Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Devlet ve İnternet

“Bugünün en önemli sorunu, geleceğin eskisi gibi olmadığıdır.”
Paul Valery

Davos her yıl dünyaya yön veren devlet başkanları, işadamları ve akademisyenlerin bir araya geldiği küçük bir İsviçre kasabası. Bu yılki Davos toplantıları, hepimizin hayatını önemli ölçüde değiştirecek “İnternet Devrimi”nin kapımızda olduğunu ortaya koydu. İnsanlar için iletişimde zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıran, bilgiye erişim maliyetlerini neredeyse sıfırlayan ve zenginleştirici paylaşımı mümkün kılan İnternet Devrimi…

Sanayi devriminin kitlesel üretimle getirdiği zenginlik artışını, internet bilgi paylaşımı ile sağlayacak. Her devrimde olduğu gibi kazananlar ile kaybedenler olacak ve kazananların çoğu öncüler arasından çıkacak. Bu, kişiler, şirketler, kurumlar için olduğu kadar, ülkeler için de geçerli.

İnternet devriminin dışında kalan ülkeler ve yurttaşlarını bu sürece dahil edemeyen yönetimler, internet devriminin sağladığı olanaklardan yoksun kalmayı ve yarışı geriden izlemeyi göze almış demektir.

Öyleyse, İnternet devriminin siyasetçilerimize önemli sorumluluklar yüklediğini söyleyebiliriz. Onları bekleyen üç belli başlı görev var:

Bunlardan birincisi, ülkemizde herkesin internete rahatça bağlanabilmesini sağlayacak altyapıyı ve fiyatlandırma mekanizmalarını kurmak. İkincisi, devletin sunduğu hizmetlerin internet aracılığıyla çok daha ucuza, etkin ve zamanında sunulmasını sağlayacak yapılanmayı gerçekleştirmek ve “dijital devlet” konusunda öncülerden olmak. Üçüncü görev ise, siyaseti yalnızca seçimlerle sınırlı olmaktan çıkarıp yeni iletişim araçlarıyla yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin politika oluşturma süreçlerine katılımını sağlamak.

İnternetin en büyük katkıda bulunabileceği alanlardan biri de eğitim. Öğrenmenin kişi bazında süratle ve etkin olarak ölçülebilmesi, öğrencilere istedikleri zaman dilimlerinde, istedikleri dersleri alma serbestisinin kazandırılması, kişiye özel eğitimin yaygınlaşmasını mümkün kılacak. Eğitim anlayışı ve süreçlerinde meydana gelen dönüşüm sonucunda öğrencilerin eğitimden anladıkları, mekanik bir şekilde “bilgi yüklemesi” değil, öğrenme, bilgiye erişme, düşünme ve paylaşma yeteneklerinin gelişmesi olacak.

Geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak, interneti anlamalı ve etkin kullanmanın yollarını bulmalıyız.