Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

E-birey ve E-devlet

Dünyada önemli bir devrim gerçekleşiyor: İnsanlar için iletişimde zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıran, bilgiye erişim maliyetlerini neredeyse sıfırlayan ve zenginleştirici paylaşımı mümkün kılan İnternet Devrimi…

Sanayi devriminin kitlesel üretimle getirdiği zenginlik artışını, internet bilgi paylaşımı ile sağlayacak. Her devrimde olduğu gibi kazananlar ile kaybedenler olacak ve kazananların çoğu öncüler arasından çıkacak. Bu, kişiler, şirketler, kurumlar için olduğu kadar, ülkeler için de geçerli.

İnternet devriminin dışında kalan ülkeler ve yurttaşlarını bu sürece dahil edemeyen yönetimler, internet devriminin sağladığı olanaklardan yoksun kalmayı ve yarışı geriden izlemeyi göze almış demektir.

Bugün de e-yaşam hayatımızın her alanına girerek e-iş, e-ticaret, e-akıl gibi dilimize yeni sözcükler kazandırıyor. Bu kelimeler elektronik çağın iş yaşamında meydana getirdiği dönüşümleri ifade ediyor. Bu arada insan da dönüşüyor ve e-birey tanımlaması, işte bu dönüşümü ifade ediyor.

Bilgi Teknolojisi, sıradan bir yurttaşın birikimlerini değerlendirmeden, haberleşmeye kadar yaşamının bütün alanlarına girdi. Zamanımızı daha iyi kullanır, bilgi kaynaklarına çok daha kolay ulaşır olduk. Yüksek teknolojinin sağlık alanına girmesiyle ortalama insan ömrü hızla uzuyor. Eğitim büyük dönüşümlerden geçiyor. Dünyada çalışma süreleri kısalıyor, insanların kendilerini gerçekleştirmeye ayıracakları zaman çoğalıyor, yaratıcılık gelişiyor.

Ancak, toplum olarak bu çağın nimetlerinden faydalanabilmek için öncelikle eğitim sistemimizi değiştirmeliyiz. E-birey için tasarlanacak eğitim sistemi bilgi depolamak üzerine değil, düşünmeyi öğrenmek ve bilgiye ulaşabilmek üzerine kurgulanmalı.

Toplumsal değer yargılarımızda da önemli değişimleri sağlamalıyız. Örneğin, sadece yakın çevremize güvenen bireyler değil, dünyanın herhangi bir köşesinde birlikte değer yaratabileceklerimizle beraber çalışabilen bireyler olmalıyız; bilgiyi saklayan değil, onu paylaşan bireyler olmalıyız; çözümler için başkalarından beklenti içinde olan değil, kendi geleceğini şekillendiren bireyler olmalıyız; hayatın getirdiklerini kadercilikle karşılayan değil, geleceği planlayan ve onu istenilen yönde değiştirmek için çaba gösteren bireyler olmalıyız; “ben yaptım oldu” yaklaşımından uzaklaşıp, kullandığımız kaynaklar için hesap verme bilincine ulaşan bireyler olmalıyız.

E-yaşamda başarılı olacak e-birey, sorgulayıcı, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, iletişim becerisi olan, insiyatif alan ve sorumluluk sahibi insandır. Toplum olarak geleceğe hazırlanmak istiyorsak, gerek eğitim sistemimizi, gerekse davranış biçimlerimizi bu özellikleri geliştirecek şekilde değiştirmeliyiz.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler sadece özel sektörde rekabeti değil, aynı zamanda kamu sektörünü de etkiliyor. Çünkü aynı insanlar, bir taraftan tüketici olarak piyasalarda rekabet edenlerden diğer taraftan da vatandaş olarak devletten, beklentilerini yükseltiyorlar. Aynı zamanda, bu insanlar girişimci ve/veya çalışan olarak da yükselen beklentileri karşılamak üzere ciddi bir baskı altındalar. Dolayısı ile dijital ekonomi tüm sektörleri derinden etkileyerek değişim sürecine sokarken, devletler de bu gelişmeden etkileniyor.

E-devlet projesinin beş ana hedefi olmalı: (i) Vatandaşların devlet tarafından müşteri olarak görülmesi ve onlara götürülen hizmetlerin (vergi, tapu, askerlik, sağlık, güvenlik gibi) daha ucuza, daha etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak; (ii) Siyaseti yalnızca seçimlerle sınırlı olmaktan çıkarıp yeni iletişim araçlarıyla yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin politika oluşturma süreçlerine katılımını sağlamak; (iii) Bilginin paylaşıldıkça artma özelliğinden sağlanan toplumsal yararı artırmak için iletişim altyapı yatırımlarına öncelik vermek ve erişim fiyatlarını en aza (mümkünse sıfıra) indirecek teşvik mekanizmalarını kurmak; (iv) dijital ekonominin gelişmesini destekleyecek hukuki düzenlemeleri yapmak ve (v) her vatandaşın dijital ekonomide verimli olabilecek düzeyde bilgi ve beceri düzeyine getirilmesini sağlayacak bir eğitim seferberliği başlatmak.

Internet çağında başarılı olabilmek için e-devlet projesine öncelik vermeliyiz. Fakat daha da önemlisi her birimiz kendimizi e-bireyin gerektirdiği sorumluluk, bilgi ve becerilerle donatmayı kişisel hedef haline getirmeliyiz.