Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Bilge Sohbetleri

Katma değer yaratmanın temeli bilgidir.  Bilgi ise zaman içinde yaygınlaştıkça değer yaratma gücü düşer.  Bu nedenle, odaklı bir şirketin çalışanlarının kendilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlamak şirketin sürekliliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Örneğin, müşterilerinin problemlerinin çözümüne ve gelişimine katkıda bulunmak üzere değişimi sağlamak için çalışan yönetim danışmanlık şirketleri çalışanlarının sürekli gelişimine özel önem verirler. Çünkü, yaygınlaşmış bilgi müşterileri açısından danışmanlık hizmeti almayı gerektirmez. Bu nedenle, danışmanlar hep bir adım önde olmalıdır. Öğretme ve değişimi tetiklemeyle yaşayan danışmanlar için sürekli öğrenme aslında bir yaşam savaşıdır.

Sürekli öğrenme sadece danışmanlık mesleği için değil, tüm şirketlerde gelişimin ve rekabet gücünün sürekliliği için vazgeçilmez bir unsur. Her kaynak için olduğu gibi insan kaynağının geliştirilmesi de iyi planlama ve etkin uygulama gerektiriyor.

Çalışanların gelişimini planlamada şirketler için iki hedef var: (1) çalışanlara şirket standartlarını ve değerlerini kazandırılmak ve kişinin görevini olması gerektiği gibi yerine getirmesini sağlamak, ve (2) yüksek potansiyelli çalışanların vizyon ve bilgisini artırarak şirket için başka düzeylerde de katma değer yaratmasına hazırlık yapmak.

Sürekli öğrenmeyi hedeflerinden biri haline getiren ARGE Danışmanlık olarak Bilge Sohbetleri’ni başlatarak, her hafta konusunda uzman bir kişiyle buluşup kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.  Amacımız, öğrenmeyi ve gelişmeyi kendimiz, müşterilerimiz ve dostlarımız için sürekli kılmak.

Bilge Sohbetleri kapsamında yapılan konuşmaların özetlerini aşağıda bulabilirsiniz: