Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kalite Felsefesini Öğretebilmek

Yeni bir eğitim yılı başlarken bu sürecin tüm paydaşları: öğrenciler, öğretmenler ve veliler gençlerimizin yaşamlarındaki bu önemli hazırlık dönemini ne kadar faydalı geçirdiklerini sorgulamalı ve geliştirmeliler. Eğitim hayatını sadece bir bilgi yükleme dönemi olarak görmemeli, gençlere gelecekteki hayatlarında başarılı olmaya yönlendirebilecek davranışları alışkanlık haline getirebilecek deneyimler kazandırmaya da çalışmalıyız.

Gelecekteki yaşam kalitesini geliştirebilmek için bugünden kalite felsefesini gençlerimizle tanıştırmak en etkili kazanımlardan biri olacaktır. Öğrenim çağındaki gençlerin kendileri için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemelerinin sağlanması ve bu hedeflerin kendi yetkinlikleriyle uyumlu olması konusunda test edebilecekleri ortamlar yaratılması kendi hayatlarıyla ilgili olarak liderlik yapabilmelerini sağlayacak ilk adım olacaktır.

Eğitim sisteminin sadece derslerle ilgili notlar üzerine değil, gençlerin kendileri için koydukları belirgin hedefler doğrultusundaki gelişimlerinin değerlendirilmesi sonuç odaklı olarak çalışma becerisini geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Gençlerin zamanlarını sadece kendilerini geliştirmek üzere değil, aynı zamanda çevrelerindeki sorunlarla da ilgilenerek başkalarına faydalı olabilecekleri çalışmalar yapmalarının teşvik edilmesi onların girişimcilik, toplumsal sorumluluk ve müşteri bilinci konusundaki yetkinliklerini geliştirir.

Gençlerin spor, sanat, sosyal faaliyetler gibi konulardaki çalışmalarını kendilerinin planlamaları, bu konudaki gelişimlerini ölçmeye ve bu konuda kendi kayıtlarını tutmalarının teşvik edilmesi onların süreçlerle ve verilerle yönetim konusunda bilinçlenmelerini sağlar.

Gençlerin gerek akademik, gerekse sosyal çalışmalarında takım çalışması içeren faaliyetlerin özendirilmesi onların başkalarıyla birlikte bir sonuca ulaşabilmek konusunda gelişmelerini sağlar. Takım arkadaşlarının gelişmesini desteklemeleri yöneticilik becerilerinin gelişmesini sağlar.

Gençlerin belli bir hedefe ulaşabilmek için farklı kurumlardan başka gençlerle birlikte çalışmalarının özendirilmesi onların işbirlikleri geliştirme ve başkalarıyla çalışma becerilerini geliştirir.

Gençlerin gelişimini sürekli kılmanın en etkin yöntemlerinden birisi de sadece birbirleriyle karşılaştırmalı sonuçlara değil, aynı zamanda performanslarındaki gelişime de odaklanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle, özellikle eğitmenler ve velilerin gençlerdeki gelişimi takip edip bu konudaki ilerlemeleri takdir etmeleri gençlerin sürekli öğrenme ve gelişme konusundaki motivasyonlarını artırır.

Gençlere her hatayı bir öğrenme fırsatı olarak sunmak ve tekrar etmemesi için ne gibi tedbirler alabilecekleri konusunda kendilerinin fikir üretmelerini sağlamak onların yaratıcılık yetkinliklerini de geliştirir.

Gençlerin üstlendikleri her sorumluluk ve faaliyette bu konudaki çabalarını hangi sonuçları elde etmek için yaptıklarını ortaya koymaları ve hangi sonuçları elde ettiklerini açıklamaya çalışmaları onların özdeğerlendirme yapabilme becerilerini geliştirecektir. Hedefler ve elde edilen sonuçlarla birlikte kullanılacak yöntemler konusunda da tartışma ortamı yaratılması onların anlamlı yaklaşımlar geliştirebilme becerilerini artırır.

Özellikle takım çalışması gerektiren faaliyetlerde bu değerlendirmeyi takım arkadaşlarıyla birlikte yapmalarının sağlanması onların toplumda başkalarıyla birlikte sonuç odaklı çalışmalar yapabilmeleri ve kendileriyle birlikte takım arkadaşlarının da sürekli gelişmesine yardımcı olamalarını sağlar.

Özetle, yaşam kalitesini geliştirmek için yönetim kalitemizi geliştirmeliyiz. Gençlerimizin bu konudaki yetkinliklerinin okul çağından başlayarak geliştirilmesi ise gelecekteki toplumsal refahımızın arttırılabilmesi için çok önemli bir adım olacaktır.