Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

ARGE Danışmanlık, B20’nin Yönetişim ve Sürdürülebilirlik bilgi ortağı

G20 Zirvesinde Devlet Başkanlarına sunulacak önerilerin belirlenmesi için yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında 1 Haziran 2015 tarihinde Paris’te OECD Genel Merkezinde gerçekleştirilen paneli ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yönetti. Panele, UN Global Compact Vakfı Başkanı Sir Mark Moody-Stuart, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Danilovich, OECD Düzenleyici Politikalar Başkanı Nikholai Malysev, Entegre Raporlama Platformu CEO’su Paul Druckman ve Dünya Bankası Avrupa Özel Temsilcisi Stefan Emblad konuşmacı olarak katıldılar.

Paris, 1 Haziran 2015 – G-20 zirvesi 15 – 16 Kasım tarihlerinde Devlet Başkanlarının katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilecek. G20 zirvesinde Devlet Başkanlarına, iş dünyası sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak öneriler B20 (Business20) Platformu tarafından hazırlanıp sunuluyor. Bu yıl Türkiye’nin Başkanlığını üstlendiği B20 Platformu “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” (Governance and Sustainability) konulu bir çalışma başlattı. Çalışmanın başlatılmasında 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri belirlenecek olması ve Aralık ayında Paris’te İklim Zirvesi gerçekleşecek olması da rol oynadı.

B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik çalışmasının Bilgi Ortağı ve Danışmanı (Knowledge Partner) olarak ARGE Danışmanlık seçildi. ARGE gerek B20 çerçevesinde üye ülkelerde gerçekleştirdiği anket çalışması ile gerek bu konudaki bilgi birikimi ile G20 Liderlerine öneri hazırlama görevini üstlenmiş bulunuyor. ARGE Danışmanlık, 2010 yılından bu yana yapılan B20 çalışmalarında Bilgi Ortağı olarak seçilen tek Türk danışmanlık şirketi oldu.

Panelde yaşanabilir ve katılımcı bir gelişme açısından yönetişim ve sürdürülebilirliğin önemi, iş dünyasının rolü, devletlerin rolü, gönüllülük yaklaşımının etkileri, şeffaflık ve raporlamanın önemi ile OECD ve Dünya Bankası gibi çok taraflı yapıların bu konuda sağlayacağı destek tartışıldı.

Toplantıya katılımcı olarak G20 ülkelerinden gelen iş dünyası temsilcileri, B20 Türkiye Sekretaryası üyeleri katıldılar. Panel sonrasında toplantıya katılımcıların da görüş ve önerileri alındı.

Toplantıda ARGE Danışmanlık yetkililerinden Dr. Yılmaz Argüden’in yanı sıra Pınar Ilgaz ve Dr. Erkin Erimez’de hazır bulundular.

B20, Paris’te “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” Paneli DüzenlendiPaul Druckman (CEO, Entegre Raporlama), John Danilovich (Genel Sekreter, ICC), Dr. Yılmaz Argüden (ARGE Danışmanlık, B20 Knowledge Partner), Stefan Emblad (Dünya Bankası Avrupa Direktörü), Nikolai Malyshev (OECD, Düzenleyici Politikalar Başkanı)