Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Internet’in Şirketlere Faydaları

RAND’in diğer araştırma kurumları ve üniversitelerle iletişimini geliştirmek için 1960’larda başlattığı internet teknolojileri artık günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, şirketler arasında bu konudaki son gelişimleri kullanma yetkinliği çok farklılaşıyor. Oysa, artık interneti etkin kullanamamak rekabette de geri kalmak demek. Bu nedenle, internet kullanımını geliştirmek sadece şirketlerde çalışan gençlerin ve IT departmanlarının işi değil, şirketlerin en üst yönetimlerinin de ilgilenmesi gereken bir öncelik haline geliyor.

Internet teknolojileri üç temel alanda şirketlere fayda sağlıyor: (i) iş süreçlerinin verimini artırmak, (ii) değer zincirindeki tedarkçilerle ilişkilerin verimini artırmak, ve (ii) müşterilerle ilişkilerin etkinliğini artırmak.

Şirketlerin iç işleyişinde video paylaşımı, bloglar, sosyal ağlar, uzmanlık loncalarının iletişimi ve paylaşımlı tasarım gibi yeni internet teknolojilerinden faydalanmak birçok fayda sağlıyor: (i) bilgiye erişimin hızını artırmak ve tam zamanında güncel bilgi erişimi sağlamak, (ii) iletişim maliyetlerini düşürmek, (iii) kurumun uzmanlara erişimini kolaylaştırarak uzmanlığın etkin kullanımını sağlamak, (iv) seyahat masraflarını kısmak, (v) çalışanların iş tatminini artırmak, (vi) işletme maliyetlerini azaltmak, (vii) ürünün pazara sunum hızını artırmak, (viii) yenilikçiliği geliştirmek, ve bunların sonucunda (ix) gelir artışı sağlamak. Bu konuda yapılan çalışmalar internet teknolojilerinin etkin kullanınımının iç işleyişlerde %15-30 arasında verim artışı sağladığını ortaya koyuyor.

Benzer şekilde değer zincirindeki diğer firmalarla işbirliğini geliştirmek üzere bu teknolojilerden faydalanmak: (i) bilgi paylaşımında zaman kayıplarını ortadan kaldırarak zincirin uyumlu çalışmasını, (ii) iletişim maliyetlerinin düşmesini ve iletişim etkinliğinin artmasını, (iii) dış uzmanlıklara erişimin kolaylaşmasını, (iv) sistemdeki ulaşım maliyetlerinin azalmasını, (v) zincirin halkalarındaki tatmin düzeyinin artmasını, (vi) ürünlerin pazara sunum sürelerinin kısalmasını, (vii) tederik zinciri maliyetlerinin düşürülmesini, (viii) ürün geliştirme maliyetlerinin azaltılmasını, (ix) yeniliçiliğin artmasını ve dolayısıyla (x) gelirlerin artmasını sağlıyor. Bu konudaki iyileşmelerin de sistemde %15-25 oranında verim artışıları gerçekleştirilebildiğini ortaya koyuyor.

Ancak, belki de en önemli faydalar müşterilerle ilişkinin derinleştirilmesinde yaşanıyor. Örneğin, pazarlama harcamalarının doğru hedef kitleyle buluşması ve etkin segmentasyon yapılabilmesi nedeniyle pazarlama etkinliğinde önemli iyileşmeler söz konusu oluyor. Ayrıca, müşteri tatminini ve bağımlılığını artırılması, müşterilerden geri bildirimin etkinliğinin artırılmasıyla yenilikçiliğin geliştirilmesi ve sorunların çözümünün hızlandırılması, destek süreçlerin maliyetlerinin azaltılması, coğrafi yaygınlığın geliştirilmesi gibi konularda da ciddi faydalar sağlanıyor.

Bu faydaları kurumumuza kazandırabilmek için bu ağların etkin çalışabilmesi için kurum içinde farklı rolleri üstlenecek bireylerin teşvik edilmesi gerekiyor. Ağ dünyasında başarılı insanlar farklı özellikler sergiliyorlar: (1) Geliştirici: Bu insanlar başkalarına enerji veren, onları koçluğuyla, düzenli ve pozitif geri beslemeleriyle ilgili ağ için sürekli katkıda bulunmaya yönlendiren kişilerdir. Bu insanlar bilgi ve deneyim paylaşımını özendirerek ağ üyelerinin ve dolayısıyla ağın etkinliğini geliştirirler. (2) Tercüman: Bu insanlar ağın bir parçası olmaktan keyif duyarlar. Bir ağda edindikleri bilgi ve deneyimleri bağlantıda oldukları diğer ağlara iletmeyi, gerektiğinde gerekli uyarlamaları yapmayı (tercüme etmeyi) bir görev olarak üstlenirler. Parçası oldukları ağlara farklı alanlardan bilgi ve deyim ulaşmasını sağlayarak gelişme sağlarlar. (3) Araştırmacı: Ağda ortaya çıkan sorulara cevap bulmayı, cevap bulmak için zaman harcayarak araştırma yapmayı görev edinirler ve dolayısıyla, ağın referans noktalarından biri haline gelirler. (4) Aracı: ortaya çıkan sorulara cevap bulmaya odaklanmak yerine, cevapları sağlayabilecek kişileri motive etmeye çalışırlar. Böylelikle ağın akışkanlığını artırmaya yardımcı olurlar. (5) Toparlayıcı: Bu insanlar, ağa katkıda bulunanların görüşlerini özümseyip, özetler çıkartan. Bu özetlerin hem ağ içerisinde, hem de ağ dışında paylaşılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan kişilerdir. Ağın toplumda daha geniş bir etki alanı oluşturmasına yardımcı olurlar. (6) Mentor: Ağın ilgi alanında uzman olan ve bu uzmanlığını ürettiği içerikle gösteren kişilerdir. Ürettikleri fikirleri paylaşarak ağ üyelerinin düşüncelerini ve eylemlerini yönlendirirler.

Özetle, internetin faydalarını kurumumuz kazandırmak için bir taraftan teknolojiyi yakından takip etmek gerekirken, diğer taraftan da bu teknolojileri etkin kullanabilecek insan kaynağını geliştirmek gerekiyor.