Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Referanslarımız

“ARGE, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile reorganizasyon ve insan kaynakları konusunda verimli bir proje gerçekleştirdi. Bu çalışma sürecinde ARGE ekibi, bizim ekibimizle sinerji yaratan bir yaklaşım gösterdi. ARGE’yi yönetim danışmanlığı ihtiyacı olan kurumlara, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü ayırımı düşünmeden öneririm.”
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE’nin, strateji, yönetim sistemleri ve uluslararası kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi konularındaki derin bilgi ve deneyimlerini ülkemiz şartlarına uyarlama konusundaki becerileri dikkat çekicidir. ARGE’nin uluslararası kaliteyi ülkemizde yansıtabilen bir hizmet verdiğini düşünüyorum.”
Mustafa V. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE’nin profesyonelliği, işi sahiplenmesi, yaratıcılığı, işe bağlılığı ve uyumlu çalışması uzun süreli birlikte çalışmamızın temel nedenidir.”
F. Bülend Özaydınlı, İcra Başkanı

“Toplam Kalite Yönetimi anlayışının şirketin en üst düzey yöneticilerinden, fabrikalardaki işçilere kadar her düzeyde benimsenmesinde ARGE’nin hem metodolojik, hem de uygulama deneyimlerinden faydalandık. ARGE’nin gerek stratejik düşünce üretme yeteneğinden, gerekse düşüncelerin uygulamaya geçirilmesi konusundaki deneyimlerinden kurumsal olarak fayda sağladığımızı belirtmek isterim.”
Agah Uğur, Genel Müdür

“ARGE’nin önemli yetkinliklerinden biri, organizasyonları ve yönetim tarzlarını çok iyi analiz ederek, yaptığı değerlendirme sonucunda kurumlara yararlı çözüm önerileri sunmasıdır. ARGE’nin çok kısa sürede kurumsal incelemesi sonucu hazırladığı organizasyon önerileri sayesinde TAI, hızlı ve etkin küçülmeyi sağlayan organizasyonel yapıya kavuşmuş, aynı zamanda iki büyük müşteriyle çalışmaya alışkın bir yapıdan 25′in üzerinde müşteriye hizmet edecek duruma gelmiştir.”
J.R. Jones, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

“ARGE’nin iş kalitesi ve yaklaşımı, çalışma disiplini, deneyimi ve ülke gerçeklerini yakından izlemesiyleGrubumuza değer kattığını düşünüyorum. ARGE, iş stratejilerinden, devlet ile ilişki stratejilerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği fikir ve çalışmalarla bize yol göstermiş ve bizi etkilemiştir.”
Güler Sabancı, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE, Koç 2000 olarak adlandırdığımız toplam kalite yönetimi ve değişim projemizin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmaların sonucunda Arçelik gibi ülkemizin en büyük özel sektör kuruluşunun Ulusal Kalite Ödülü alması, Beko Ticaret’in Avrupa’da Kalite Büyük Ödülüne ulaşmış olması bu başarının güzel bir göstergesidir.”
Hasan Subaşı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

“Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş (ERDEMİR) ; ARGE Danışmanlık firmasından 2004 yılında , Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü sürecinde ve insan kaynakları uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmeti almıştır. Her iki projede de ARGE’nin çok değerli ve deneyimli uzmanları ile ERDEMİR çalışanları uyumlu bir ekip çalışması sergilemişlerdir. ARGE’nin iş kalitesi ve yaklaşımı, çalışma disiplini, bilgi ve deneyim paylaşımı, takım çalışması ve uyumun ortaya çıkardığı sinerji takdire şayandır. Bunların neticesinde, ERDEMİR Avrupa Kalite Ödülü başvurusunda, Mükemmellikte Yetkinlik belgesi, Ulusal Kalite Ödülü başvurusunda ise Başarı Ödülü almıştır. Türkiye’de ve Avrupa’da Mükemmellik (TAM) olarak adlandırılan bu proje, daha sonrada ARGE tarafından takip edilerek kalıcılığın yerleştirilmesi sağlanmıştır. Burada yapılan çalışmaların neticesinden çok memnun kaldığımı, benzer çalışmaları her zaman ARGE ile yapabileceğimi ,diğer kuruluşlara da tavsiye ettiğimi belirtir, tüm ARGE çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.”
A.Kerim Dervişoğlu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

“‘Toplam Kalite’ anlayışımız doğrultusunda grubumuzun etkin şirketlerinden Assan Alüminyum’da ihtiyacını hissettiğimiz kurumsal süreçlerin tasarlanması ve hayata geçirilmesinde ARGE’nin değerli çalışanlarının önemli katkıları olmuştur. Stratejik Yönetim yaklaşımlarımızı destekleyen bu değişimde ARGE, ulusal ve uluslararası iş bilgi ve deneyimini bizlerle paylaşarak bu süreci hızlandırmıştır.”
Asım Kibar, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE Danışmanlık ile kurumumuzun stratejik yeniden yapılanması projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduk. ARGE, gerek organizasyon yapısının, gerekse bankamızın sistemlerinin strateji doğrultusunda yapılandırılmasında yaratıcı ve uygulanabilir öneriler üretti. ARGE’nin çalışmalarımıza hem geniş vizyon kazandırılmasında, hem de teknik konularda önceliklerin belirlenmesinde ve tutarlılığın sağlanmasında kurumumuza değer kattığına inanıyorum. ARGE’nin iyi yönetim ilkelerini kuruma özgün çözümlere dönüştürmedeki titizliği ve disiplini kendileri ile birlikte çalışan tüm arkadaşlarımızca takdir gördü. ARGE’nin yönetim ve danışmanlık deneyimleri ile ülkemizde çok özel bir yeri olduğunu ve birlikte çalışmaktan önemli fayda sağladığımızı düşünüyorum.”
Vural Akışık, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE ile gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma ve uluslararası standartlara uyum çalışmasından memnun kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Bizim için ayrı bir önemi olan bu çalışmada ARGE’nin bilgi ve deneyimi ve konulara yaklaşımı bizler için faydalı olmuştur.”
A.Rona Yırcalı, Yönetim Kurulu Başkanı

“İlaç ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz için, Toplam Kalite Yönetimi, strateji geliştirme ve strateji ile uyumlu İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulmasında ARGE’nin önemli desteğini aldık. ARGE’nin teori ile pratiği dengeli olarak sonuçlara yansıtması ve ülkemiz şartlarıyla uyum sağlaması konusundaki duyarlılığı çalışma çıktılarının uygulamada sorunsuz çalışmasını sağlamıştır. ARGE, ilgili ve atılımcı yönetim kadrosu ile hem dış dünyadaki gözümüz ve kulağımız oldu, hem de iç organizasyonumuzu güncel ihtiyaçlara göre nasıl kullanabileceğimizi bize gösterdi.”
Dr. Erhan Baş, Genel Müdür

Grubumuza dahil şirketlerin kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları sırasında Çuhadaroğlu Grubu’nun kurumsallaşması, kurumsallaşmış aile şirketlerinde olması gereken yapıların oluşması ve uygulamaya geçirilmesinde ARGE’nin danışmanlık hizmetleri son derece yararlı olmuş ve bu konudaki yapısal değişiklikler tamamlanmıştır. Bu nedenle ARGE’ye teşekkür ederiz.”
Ahmet Çuhadaroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE ile, “Stratejik İrdeleme”, “Organizasyon Geliştirme” ve “Süreç İyileştirme” projelerini gerçekleştirdik. Dokuz aylık süre içerisinde hem kısa vadeli önerileri hayata geçirme fırsatı yakaladık, hem de şirketimizin geleceğe hazırlanmasında sağlam adımlar attık. ARGE elemanlarının bizim takımımızın uyumlu birer oyuncusu olduğunu hissettik. Bu dönemde şirket karlılığında ve şirketin borsa değerinde sıçrama sağladık. Özetle ARGE ile birlikte çalışmak, hem ulaştığımız sonuçlarla, hem de çalışma süreciyle keyifliydi.”
Melih Batılı, Genel Müdür

“ARGE yeni iş alanına girmemizde önemli rol almıştır. ARGE’nin hem teknik yetkinliği, hem de geniş ilişki ağı, hazırlıklarımızın kalite seviyesini yükseltmiş, konuya çok farklı boyutlarda hazırlanmamızı ve kısa sürede hedeflere ulaşmamızı sağlamıştır. Aynı zamanda, uluslararası kuruluşların beklentilerine ilişkin deneyimleri her aşamada yönlendirici olmuştur.“
Yaman Akar, Genel Müdür

“ARGE Danışmanlık ile, yeni stratejiler geliştirilmesinden, bu stratejilerin uygulanmasına, yabancı ortaklarla işbirliklerinin geliştirilmesine kadar birçok konuda birlikte çalışmaktayız. Bu çalışmaların projelendirilmesinden, kurumsal desteğinin sağlanmasına, uygulamanın yayılımından, iletişim planlarına kadar her aşamada deneyimlerini bizlerle paylaşmalarından fayda sağladık.”
F. Bülend Özaydınlı, Genel Müdür

“2001 yılında gerçekleştirdiğimiz birleşme öncesinde ve sonrasında ARGE Danışmanlık ile birlikte çalıştık. Birleşme öncesi gerçekleştirilen “değer belirleme” ve sonrasındaki “birleşme sonrası uyumlu yapılanma stratejileri” projelerinde ARGE, firmamıza önemli katma değer sağlamıştır. ARGE’nin birleşme ve yeniden yapılanma konusundaki deneyiminin ve danışmanlık becerisinin, dünya standartlarında olduğunu belirtmek isterim.”
Levent İdikut, Genel Müdür

“ARGE, son on yılda büyük bir hızla büyümemizden dolayı ihtiyaç duyduğumuz kurumsallaşma ve yeniden yapılanma faaliyetlerimizde bize yardmıcı oldu. ARGE’nin titiz ve disiplinli bir çalışma sonucunda hazırladığı ve her konuda profesyonel yaklaşımlarla hazırlanmış olan detay rapordan dolayı takdirlerimizi sunuyoruz. ARGE ekibinin deneyimi ışığında Vakfımız için hazırlanan ve stratejik yönetim ile çalışma prensiplerini içeren etkin organizasyon planı, kurumumuzun bugününü ve geleceğini belirleyen önemli bir belge olmuştur.”
Tamer Şahinbaş, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE’nin yüksek bilgi ve deneyimi ile günümüz iş dünyası ile entegre ve ülkemiz şartlarına uyumlu özgün çözüm önerileri ve uygulamada iş ortaklığı tarzında tam desteği, iş dünyamızda kendilerini aranan bir rehber konumuna getirmiştir. ARGE ile firmamızın sektörümüz içerisindeki stratejik, operasyonel ve finansal konumu üzerine çok başarılı bir proje çalışması gerçekleştirdik. Bütünü ve detayı aynı titizlikle incelemeleri, yapmış oldukları tesbitlerdeki yüksek gerçeklik oranları ve sürekli çözüm ve iyileştirme odaklı yaklaşımları firmamızın geleceğe yönelik yeni hedeflerinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.”
Ö. Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE’nin, ülkemizin önde gelen kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla büyük katkılar sağladığını gözlemliyorum. ARGE, dünya’da uygulanan başarılı strateji ve yönetim bilgilerini yakından takip eden ve bunları ülke koşullarında uyarlayabilen büyük bilgi ve deneyime sahip bir Danışmanlık şirketi olarak uzun yıllar Türk özel ve kamu sektörüne hizmet vermeye devam edecektir.”
Cengiz Solakoğlu, Koç Holding, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı