Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Dijital Üretim

Teknolojik gelişmeler iş modellerinde de önemli değişiklikler getiriyor. Örneğin, Amazon’un internet üzerinden kitap satışları birçok kitapçı zincirinin iflas etmesine neden oldu.

Şirketler genellikle aynı piyasada faaliyet gösteren rakiplerini yakından takip ederek yenilikçilik konusunda geri kalmamaya gayret gösteriyorlar. Oysa, iş modellerini değiştiren değişimler hiç beklenmedik teknolojik değişimlerden kaynaklanabiliyor.

Birçok sektörde, özellikle üretim alanında, ölçek ekonomilerini yakalayan şirketler birim maliyetlerdeki avantajlarıyla rekabet gücü kazanıyorlar. Örneğin, Türkiye’de birçok otomobil veya yan sanayi fabrikası bu avantajdan faydalanarak kârlılıklarını sürdürüyor. Türkiye Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun üretim merkezi olma yolunda önemli aşamalar kaydediyor.

Bu nedenle, üretim tesislerinde ölçek boyutlarını değiştirecek yeni teknolojileri göz ardı etmemek rekabetçiliğin sürdürülebilir olması açısından önem taşıyor. Henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen internetin ticareti değiştirdiği gibi, üretimi değiştirebilecek ‘Dijital Üretim’ teknolojisini bu kapsamda değerlendirmek faydalı olur.

Dijital üretim teknolojisi iki temel yöntem ile hayata geçiyor: (i) herhangi bir malzemenin laser teknolojisi ile yontularak istenen şekle dönüştürülmesi, (ii) 3 boyutlu yazıcılar ile herhangi bir malzemenin tabakalar halinde birleştirilerek istenen şekle dönüştürülmesi.

Özellikle ikinci metodun gerektirdiği ayar zamanlarının çok düşük olması nedeniyle ürünler arası geçişi kolaylaştırması, hızlı ve ekonomik şekilde üretim sağlaması önemli bir avantaj oluyor. Ayrıca, malzeminin katmanlar halinde inşa ediliyor olması atık malzemenin de minimum düzeyde tutulmasını sağlayarak ayrı bir ekonomik avantaj getiriyor. Şimdilik özellikle tasarımcılar tarafından hzılı bir şekilde prototip üretiminde daha çok kullanılmaya başlanan bu teknolojinin, bilgisayar teknolojilerinde olduğu gibi her birkaç senede bir hem birim maliyetinin yarıya düşmesi, hem de kapasitelerinin katlanması bekleniyor. (Moore Law benzeri)

Bu nedenle, dijital üretim ölçek ekonomilerine dayanan üretim tesislerinin avantajlarını ortadan kaldırması, büyük yatırım gerektirmemesi nedeniyle müşteriye yakın birçok tesisin ihtiyaçları daha iyi karşılayabilmesi, stok seviyelerinin düşürülmesi, daha kolay deney yapılabilmesi ve isteğe yönelik özelliklerin ürüne dahil edilebilmesi gibi avantajlar getirebilir.

Bu teknolojiler yeterince gelişip, mevcut üretim tesisleriyle rekabet edebilir hale geldiğinde tüm tedarik zinciri organizasyonlarında da değişimler getirme potansiyeline sahip. Bilgisayarlarda açık sistemlerin gelmesiyle çok farklı kişilerin örneğin Apple için application yazarak yeni işler geliştirmesi gibi, üretimde de açık sistemlerle birlikte küçük girişimciliğin artması beklenebilir.

Bu nedenle, bugünden dijital üretim teknolojilerinin yaygınlaşması durumunda iş süreçleri ve organizasyonlarda ne gibi değişiklikler gerekeceği çalışanların ne gibi yeni yetkinliklerle donatılması gerektiği konusunda fikir üretmek faydalı olacaktır. Bu teknolojilerle şimdiden tanışmak ve küçük denemeler yaparak kurumsal yetkinlik düzeyini artırmak da önemli bir adım olur. Çünkü genellikle teknolojler, onları kullanabilenlerin yetkinliklerinden daha hızlı gelişebiliyor.

Bilgisayar teknolojilerinde gelişmeler nasıl daha geniş ağların yenilikçilik için harekete geçirilmesini sağladıysa, dijital üretim de şirketlerin dışarıdaki yenilikçi kişlerle daha yakın işbirliği yapmalarını gerektirecek.

Özetle, şimdilik daha çok üniversitelerde ve araştırma, tasarım departmanlarında kullanılmaya başlanan dijital üretim teknolojilerinin orta vadede üretimde devrim yaratacak potansiyele sahip olduğunu anlamalı ve hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız.