Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Danışmanlarının haftada bir gün sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmasını misyon haline getirmiş olan ARGE, 2002 yılının Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu tarafından, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile, Avrupa’ya örnek en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş ve “Geleceği Şekillendirme” ödülünü kazanmıştır.

ARGE, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından başlatılan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (Global Compact) imza atarak, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuna olan bağlılığını güçlendirmiştir.

Türkiye’ de yönetim kalitesini ve sivil toplum kuruluşlarını geliştirme konusundaki öncü çalışmalarıyla tanınan ARGE, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “Sorumlu Girişimcilik” (Responsible Entrepreneurship) kitabında da yer alan tek Türk şirketi olmuştur.

ARGE’nin kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi tarafından vaka çalışması haline getirilmiş ve European Case Clearing House tarafından dünya üniversitelerine sunulmuştur.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, başlıca uzmanlık alanları olan yönetim danışmanlığı konusundaki deneyimlerini sivil toplum kuruluşlarının yönetim kalitesinin de geliştirilmesi için kullanan ARGE danışmanları, bugün çeşitli dernek ve vakıflarda aktif olarak çalışmakta, buralarda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Stratejik yaklaşımlarını ve uygulama becerilerini bu kurumların daha etkin olmaları yönünde ortaya koymaktadırlar. Bu birikim ve becerilerinin kaldıraç etkisini kullanarak sosyal katkı alanını bir kişi veya şirketin tek başına sağlayacağından çok daha ileri götürmektedirler.

ARGE çalışanlarının birçok sivil toplum kuruluşu ile yaptığı çalışmalar, iş dünyasının sosyal sorumluluk anlayışı içinde tüm topluma hizmet etme çabasının Avrupa’da da kabul edilen güzel bir örneğini oluşturuyor. ARGE’nin bu çalışmaları dünya üniversitelerinde kurumsal sosyal sorumluluk konusunda örnek vaka olarak kullanılmaktadır.

ARGE danışmanlarının sosyal konulardaki çalışmalarının kendi gelişimlerine de çok önemli katkılar sağladığını zaman içinde gözlemledik. Mesleğimizde gerekli olan liderlik, saygınlık kazanma, takımları yönetme gibi kritik becerilerin en iyi edinme yerinin sosyal çalışmalar olduğunu memnuniyetle keşfettik.