Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

İnsan Kaynaklarını Geliştirebilmek

Bir kurumun en önemli kaynağı insan kaynaklarıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir başarı için üst yönetimin en önemli görevlerinden birisi de insan kaynaklarını geliştirmektir. Üst yöneticilerin kurumun stratejisi, müşterileri ve finans piyasaları ile ilişkilere verdikleri önem kadar insan kaynakları ve gelişimine de odaklanmaları gerekiyor. Kurumun geleceğe hazırlıklı olmasından sorumlu olan yönetim kurulları, üst yöneticilerinin insan kaynakları konusuna ne kadar odaklandıklarını değerlendirebilmek için aşağıdaki sorulardan faydalanabilirler.

Şirketinizin büyüme stratejilerini uygulayabilmek için ne gibi yetkinliklere ihtiyaç duyduğunu belirlediniz mi? Bu yetkinliklere sahip yeterli sayıda insan kaynağına sahip misiniz? Henüz bu sorulara olumlu cevap veremiyorsanız, bu konuda nasıl bir gelişim planınız var? Şirketleri yeni pazarlara girerken, yeni ürünleri piyasaya sunarken veya yeni dağıtım kanallarını kullanmaya başlarken bekleyen en büyük tehlike doğru yetkinliklere sahip yeterli sayıda insan kaynağını doğru yerlerde harekete geçirememe riskidir. Genellikle yeni yatırım fizibilitelerinde finansal konulara odaklanılsa da, insan kaynağı konusunda net cevaplar içermeyen fizibilitelerin gerçekleşme oranlarının düşük olduğu unutulmamalıdır.

Şirketinizin stratejileri doğrultusunda enteresan fırsatlarla karşılaştığında, bu fırsatları değerlendirebilmek için bugünkü işlerinden farklı sorumluluklarda ve yörelerde harekete geçirebileceğiniz, kurum kültürünü benimsemiş insan kaynağına sahip misiniz? Özellikle, satın alımlarla büyüme stratejileri izleyen şirketlerin bu konuda yeterli insan kaynağına sahip olması, yeni alınan şirketlerin hızlı bir şekilde kurum kültürüne entegre edilebilmesi için önem taşımaktadır.

Şirketinizin geleceğinde söz sahibi olacak liderleri belirlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için iyi çalışan süreçleri var mı? Bu süreçler iyi çalışıyor mu? Bu süreçlerin çeşitli aşamalarında bulanan kişiler hakkındaki bilgiler bir komite tarafından düzenli olarak değerlendiriliyor mu? Bu değerlendirmelerin bir komite tarafından açıkça tartışılarak gerçekleştirilmesi karar kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Çalışanlarınıza onları gelecekte üstlenecekleri sorumluluklara hazırlanmak için yeterince farklı deneyim kazandırıyor musunuz? Yöneticilerinizi astlarını yetiştirme konusundaki yetkinlikleriyle değerlendiriyor musunuz? Ölçülmeyen perfromans geliştirilmez. Bu nedenle özellikle yönetici konumunda bulananları sadece iş sonuçlarıyla değil, aynı zamanda astlarını yetiştime konusundaki başarılarıyla da değerlendirmek önem taşıyor.

Gerek kurumda çalışanlar, gerekse kurumda çalışmak üzere potansiyel olarak değerlendirilebilecek kişiler, kurumu kendilerine en iyi gelişme fırsatları sunan bir kurum olarak tanıyorlar mı? Bu konuda tarafsız ölçümlemeler yapılıyor mu? Bu ölçümler yönetim kurulu ile paylaşılıyor mu? Çalışanlarını geliştirdiği bilenen şirketler hem mevcut çalışanlarının kurumsal bağlılığı açısından, hem de gerektiğinde istenilen yetkinlikere sahip kişileri kuruma kazandırmaya çalışırken rakiplerine göre avantaj sağlarlar.

Özetle, nitelikli kadrolarla çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olan şirketlerin büyüme potansiyeli de yüksek oluyor. Nitelikli kadroların motivasyonunu yüksek tutabilmek için onların önüne güç görevler koymak gerekiyor. Liderlik potansiyelini geliştirmek isteyen şirketler, çalışanlarını sadece bugünkü görevlerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda gelecekteki görevlere hazırlanma konusundaki istek ve disiplinleriyle de değerlendiriyorlar. Örneğin, gelecek yıl içinde yeni bir göreve getirilecek olan potansiyel liderlerin şimdiden bu konuda deneyimli kişilerle birlikte zaman geçirmesinin sağlanması, yeni görevinin ilk altı ayında yapabilecekleri ile ilgili bir plan ortaya koymasının istenmesi gibi hazırlıklar, kurumsal anlamda çalışanların yetkinliklerinin gelişmesini destekliyor.