Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Internet Nesli

Ateş, tekerlek, buhar makinesi, elektrik gibi buluşların insanlık hayatında neden olduğu değişimler ne kadar önemliyse, İnternet de insanlığa en az o kadar önemli değişimler getiriyor. İnternet devriminin dışında kalanlar bu devrimin sağladığı olanaklardan yoksun kalmayı ve yarışı geriden izlemeyi göze almış demektir.

Öncelikle insanlığı derinden etkileyen daha önceki birçok buluşun aksine İnternete ulaşım kolay ve ucuz. Dolayısıyla çok daha fazla insanı, çok daha hızlı olarak etkiliyor. Fakir oldukları için mikro krediden faydalanan Bangladeş’li kadınların ilk ulaştıkları kredi ile bir mobil telefon alarak İnternet üzerinden köylerindeki ekonomik aktiviteyi tetikledikleri biliniyor.

İnternet bir taraftan bilgiye erişim maliyetleri düşürürken, aynı zamanda bu konuda insanlar arasındaki farklılıkları da azaltarak değer zincirlerinden aracı maliyetlerinin arınmasına da destek oluyor. Böylelikle, yarışma alanının eşitlenmesine yardımcı oluyor.

İnternetin önemli bir başka faydası da mekan ve zaman bağımsızlığı sağlayarak dünyanın farklı köşelerinde benzer ilgi alanları bulunan insanları neredeyse maliyetsiz olarak buluşturabilmesi. Bu özellik çok farklı alanda uzmanlık loncalarının kurulmasına ve paylaşılan bilginin artmasıyla hem yenilikçiliğin, hem de yenilikçi yaklaşımların yayılımının hızlanmasına yardımcı oluyor.

Değişim genellikle gençlerden başlar. Bu nedenle, İnternetin insan hayatına getirdiklerini iyi algılayabilmek için öncelikle gençlerdeki davranış değişikliklerini irdelemek fayda sağlar.

Gençlerin İnternet kullanımına bakıldığında 7/24 İnternet ağlarına bağlı kalmaya başladıkları gözleniyor. Sosyal ağlardan beslenen insanların İnternet ağından uzakta kalmaları, bağlarından kopmaları anlamına geliyor. Uyku saatlerinde bile mobil telefonlarını yanlarında bulundurmadıklarında rahatsız oluyor İnternet nesli. Yoğun İnternet kullanıcısı gençler arasında yapılan bir araştırma mobil telefonu yanında bulunmadığında rahatsız olduğunu ifade edenlerin %90’dan fazla olduğunu gösteriyor.

İnternet neslinde iş, eğlence, alış veriş, eğitim, politik aktivite, arkadaşlık gibi hayatın çok farklı alanları birbirinin içine giriyor. Aynı saat içerisinde aynı mobil cihaz ile hayatın tüm bu alanlarında etkileşimde bulunuyor gençler. Bu nedenle, çalışma saatleri – eğlence saatleri kavramları tarihe karışıyor.

İnternet neslini etkileyen en önemli gelişmelerden birisi de sosyal ağlar. Gençler sadece aile, tanıdık, sınıf arkadaşı, iş arkadaşı gibi ilişkilerin ötesinde ilgi alanlarını paylaşan tanımadıkları insanlarla da çok rahat ve kolay ilişki kurup, onları etkileyebiliyorlar. Orta Doğu’da yükselen isyanlar, büyük kitlelerin bu iletişim ve etkileşim ağları sayesinde ne kadar hızlı bir şekilde organize olabildiklerini gösteriyor.

İnternetin getirdiği ancak henüz yeterince faydalanılmayan bir başka husus da veri patlaması. Artık insanların kimlikleri, tercihleri, davranışlarıyla ilgili birçok bilgi kolayca dijital hale getirilip saklanıyor. Ancak, bu bilgileri etkin olarak kullanabilen ve veri madenciliğiyle analizler yapabilenlerin sayısı henüz kısıtlı. Bu konudaki yetkinliklerin gelişmesiyle önemli değişimler sağlanacak.

Önemli bir başka değişim de kişisel bilgilerin gizliliği kavramının network bağımlılığının faydaları karşısında sürekli zemin kaybetmesi. Artık kimin nerede, kim ile, ne yaptığı sürekli olarak kaydedilebiliyor. Yakında bulut teknolojisi ile insanlar telefon, tablet, bilgisayar gibi kendi araçlarına olan bağımlılıktan bile kurtulabilecekler. Dolayısıyla bir taraftan özgürleşen bireyler, diğer taraftan her adımlarıyla kontrol edilebilecekler. Bu ikilemin sosyal hayata etkileri de ilginç gelişmelere gebe.

Bu değişimlerin sadece şirketlerin organizasyon yapılarına, pazarlama yaklaşımlarına değil, aynı zamanda devlet yapılarına, insanların sağlık, eğlence, hatta seyahat konularındaki yaklaşımlarına da önemli etkileri olacak. Bu konuda yetkinliklerini geliştirmeyenler ise rekabetçi avantajlarını kaybedecekler.