Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal Bakış Açısını Genişletmek

Şirketlerin fırsatları ve riskleri zamanında ve doğru olarak belirleyebilmeleri için çevrelerindeki gelişmeleri öngörebilme ve yeni fikirler üretebilme kapasitelerini geliştirmeleri gerekiyor. Yeni bir yıla girerken bu konuda başlatılabilecek yeni yaklaşımları da belirlemek faydalı olabilir.

Bakış açısını geliştirmek isteyen şirketlerin üst yönetimi öncelikli olarak sektörleri hakkında herşeyi bildikleri varsayımını yapmamaya dikkat etmeli. Önemli bir kurumsal öğrenme metodu geçmişteki başarılı ve hatalı kararları inceleyerek vaka çalışması haline getirmek ve bu bilginin kurum içinde paylaşılmasını sağlayacak ortamlar geliştirmektir. Özellikle hatalı kararları unutmayı tercih eden kurumların hataları tekrarlama olasılığının da attığı unutulmamalı.

Şirket için önemli olabileceği düşünülen teknolojiler, sosyal değişimler, rekabetteki potansiyel gelişimler konusunda bilgi toplayıp, bu bilgileri yönetim kademesiyle paylaşmak üzere kısa süreli çalışma grupları kurmanın da büyük faydaları olmaktadır. Öncelikle böyle bir oluşum konunun tutarlı bir biçimde ve bütünsel olarak ele alınmasını sağlar. Ayrıca, konunun paylaşılması için belgelendirilmesi de bu konudaki düşüncelerden ileride de faydalanılmasını kolaylaştırır. Bu amaçla kurulan çalışma gruplarının üst yönetimden birisinin yönlendirmesine verilmesi, konuya daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlar. Ayrıca, üst yönetimden en az bir kişinin konuyu sahiplenmesi ve bu konudaki duyarlılığının uzun sğre için artmasına da yardımcı olur.

Kurumun uç noktalarında bulunanlarla üst yönetimin biraraya gelmesini sağlayacak toplantıların düzenlenmesi de değişimlerin daha hızklı ve kolay algılanmasına yardımcı olur. Örneğin, sahadaki satış elemanları, bayiler, şirkete son altı ay içinde girmiş olanlar, ar-ge departmanlarında çalışanlar, son altı ay içinde fonksiyonel alan değiştirmiş olanlar ve son dönemlerde önemli bir değişim projesinde görev almış olan çalışanların izlenimlerini paylaşmaları için uygun ortamlar yaratmak şirketlerin bakış açısını genişletmeye yardımcı olur.

Şirketlerin yeni girişimlere girmeleri bu girişimler sonunda yeterince başarı ve iş sonucu getirmese de kurumsal öğrenmeyi geliştirme açısından önemli faydalar sağlar. Bu nedenle başarısız girişimleri saklamak veya küçümsemek yerine önemli bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirmek ve konu hakkında öğrenilenlerin paylaşılmasını teşvik etmek faydalı oluyor.

Kurumun sadece kendi içindeki projelere değil, yeni girişimcilerin projelerine de destek vermesi ve bu konuda yatırım yapması kurumsal bakış açısının gelişmesine destek oluyor. Birçok şirket sadece kendi ar-ge merkezlerinde üretilen projelerle değil, aynı zamanda küçük girişimcilerin projelerine de ilgi duyup, destek vererek kurumsal öğrenme fırsatlarını geliştiriyor.

Şirketlerin bazı faaliyetleri taşeronlara yaptırması bu taşeronların başkalarına yaptıkları işlerden öğrendikleri konular hakkında bilgi edinilmesi ve bu konulardaki duyarlılığın artmasına da yardımcı oluyor. Herşeyi kurum içinde yapmak yerine, danışmanlarla çalışma becerilerini de geliştirmeleri kurumsal bakış açısını geliştirmeye yardımcı olur. Birçok farklı kurumda iş yapma becerisini geliştirmiş olanlarla yakın ilişkiler kurmanın şirketlere önemli faydalar sağladığı gözlenmektedir.

Kurumsal bakış açısını geliştirmenin bir başka aracı da şirket çalışanlarının gönüllü faaliyetlere zaman ayırmalarının teşvik edilmesidir. Böylelikle farklı çevrelerden kişilerle ilişki kurabilen, toplumsal sorunlar ve çözümleri konusundaki duyarlılıkları artan çalışanların bakış açısıda genişlemiş olur.

Şirketin faaliyet konusu dışındaki konulardaki uzmanlarla bir araya gelerek üst yönetime değişik bakış açıları kazandırmanın da önemli faydalar sağlayabildiği gözlenmektedir.

Şirkette senaryo çalışmaları ve simülasyonlarının yaygınlaştırılması ve üst yönetimin bu konulara zaman vermeleri de kurumsal bakış açısını geliştirmeye yardımcı olur.

Özetle, şirketin fırsatları ve riskleri daha hızlı algılayabilmeleri için sadece kurum içine değil, aynı zamanda kurum dışındaki deneyimlere de odaklanılması gerekiyor. Kurumsal bakış açısını geliştirmeyi bir süreç halinde ele alarak bu konuda düzenli organizasyonlar yapmanın kurumsal bakış açsını genişletmeye yardımcı oluyor.

Yeni yılda hayal gücü açık, bakış açısı geniş şirketler oluşturacak faaliyetlere öncelik verilmesi dileğiyle….