Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Bir Rica

Yaşam kalitesini geliştirebilmenin en temel aracı her alanda yönetim kalitesini geliştirmektir. Bu nedenle, uluslararası kurumlarda, siyasette, şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kalitesini artırmak üzere çalışmak insanlığın gelişimi için önemli bir girişimdir. Yönetim bilimi konusundaki gelişmeler genellikle batılı yazarlarca kitaplaştırılmakta ve dünyanın kullanımına sunulmaktadır.

Ülke olarak dünyadaki etkinliğimizi artırmak, lider ülkeler arasında olmak istiyorsak dünyanın gelişimine yaptığımız katkıları artırmalıyız. Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarının, sanat ve spor organizasyonlarını üstlenen kurumların, iş ve çalışma hayatını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde ve faaliyetlerinde düzenli olarak yer alan ve bunlara maddi ve manevi katkıda bulunan Türklerin sayısını ve etkinliğini artırmalıyız. Bu konuda elde edilen deneyimleri kitap haline getirerek dünya ile paylaşılmasını sağlamak ise ülke tanıtımına ve ülkemizin marka değerine katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle, çeşitli ülkelerdeki kurumların yönetim kurullarında edindiğim deneyimleri Palgrave Macmillan tarafından yayınlanan “Boardroom Secrets: Corporate Governance for Quality of Life” başlıklı bir kitap ile dünyada bu konuyla ilgilenenlerle paylaşmak istedim.

Yönetim sorunları, son dönemlerde yaşanan küresel krizin de temel nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Şirketlerin başarılarını sadece kısa dönemli iş sonuçlarıyla değil, uzun vadeli olarak tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratılabilmesiyle ölçmek gerekir. Bu nedenle, dünyada yönetim kurullarının daha etkin çalışabilmesi için gerekli iklim ve davranışları işleyen bu kitabın dünyada yaşam kalitesini geliştirmeye katkı sağlamasını umuyorum.

Kurumsal yapıların en önemli organı, Yönetim Kurullarıdır. Her kurum için en yetkili karar mercii olan Yönetim Kurullarının kimlerden oluştuğu, Yönetim Kurullarının hangi konulara odaklandığı, nasıl çalıştıkları ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek üzere neler yaptıkları gibi konular, kararların da, yönetimin de kalitesini etkileyen unsurlardır. Yönetim Kurulları şirketi yönetmez yönlendirir, danışmanlık yapar, uygun bulmadığı kararları veto eder ve gerektiğinde de yönetici kadroda değişiklikler yapar. Yönetim Kurullarının yönlendirme ve denetleme görevini iyi yapabilecek bir yapıya, süreçlere ve üyelere sahip olması, kurumların başarılı bir şekilde yönetilmesinin ön koşuludur.

Yönetim Kurulu günlük operasyonların içinde olmasa da, oyunun kurallarını belirleyen ve hem antrenör hem de hakem rolü oynayan, etkisi çok yönlü olan bir organdır. Yönetim kurulları stratejik seçimlerin getiri-risk profili, performansın kısa ve uzun vade dengesi, çıkarların paydaşlar arasında adil olarak korunması, inisiyatif alma ve yenilikçiliği teşvik ile denetim ve kontrol fonksiyonları arasında dengeleri korumakla yükümlüdür. Bu nedenle kararlarında sağduyulu bir denge sağlaması önem taşır. Yönetim Kurullarının kural koyucu, yönlendirici, denetleyici ve aynı zamanda örnek olma sorumlulukları güçlü bir yapıyı zorunlu hale getirir.

Son dönemlerde çeşitli ülkelerde yaşanan yönetim skandalları Yönetim Kurulları ile ilgili birçok yeni düzenlemenin gündeme gelmesine neden oldu. Ancak, yalnızca sıkı kurallar koyarak Yönetim Kurullarının iyi çalışmasının sağlanabileceğine inanmak, yönetim kalitesini yükseltmek için daha fazla bürokrasiye başvurmak demektir. Oysa, iyi yönetişim kurallarla değil, davranışlarla sağlanır. Kurallar önemlidir, ancak iyi yönetişimin temel ilkelerinin ruhunu anlamaksızın, sadece çeşitli otoritelerce oluşturulan kurallara uyum için atılan adımların yönetim kalitesini geliştirmesini beklemek gerçekçi değildir. Kurumsal yönetişim bir kültürdür, bir iklimdir ve bir davranışlar bütünüdür.

Bu konuda Ingilizce olarak yeni çıkan ve Amazon’da da bulunan “Boardroom Secrets” başlıklı kitabımın dünyada kurumsal yönetişim kültürünün gelişmesine, kurumlarla paydaşları arasında güven veren ilişkiler kurulmasına ve kurumların sürdürülebilir başarıyı yakalayarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmelerine yardımcı olmasını diliyorum.

Okurlarımdan ricam ise dünyada yönetim kurulu seviyesinde tanıdıklarına bu kitabı tavsiye etmeleri ve en az bir tanıdıklarına bir kitap hediye etmeleri. Böylelikle yönetim bilimine ülkemizden yapılan bir katkının dünyada doğru hedef kitleyle buluşmasına yardımcı olmanızı diliyorum.

Teşekkürlerimle…

http://us.macmillan.com/boardroomsecrets

http://www.amazon.com/Boardroom-Secrets-Corporate-Governance-Quality/dp/0230230776

http://www.borders.co.uk/by/yilmaz-arguden/1755956/