Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Değişim Projeleri

Değişim süreçlerinin hız kazanması değişim projelerinin yönetim kalitesinin önemini artırıyor. Bu nedenle, değişimi yönetmeye çalışanlar hedeflenen değişimin içeriğini, hangi ortamda gerçekleştirileceğini ve nasıl algılanacağını iyi anlamak zorundalar.

Değişimin içerik boyutu uygulama başarısını etkileyen önemli bir unsurdur. Değişim projesine kadar karmaşıksa ve belirsizlik içeriyorsa kurum içerisinde o kadar farklı yorumlara yol açar ve odaklanmayı güçleştirir. Projenin gerekliliği ve faydaları ne kadar net olarak anlatılabilirse, uygulanma şansı da o kadar artar.

Değişim projesinin kurumun mevcut sistemleriyle uyumu sağlanırsa uygulama şansı artar. Aksine, mevcut sistemleri ve güç dengelerini önemli ölçüde değiştiren projelerin de uygulanma şansı daha düşük olur. Örneğin, yıllık yatırım programı ve yönetici hedefleri içerisine dahil edilen projelerin uygulama şansı artar.

Değişim projesi çalışanlara tehdit olarak algılanırsa uygulanma şansı düşer, bir fırsat olarak algılanırsa uygulanma şansı artar. Bu nedenle, değişim projelerine karşı en güçlü direniş konumlarını kaybetmekten korkanlardan gelir.

Değişimin ortam boyutu da değişim planlamasında göz önüne alınması gereken önemli unsurlardandır. Öncelikle, kurumun büyüklüğü ve yaygınlığı değişimin yönetim güçlüğünü belirler. Büyük kurumlarda çalışanlar genellikle değişim sürecini kurumun bütünü açısından değil, kendi bölümleri açısından değerlendirirler. Örneğin, ülkemizde maliye bakanlığı gelir idaresinin yeniden yapılandırılması projesinde farklı denetim unsurları değişikliği hep kendileri açısından değerlendirmeye eğilimli oluyorlar.

Birçok değişim projesinin bir arada uygulanmaya çalışıldığı ortamlarda yöneticiler farklı öncelikler seçebilirler ve bütünsel olarak uygulanması gereken projeleri istemeden zedelemiş olabilirler. Bu nedenle, değişim projesi yönetimi kadar, bir çok projenin birbirleriyle ilişkilerini de yönetebilmek üzere program yönetimine de önem vermek gerekir.

Değişimi sahiplenen yöneticilerin kurum içerisinde daha önce yaratmış oldukları güven değişim projesini etkiler. Bu nedenle, değişim projelerini sahiplenecek yöneticilerin doğru seçilmesi ve projeyi yürütebilecek vizyon ve yetkinliklere sahip olmaları proje başarısını önemli ölçüde etkiler.

Değişim süreci içerisindeki yöneticilerin adil yaklaşımları ve kişisel konulardan çok değişimin hedefleriyle hareket ettikleri konusunda kurum içinde yarattıkları güven değişimin benimsenme hızını ekiler.

İletişim, bilgi akışı ve ödüllendirme gibi sistemlerin iyi çalışıyor olması ve değişimin hedefleriyle tutarlı olarak yönetilmesi de değişimle ilgili uygulama disiplinini sağlamak açısından önem taşır.

Bürokrasinin güçlü olduğu kurumlarda sorumluluk ve risk alma eğilimleri düştüğünden, değişim projelerini başarıya ulaştırmak da güçleşir. Kurumun alışkanlıkları ve sistemleriyle ters düşen değişim projelerinin de uygulanma şansı göreceli olarak düşük olur.

Değişimin algılama boyutu da uygulama başarısını etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Bu nedenle değişim ihtiyacının, gerekliliğinin, nasıl gerçekleştirilebileceğini ve olası sonuçlarının iyi algılanmasını sağlamak üzere benzer değişim süreçlerini başarıyla yaşamış olan şirketlere ziyaretler düzenlemek, kıyaslama çalışmaları için fırsatlar yaratmak algılama boyutunun iyi yönetilmesine yardımcı olur.

Değişim projesinde yer alacak yönetici ve çalışanların daha önceki deneyimleri de algılamayı etkiler. Bu nedenle çalışanların, rotasyon gibi uygulamalarla farklı deneyimler kazanmış olması resmin bütününü görebilme yetkinliklerini geliştirir. Değişimin gerektirdiği yetkinliklerin kazanılması için verilen eğitimlerin, değişimin kabullenilmesi ve uygulanmasını olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir. Örneğin, bilgisayar bazlı bir raporlama sistemine geçmeden önce yöneticilere bu konuda verilecek eğitimler, değişimin benimsenmesini kolaylaştırır. Daha önce başarılı değişim projelerinde kazanılmış deneyimler de değişimin başarısını etkiler.

Özetle, değişim projelerinin uygulanma şansını artırmak için, değişim gerekliliğine inandırmaya, değişimin bir fırsat olarak algılanmasını sağlamaya, ve değişimi benimseyenleri ödüllendirmeyi sağlayacak iletişim ve eğitim yatırımlarına öncelik verilmelidir. Değişimin sürekliliğini sağlayabilmek için de bilgi akış süreçlerinin ve ödüllendirme sistemlerinin yeniden yapılandırılması faydalı olur.