Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Küresel Vatandaşlık

İnsanlar hayatları boyunca içinde bulundukları konumlara göre farklı roller üstleniyorlar: çocuk, öğrenci, Boğaziçili/Mülkiyeli/Teknik Üniversiteli, arkadaş, takımdaş, sevgili/eş, baba/anne, müşteri/çalışan, yönetici, gönüllü, Hıristiyan/Müslüman/Yahudi, Doğulu/Egeli/Karadenizli/Trakyalı, Beşiktaşlı/Fenerli/Galatasaraylı, AKP’li/CHP’li/DYP’li/ANAP’lı/DSP’li/MHP’li, Amerikalı/Rus/Türk gibi. Bugünlerde Avrupa veya Türk vatandaşlığı kavramları tartışılıyor. Çoğu zaman birden fazla rolü üstleniyor; üstlendiğimiz rollerden hangisine hayatımızda daha fazla zaman ayırıyor ve hangisini daha fazla benimsiyorsak kendimizi de o rolle tanımlıyoruz.

Her rol bize farklı sorumluluklar ve görevler yüklüyor. Her rolün gerektirdiği sorumlulukları ne derece iyi yerine getirebilirsek, o rol nedeniyle etkileşim içerisinde bulunduğumuz toplum kesimlerindekileri o kadar mutlu edebiliyoruz.

Ancak teknoloji gelişip, dünya küçüldükçe ve dünya nüfusu arttıkça belki hiçbir zaman göremeyeceğimiz insanlarla karşılıklı bağımlılığımız artıyor. Avrupa’daki yüksek aerosol kullanımı, Şili’de ozon tabakasının incelmesine ve kanserin artmasına yol açıyor. Brezilya’daki yağmur ormanlarının tahrip edilmesi, global ısınmaya ve bazı turizm cenneti adaların sular altında kalmalarına neden oluyor. İsviçre’deki bir teknolojik gelişme, Türkiye’de yaşam kalitesini etkiliyor. Amerika’da verilen 300 oy, Ortadoğu’daki barış sürecini etkiliyor. Çin’in yükselen enerji ihtiyacı dünyanın her köşesinde enerji fiyatlarının artmasına, hatta tüketim alışkanlıklarının değişmesine yol açıyor.

Kısacası, hergün farkına varmadığımız, ama belki de milyonlarca insanı etkilediğimiz bir rolümüz daha var: dünya vatandaşlığı, yani insan olmak.

Kullanmak üzere yaptığımız ürün seçimlerimizle, ürettiğimiz çalışmalarla, yetiştirdiğimiz insanlarla, kişisel veya kurumsal maliyetini sıfır olarak düşündüğümüz konulardaki kararlarımızla, hatta verdiğimiz bir oy, bir imza ile dünyayı etkiliyoruz.
Gerek bireyler, gerekse kurumlar olarak “dünya vatandaşlığı” rolümüzü ne kadar çabuk benimsersek ve onun getirdiği sorumlulukları ne kadar iyi yerine getirebilirsek, dünyanın kaynaklarından da o kadar çok faydalanabileceğiz. Dünyayı kurumsal olarak etkileyeceğimiz en önemli araçlar küreselleşmiş şirketlerimiz, kültürel zenginliğimiz ve devletimiz. Dolayısı ile gerek bireyler, gerek şirketler, gerekse devlet olarak bakış açımızı ülke sınırları ile sınırlandırmamaya dikkat etmeliyiz.

Dünya vatandaşlığı bilincine varmak, dünya ile etkileşime, uluslararası kurumlarda temsilde etkinliğe ve uluslararası piyasalarda aranan markalar yaratmaya önem vermek demektir. Aynı zamanda üstlendiğimiz tüm rollerde kendimizi uluslararası performans göstergeleriyle değerlendirmek demektir. Türkiye içindeki başarılarla yetinmemek, Avrupa ve dünya çapında karşılaştırmalarda başarılı olmayı hedeflemek demektir. Örneğin, Türkiye’de kalite ödülleri alan kurumların, bu başarıyı Avrupa boyutuna taşımalarıdır. Mavi jeans, Efes, Beko, Vestel gibi Türkiye’deki başarılı markaları dünya pazarlarına yayabilmektir.

Dünyanın nimetlerinden en çok faydalananlar, dünyanın varlıklarını en iyi koruyan, geliştiren ve dünyaya en çok değer katanlar olacak. Sadece içe dönük konularla ilgilenmekle yetinmeyip, dünyanın sorunlarına çözüm üretenler olacak. Bir başka ifadeyle, kazananlar dünya vatandaşlığı rolüne önem verenler olacak. Bu nedenle, gençlerimizi geleceğe hazırlayabilmek için, küresel barış için, insan haklarının herkesçe yaşanabilmesi için, küresel demokrasi için, eğitim müfredatının hoşgörünün ve insanların karşılıklı bağımlılığının öğretildiği şekilde düzenlenmesini sağlamalıyız.

Özetle, hem ilgi alanlarımızı, hem de bakış açımızı genişletmeye özen göstermeli, küresel sorunlara çözüm üretmeye odaklanmalıyız. Dünya’nın nimetlerinden daha çok pay alabilmek için dünya vatandaşlığı konumumuzun bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeliyiz.