Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

+1 Sosyal Adım

Internet ve sosyal medya konusundaki gelişmeler insanların, toplumların davranış biçimlerini de değiştiriyor. Arap dünyasında güçlü sanılan birçok iktidarın çok kısa zamanda devrilmesinde en önemli etkenlerden birisi de facebook, twitter gibi iletişim araçlarının insanların çok hızlı ve kolay iletişim kurabilmelerini sağlamaları.

Halka senelerdir süregelen iktidarları yıkma gücünü veren internet acaba aynı zamanda toplumsal sorunların çözümü için de halkı yetkelendirip, halkın gücünü sosyal fayda için yönlendirmek üzere de kullanılamaz mı?

+1 Sosyal Adım bu anlayış ve piyasa odaklı bir yaklaşım ile temel hedefi sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak olan bir sosyal girişimcilik örneği.

+1 Sosyal Adım aynı zamanda alışılagelinen birçok varsayımı kırarak sosyal değişim yaratmak üzere yenilikçi bir anlayışı da hayata geçiriyor. Bu yenilikçi yaklaşımı ile teknolojik gelişimden faydalanarak kullanıcılarının tercihleri doğrultusundaki sosyal değişimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

+1 Sosyal Adım: (i) Öncelikle baştan kârının çoğunu hissedarlarına değil, sosyal fayda sağlayacak projelere dağıtmayı kurgulayan bir girişim.
(ii) Desteklenecek sosyal projenin seçimini halka bırakıyor.
(iii) Halktan para istemiyor. Bu nedenle, herkese fark yaratabilme ve dostlarını da davet ederek daha fazla fayda sağlama fırsatı sunuyor.
(iv) Tüm paydaşlara artı değer yaratarak bu sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlıyor.
(v) Bu ilkelere uymak kaydıyla yeni girişimcilere de yenilikçilik ve sosyal değişimleri desteklemek üzere fırsat sunuyor.
(vi) Desteklenecek gönüllü kuruluşlara sağlanan kaynakların kullanımı ile ilgili şeffaf bir şekilde halka hesap vermezorunluluğu getirerek, toplumsal güvenin kazanılmasına özen gösteriyor.
(vii) Sivil toplum kuruluşlarının en önemli sorunu olan sürdürülebilir kaynak sağlama konusuna odaklanarak bir çözüm geliştirildiği için tüm gönüllülerin bu girişimi desteklemelerini teşvik etmiş oluyor. Üstelik gönüllülerin duyarlılıkları hangi konuda olursa olsun, her katılım diğerlerinin de değerini artırıyor.

Bu girişimin ilk projesi Ekle Destekle. Ekle Destekle insanların kendi bilgisayarlarına bir program indirerek internet tarayıcılarında bir satırlık bir çubuğun toplumsal konulara çözüm arayan gönüllü kuruluşlara kaynak yaratılması için kullanılmasına izin vermelerini içeriyor. Bilgisayarlarındaki bu satırda televizyondaki altyazı haberleri gibi bir uygulama ile her bireye kendi istedikleri konularda haber akışı, şeçtikleri sivil toplum kuruluşu ile ilgili bilgi ve kendi profilindeki gönüllülerle iletişime geçmek isteyen şirketlerin mesajlarını sunuyor. Bireyler normal internet kullanım alışkanlıklarını değiştirmeden internetten faydalanmaya devam ediyorlar. Ekle Destekle bu bir satırlık ilgiyi kaynağa dönüştürüp, bu kaynağın çoğunu ilgili kullanıcının tercihi doğrultusundaki gönüllü kuruluşa aktarıyor. Projenin lansman aşamasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Kaynakları Koruma Vakfı (TEMA) ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile işbirliği yapılıyor. Böylelikle, eğitim, çevre ve kültür alanında güvenilir çalışmaları olan bu gönüllü kuruluşlara kaynak aktarılması hedefleniyor. Lansman aşamasında henüz hiç kullanıcısı olmamasına rağmen fikrin etkinliğine inanan Mapfre Genel Sigorta’nın reklam vermiş olması ve bu reklam gelirinin %80’inin bu üç STK’nın arasında paylaştırılacak olması projenin hızla büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Özetle, ‘+1’ her bireyin fark yaratabileceğini, tüm paydaşlara artı değer yaratılmasını ve her katılımın daha önceki katılımların da değerini artırmasını; ‘Sosyal’ toplumsal sorunların çözümü için kaynak yaratılmasını, halkın para vermeksizin katkıda bulunabilmesini ve sosyal duyarlılığın artırılmasını; ‘Adım’ ise kullanım kolaylığı ve sürekliliği sağlayarak daha çok katkı yapılabilmesini ve herkesin sosyal çevresini kolayca davet edebileceği bir model olduğunu anlatıyor. +1 Sosyal Adım halkın ilgisini, halkın seçtiği sosyal ihtiyaçların karşılanması için sürekli olarak kaynak yaratmak üzere harekete geçirecek bir platform sunuyor.

Özgün olarak Türkiye’de geliştirilen bu sosyal girişimden faydalanarak herkes para vermeksizin TEGV, TEMA ve İKSV gibi önemli sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal projelerini destekleyebilir. Hepinizi tarayıcılarınıza bir satır eklemeye vetüm dostlarınızı Ekle Destekle projesi ile tanıştırmaya davet ediyorum.[1] (www.ekledestekle.com)

Büyük yolculuklar bir adım ile başlar. Adım atanlar çoğaldıkça sosyal gelişim ve değişim gerçekleşir. Haydi +1 sosyal adım da siz atın…