Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Güvenilir Danışman

Üst düzey yöneticiler, ister şirket yönetsinler, ister devlet yönetsinler her zaman birçok karmaşık problemle başetmek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle de belli konularda uzmanlıklarına güvendikleri danışmanlarla birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Tarih boyunca güçlü insanların yanında danışmanlar yer almışlardır. Ancak, bu ilişki önceleri danışmanın bilgi ve deneyimi nedeniyle başlasa da, yönetici ile danışman arasında bir güven ilişkisi oluşmazsa kısa sürede sona erer. Bu nedenle danışmanlığın en önemli özelliği güvenilir olmasıdır.

Güvenilirlik birkaç açıdan değerlendirilir: (i) konusu hakkındaki uzmanlığına güvenilmesi, (ii) değerlendirmelerinde ve önerilerinde sadece birlikte çalıştığı yöneticinin ve kurumun çıkarlarını koruyacağına güvenilmesi, (iii) danışman olarak edindiği bilgilerin gizliliğini koruyacağına güvenilmesi.

Güvenilir danışmanlar birçok farklı rolde karşımıza çıkabilir: (i) Dinleyici: yöneticinin kendi fikirlerini test etmek üzere birisiyle paylaşma ihtiyacını karşılar. Genellikle birlikte çalıştığı insanları değerlendirme gibi konularda yanılmamak için tartışılan bu fikirlerin başka hiç kimse ile paylaşılmayacağıa güven duyulması bir danışmanın bu rölü hakkıyla oynayabilmesindeki en önemli etkendir. (ii) Hedef doğrultusunda destekleyici: Liderler birçok kez kısa dönemli sorunlar nedeniyle uzun vadeli hedeflerine ulaşabilecekleri konusunda endişeye kapılabilirler. Bu roldeki danışman sakin ve kararlı bir şekilde üzerinde anlaşılmış uzun vadeli hedeflerin getirilerini hatırlatarak kısa dönemli endişelerin aşılmasına yardımcı olur. (iii) Şeytanın avukatı: Liderler genellikle kendi fikirlerini kendilerine geri besleyen, egolarını destekleyen insanlarla sarılıdır. Oysa, bir liderin en önemli ihtiyacı farklı görüşleri de değerlendirebilme becerisidir. Bu roldeki danışmanlar konuları herkesden farklı değerlendirebilecek bilgi, deneyim ve hepsinden önemlisi cesarete sahip olmalıdır. (iv) Yaratıcılık: Zor kararların verileceği durumlarda yenilikçi çözümler üretebilme kapasitesinin önemli olduğu bir roldür. (v) Stratejist: Liderlerin belki de en çok ihtiyaç duyduğu rollerden birisidir. Liderin ve kurumun yetkinliklerini ve nasıl farklılık yaratılabileceğini iyi anlayan ve uzun vadeli bakış açısına sahip danışmanlar bu rolde başarılı olabilirler. (vi) Kolaylaştırıcı: Bu rolü oynayan danışmanlar lider adına bazı ilişkileri yürütebilme becerisine sahip, insan ilişkileri kuvvetli kişilerden oluşur. En tehlikeli rolerden birisidir. Lideri, liderin etrafındaki güç dengelerini ve ilişki kurulacak insanları çok iyi tanımayı gerektirir. (vii) Konuşma yazarı: Liderin fikirlerini etkilemenin en temel yöntemlerinden birisi de onun konuşmalarını kaleme almaktır. Bu nedenle, liderin temel değerleri ve ana stratejisiyle çelişmeksizin farklı konulara onun temel anlayışının tercüme edilemsi görevi ancak lideri ve çevre şartlarını çok iyi değerlendirebilen danışmanlar tarafından üstlenilebilinir.

Özetle, güvenilir danışmanlar iyi birer dinleyici olmalı; danışmanlık yaptığı kişiyi, kurumu ve çevre şartlarını iyi tanımalı, zor soruları sormaktan farklı perspektifler getirmekten çekinmemeli ve hem zaman açısından hem de birikim açısından her zaman hazırlıklı olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan ve önceliğini her zaman birlikte çalıştığı kurumun çıkarlarını korumak ve başarısını sağlamak olarak belirleyebilen danışmanlar, güvenilir danışman olarak kurumsal liderlerin en yakın çalışma arkadaşları arasında önemli bir yere sahip oluyorlar.