Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Ağ Dünyasında Roller

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların, kurumların ve ülkelerin karşılıklı bağımlılığını artırıyor. İnsanlar farklı alanlardaki ilgilerini paylaşanları kolayca bulabiliyor, onlarla bu konularda yoğun bir ilişki kurabiliyorlar. Üstelik, ilgi paylaşımı mekan bağımlılığı olmayanlar arasında da gerçekleşebiliyor. Internet üzerinden dünyanın başka köşelerinde yaşayan eş adayları bulunması belki bu durumun ne kadar ileri gittiğinin bir göstergesi sayılabilir!!

Her birey aynı zamanda farklı birçok ağın parçası olabiliyor. Hem ilgi alanlarında, hem de profesyonel hayatında bilgi düzeyini geliştirebiliyor ve güncelliğini koruyabiliyor. Dünyada çeşitli gruplar bu ağlar üzerinden çeşitli projelerin hayata geçmesini, hatta devletler üzerinde etkili olabilecek protesto organizasyonların gerçekleştirilmesini sağlayabiliyorlar.

Dolayısıyla, ağ dünyası bir taraftan bizlere yeni dünyalar açarken, diğer taraftan davranış şekillerimizde de değişimleri gündeme getiriyor. Ağ dünyasında başarılı insanlar farklı özellikler sergiliyorlar: (1) Geliştirici: Bu insanlar başkalarına enerji veren, onları koçluğuyla, düzenli ve pozitif geri beslemeleriyle ilgili ağ için sürekli katkıda bulunmaya yönlendiren kişilerdir. Bu insanlar bilgi ve deneyim paylaşımını özendirerek ağ üyelerinin ve dolayısıyla ağın etkinliğini geliştirirler. (2) Tercüman: Bu insanlar ağın bir parçası olmaktan keyif duyarlar. Bir ağda edindikleri bilgi ve deneyimleri bağlantıda oldukları diğer ağlara iletmeyi, gerektiğinde gerekli uyarlamaları yapmayı (tercüme etmeyi) bir görev olarak üstlenirler. Parçası oldukları ağlara farklı alanlardan bilgi ve deyim ulaşmasını sağlayarak gelişme sağlarlar. (3) Araştırmacı: Ağda ortaya çıkan sorulara cevap bulmayı, cevap bulmak için zaman harcayarak araştırma yapmayı görev edinirler. Odaklanmak ye Dolayısıyla, ağın referans noktalarından biri haline gelirler. (4) Aracı: ortaya çıkan sorulara cevap bulmaya odaklanmak yerine, cevapları sağlayabilecek kişileri motive etmeye çalışırlar. Böylelikle ağın akışkanlığını artırmaya yardımcı olurlar. (5) Toparlayıcı: Bu insanlar, ağa katkıda bulunanların görüşlerini özümseyip, özetler çıkartan. Bu özetlerin hem ağ içerisinde, hem de ağ dışında paylaşılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan kişilerdir. Ağın toplumda daha geniş bir etki alanı oluşturmasına yardımcı olurlar. (6) Mentor: Ağın ilgi alanında uzman olan ve bu uzmanlığını ürettiği içerikle gösteren kişilerdir. Ürettikleri fikirleri paylaşarak ağ üyelerinin düşüncelerini ve eylemlerini yönlendirirler.

Bu farklı rolleri üstlenen üyelere sahip ağlar hem daha hızlı gelişebiliyorlar, hem de toplumda daha etkin olabiliyorlar. Bu nedenle, ağ üyeliği oluştururken farklı özelliklere sahip üyelerin bir araya gelmesini ve ana konuya ilgilerinin çekilmesi ağın başarısı için önem taşır.

Ağ dünyasında başarı şansımızı artırmak için bireyler olarak bizlere de görevler düşüyor. Özellikle, yaklaşımlarımızda ve anlayışımızda yapmamız gereken değişimleri iyi belirlemeli bu konularda geri kalmamalıyız. Etki alanımızı geliştirmenin yolu, ağ dünyasının etkin ve güvenilen birer bireyi olmaktır.

Örneğin, sadece yakın çevremize güvenen bireyler değil, dünyanın herhangi bir köşesinde birlikte değer yaratabileceklerimizle beraber çalışabilen bireyler olmalıyız; bilgiyi saklayan değil, onu paylaşan bireyler olmalıyız; çözümler için başkalarından (aile, devlet v.b.) beklenti içinde olan değil, kendi geleceğini şekillendiren bireyler olmalıyız; hayatın getirdiklerini kadercilikle karşılayan değil, geleceği planlayan ve onu istenilen yönde değiştirmek için çaba gösteren bireyler olmalıyız; “ben yaptım oldu” yaklaşımından uzaklaşıp, kullandığımız kaynaklar için hesap verme bilincine ulaşan bireyler olmalıyız.

Sonuç olarak ağ dünyasında başarı, sorgulayıcı, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, iletişim becerisi olan, insiyatif alan ve sorumluluk sahibi insanların olacaktır. Toplum olarak geleceğe hazırlanmak istiyorsak, gerek eğitim sistemimizi, gerekse davranış biçimlerimizi bu özellikleri geliştirecek şekilde değiştirmeliyiz.