz edildi, verimlilikler irdelendi.
2. Şirket yapılanmasının, müşteri kesitlerine uygunluğu test edildi.
3. Sunulan hizmetlerin müşterileri tarafından ne kadar talep edildiği ölçülerek, talep edilmeyen hizmet ve ürünler belirlendi.
4. Ürün portföyü değerlendirildi, karlı olmayan ve olmayacak ürünler belirlendi.
5. Müşteri portföyünün verimliliği analiz edildi.
6. Genel giderler incelenerek, verimsizlik alanları ve kaynakları ortaya konuldu.

Elde Edilen Kazanımlar

1. Şirket’in genel giderlerinde % 50 tasarruf sağlandı,
2. Cirosunun %10’u oranında zarar eden Şirket’in karlılık oranı +%15’e çıktı,
3. Şirketin borsa değeri endeksten %75 daha hızlı arttı.