Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

1.000.000 “İyi” Internet Kullancısı Aranıyor

Müracaat: www.ekledestekle.com
Önemli not: Adayların ekranlarından bir satır verecek kadar “iyi” olmaları yeterlidir.

Bu panolar dikkatinizi çekti mi?
Aranan “iyi” internet kullanıcısı siz olabilir misiniz?
Sadece üç dakikanızı vererek sürekli “iyilik” yapılmasına fırsat yaratmaya ne dersiniz?
Evet, sizden tek bir kuruş istemeden; herhangi bir kullanım alışkanlığınızı değiştirmeden; oraya tık, buraya tık gibi yeni efor veya zamanınızı istemeden sürekli fayda yaratacak bir platform sadece üç dakikanızı talep ediyor: www.ekledestekle.com

Ekle Destekle yenilikçi bir sosyal girişimcilik modeli.

Temel amacı gönüllü kuruluşlara düzenli gelir sağlamak.

Bunu hiç kimseden bağış istemeden yapmayı sağlayacak yenilikçi bir iş modeli kurgulandı.

Üstelik, bu modelde tüm paydaşlar için kazan-kazan-kazan ilişkisi oluşturuldu.

20 seneyi aşkın bir süredir birçok gönüllü kuruluşun kuruluşunda ve yönetiminde gönüllü olarak görevler üstleniyorum. ARGE Danışmanlık olarak da çalışanlarımızın haftada bir güne kadar gönüllü kuruluşlara destek vermelerini teşvik ediyoruz. Bu çalışmalarımızla on sene önce Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa’ya örnek en iyi üç şirket arasına seçilerek ödüllendirildik. Tüm bu çalışmalarda gözlemlediğimiz ortak bir sorun gönüllü kuruluşların faaliyetlerini bağışlara bağımlı olarak yürütmeleri ve düzenli gelir kaynağı olmadığında faaliyetlerinin aksıyor olması.

Oysa, gönüllü kuruluşlar toplumda sosyal duyarlılığın artması, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesi, belli konulara odaklanarak bu konudaki bilgi birikiminin artması, kamu sektörünün yönlendirilmesi ve demokrasinin gelişmesi için çok önemli. Gönüllü kuruluşların düzenli gelir kaynaklarına kavuşarak faaliyetlerini etkin kılmaları hepimizin yaşam kalitesini artırır. Nitekim, Türkiye’nin en önemli girişimcisi Vehbi Koç’un Türk Eğitim Vakfı için geliştirdiği ‘çiçek yerine TEV bağışı’ yaklaşımı da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik akılcı bir proje olmuştur.

İşte bu nedenle, 10 ay önce bir sosyal girişim başlattık. Girişimcilik fikir üretmek, yenilik veya geliştirme yapmaktır. Girişimciliğin tanımında yenilikçilik vardır, risk alma, fırsatları kovalama ve hayata geçirme vardır. Sosyal girişimcilik ise piyasa odaklı bir yaklaşım ile temel hedefi sosyal bir sorunun çözümüne katkı sağlamak olan girişimciliktir. Sosyal girişimcilik temel hedefi kârlılık olan şirketlerin ek olarak gönüllülük yapmaları, bağış yapmaları veya kurumsal sosyal sorumluluk değildir. Sosyal girişimciliğin başarısı bağışçıların iyi niyetine veya bütçelerine bağlı değildir. Çünkü sosyal girişimcilik, girişimci dürtüsüyle sürekli yenilikçilik peşinde koşulmasını, paydaşlarına sağladığı fayda ile ölçeğin büyütülebilmesini, ve farklı ortamlarda tekrarlanabilen kârlı bir iş modeli oluşturabilmesini içerir. Sosyal girişimciler paydaşlarına hissedar, çalışan ve müşteri olarak söz hakkı verirler. Tüm paydaşları için kazan-kazan ilişkileri kurarak girişimin gelişimini teminat altına alırlar. Böylelikle çözümün daha etkin ve yaygın olmasını sağlarlar.

Ekle Destekle, kârının çoğunu hissedarlarına değil, sivil toplum kuruluşlarına dağıtmayı hedefleyen +1 Sosyal Adım sosyal girişiminin ilk projesi.

Ekle Destekle kullanıcılarından hiçbir maddi bağış istemiyor. Sadece bilgisayar ekranlarından bir satır verecek kadar ‘iyi’ olmalarını istiyor. Ekle Destekle sitesinden indirlecek bir program ile ekranlarında görmeye başlayacakları bu bir satırda gösterilecek reklamlardan kendi seçtikleri bir sivil toplum kuruluşuna düzenli gelir sağlamış oluyorlar. Ayrıca, kendi seçtikleri haber kaynaklarından ve sivil toplum kuruluşlarından da haberleri altyazı mantığında görüyorlar.

Böylelikle, yüreklerine yakın bir konuda (eğitim, çevre, kültür gibi) ceplerinden bir tek kuruş çıkmadan duyarlı vatandaş olarak (çocuk okutarak, ağaç dikerek, kültürel etkinliklerin yaygınlaşmasını sağlayarak, aile içi şiddete HAYIR diyerek…) katkı sağlamış oluyorlar.

Reklam verenler ise bir taraftan normal reklam bütçelerinin bir kısmıyla aynı zamanda bir ‘iyi’lik yapmış oluyorlar. Fakat daha önemlisi kullanıcıların profil bilgilerine göre özgün mesajlar verebilecekleri bir mecraya kavuşmuş oluyorlar. Örneğin, sadece Kadıköy’de oturanlara bir reklam verebildikleri gibi, 30’lu yaşlardaki üniversite mezunlarına özgün bir mesaj da verebiliyorlar.

Sivil toplum kuruluşları ise hem düzenli bir gelir kaynağına kavuşuyorlar, hem de kendi destekçileriyle düzenli bir iletişim kurma imkanına ve etkinlik düzeylerini artırma fırsatına.

Toplumsal olarak da faydaları var bu projenin: Öncelikle seçilen sivil toplum kuruluşları (şu aşamada Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı-TEMA, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı-IKSV, ve Aile İçi Şiddete Son kampanyası) kendilerine aktarılan kaynakların kullanımı ile ilgili olarak dış denetim yaptırma yükümlülüğünü üstlendikleri için toplumda hesap verebilirlik kavramı ve toplumsal güven yaygınlaşıyor. Ayrıca, insanların toplumsal sorunlarla ilgilenmeleri kolaylaştığı için toplumda sosyal duyarlılık seviyesi artıyor. Düzenli gelire sahip sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttıkça demokrasi gelişiyor ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı için çözüm ve bilinç de artıyor.

10 ay önce başlayan bu projeye katılanların sayısı şimdiden 10.000’i aştı. Daha şimdiden bu projeye inanarak Mapfre Genel Sigorta, Migros, Mercedes ve Unilever gibi ilerici şirketler bu projeye reklam vererek projenin ‘iyi’liğine ve etkinliğine inandıklarını gösterdiler. Bu dönemde, 100.000 TL’yi aşkın kaynak aktarıldı TEGV, TEMA ve IKSV’ye. Önümüzdeki dönemde hesap verme kültürünü benimseyen yeni sivil toplum kuruluşları da katılacak bu platforma. Ayrıca, kullanıcı sayıları arttıkça sadece büyük şirketler değil, herhangi bir semtteki küçük işletmeler de kendi mahallesindeki kullanıcılara ekonomik olarak reklam verebilecekleri bir mecraya kavuşmuş olacaklar.

Bu yılbaşında ise ‘iyilik, iyiliği çekti’ ve girişimciliğin önemini gösteren bir olay yaşandı J. Açıkhava tanıtım hizmetlerinde lider kuruluş Kinetic ‘Bir markayı billboard reklamlarıyla ne kadar tanınır kılabiliriz?’ sorusunu cevaplandırmak için bir test yapmaya karar verdi. Girişimci hızı ve etkinliğiyle çalışan Ekle Destekle ekibinin çalışmalarını beğenerek bu kampanya için ‘Ekle Destekle’yi seçti. Şimdi Türkiye’de binlerce panoda yukarıda gördüğünüz tanıtım yapılıyor.

10.000 kullanıcıyı 1.000.000’a taşımayı hedefliyoruz.

Siz de katılın. Dostlarınızı davet edin.

“İyi” reklam verebilecek kuruluşlara duyurun bu yenilikçi, ‘iyi’lik içeren mecrayı…

Hep birlikte gönüllü kuruluşları kalkındıralım.

Ekleyin, destekleyin. Sizinle +1 olalım. Desteğinizle hem yeni projeler geliştirebilelim, hem de yeni STK’ları projeye dahil edebilelim.

Türkiye’den dünyaya yeni bir iş modeli sunalım…