Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Başarıyı Belirleyen Yönetim Kalitesidir

Yöneticiliğin en güç yönü insan ilişkilerini yönetmektir. İnsan kaynaklarının yönetiminde sistemler kadar yönetim anlayışı ve yaklaşımları da büyük önem taşır. Şirketin insan kaynakları yönetim kalitesini geliştirmek isteyen yöneticiler, organizasyon yapılarının, iş alım süreçlerinin, ücret ve yan hakların belirlenmesinin, yetkinlikleri geliştirecek performans değerlendirme ve eğitim süreçlerinin, ve bilgi ve deneyimin kurumsallşamasını sağlayacak entellektüel sermaye yönetiminin şirket stratejileriyle uyumlu bir şekilde oluşturulması gerekiyor.

Bu konuda yapılan çalışmalar rekabetin daha çetin olduğu sektörlerde ve daha yeni şirketlerde yönetim kalitesinin genellikle daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni olarak da “güçlükten güç doğar” kavramı gösteriliyor.

Yönetim kalitesinin seviyesini belirleyen unsurlar arasında sorunlara nasıl yaklaşıldığı da önemli bir yer tutuyor. Şirketlerde genellikle sorunları hızla çözmeye prim verilirken, başarılı şirketlerin özellikle her sorunu bir iyileştirme fırsatı olarak gördükleri ve iyileştirme sürecinin kurum kültürü haline getirdikleri gözlemleniyor.

Her şirket performansı ile ilgili birçok bilgi üretiyor ve çeşitli dönemlerde bu bilgi değerlendiriliyor. Ancak, yönetim kalitesi yüksek şirketlerde perfromans bilgilerinin kapsamı, güncelliği ve bu bilgilerin analiz edilme süreçleri çok daha detaylı, sık ve sürekli oluyor. Bu şirketlerde ölçülen performans şirket içinde zamanında yaygın bir şekilde paylaşılıyor, performansı sürekli olarak iyileştirmek üzere tedbirler alınıyor ve piyasanın tepkileri konusunda şirketin duyarlılığı artırılıyor.

Performans sorunlarına gösterilen yaklaşım da şirketlerin yönetim kalitesindeki farklılıklar arasında gösteriliyor. Örneğin, bu konuda sadece uyarı yapan ve performansın iyileşmesini bekleyen bir yaklaşım ile, performans sorunlarının kök nedenlerini belirleyen ve bu nedenler arasında yetkinlik düzeyi sorunları tespit edildiğinde bu konuda eğitimler düzenleyen ve çalışanların gelişimini izleyerek onların yetkişnliklerine en uygun işlerde çalıştırılmalarını sağlayan bir yaklaşım arasında önemli bir fark oluyor.

Yönetim kalitesini belirleyen önemli unsurlardan birisi de hedef verme yaklaşımlarıdır. Hedeflerin sadece finansal sonuçları değil aynı zamanda dengeli bir şekilde diğer sonuçları ve girdileri de içermesi; hedeflerin zorlayıcı olması, birbirleriyle ve kısa ve uzun dönem arasında tutarlı olması, çalışanlar tarafından nedenleri ve ölçüm metodolojileri açısından kolayca anlaşılır olması ve bir bütün olarak ekonomik katma değer yaratmaya odaklanması başarı açısından önem taşıyor.

Yönetim kalitesi yüksek şirketleri ayırd eden önemli bir özellik de üst düzey yöneticilerin değerlendirilmesinde sadece iş sonuçlarının değil, aynı zamanda yetiştirdikleri insan kaynağının zenginliği ile de değerlendiriliyorlar. Vazgeçilmez yöneticilerin şirketlerinde yönetim kalitesi yüksek olmuyor!!

İşe alımlarda titiz davranan ve en iyilerle çalışmayı seçen ve onları cezbedecek ortamlar yaratan şirketlerin yönetim kalitesi de yüksek oluyor. Başarıyı ödüllendirme konusunda cömert olan ve performans sorunları olanların sistemden ayrılmasını disiplinli bir şekilde gerçekleştirebilen şirketler başarıyı da daha kolay yakalıyorlar.

Özetle, yönetim kalitesini geliştirmek sisteme önem vermeyi, onu sürekli olarak geliştirmeyi; performansı ölçmeyi, anlamayı ve geliştirmeyi, insana değer vermeyi ve onları seçme, geliştirme ve ödüllendirme süreçlerinde disiplinli olabilmeyi gerektiriyor.