Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal Liderleri Seçebilmek

Bir kurumdaki en önemli kararlardan birisi her seviyedeki liderlerin seçimidir. Bu konunun önemi bilinmesine rağmen, seçimin doğru yapılabilmesi hiç de kolay bir iş değil. Bu nedenle, özellikle üst seviyelerdeki pozisyonlara getirilecek kişilerin seçiminin bir tek kişi tarafından değil, bir komite tarafından yapılması daha iyi sonuçlar veriyor. Çünkü, kurumun geleceğe hazırlayacak yetkinliklerin ve adayların özelliklerinin açıkça tartışıldığı bir komite seçimlerin neden yapıldığının da açıkça ortaya konmasını gerektiriyor.

Her ne kadar liderlik adayı kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği kurumun konumuna ve gelecek için stratejilerine bağlı olsa da belli özelliklerin her kurum için geçerli olduğu gözleniyor. Örneğin, kişinin ahlaki değerleri ve açık iletişim kültürüne sahip olması günümüzde önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliği test edebilmek için adayları ve kurumu iyi tanıyan kişilerden oluşan küçük bir komitenin şu tip soruları cevaplandırması faydalı olur: (i) Adayın kendi savlarını desteklemek için verileri seçici olarak kullandığı, hatta bazı verilei sakladığı durumlarla karşılaşılmışmıdır? (ii) Aday azınlıkta kaldığı durumlarda bile görüşlerini net bir şekilde savunacak öz güvene sahip midir? Yoksa, duruma göre poltik yaklaşımlarla çoğunluğun görüş doğrultusunda davranmayı mı tercih etmektedir? (iii) Başkalarının görüşleri doğru çıktığında bunu açıkça kabullenip takdir edebiliyor mu? Bu tip soruların cevaplandırlmasında örneklere yer verilmesi aday hakkındaki tartışmaların tarafsız ve adil olmasına yardımcı olur.

Liderlik pozisyonlarına gelmesi düşünülen adaylar için sorgulanması gereken bir başka boyut da adayın bilgi paylaşımı ve beklentileri hakkında ne kadar etkin bir iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olduğu konusudur. Bu nedenle, görüşlerini kabul ettirebilme örnekleri; bilgi, görüş ve vizyonuyla çalışma arkadaşlarının saygısını kazanabilme yeteneği; mesajlarını özden uzaklaşmadan dinleyici kitlesine göre şekillendirebilme becerileri sorgulanmalıdır.

Adayların stratejik düşünce ve karar verme yetkinliği de sorgulanması gereken önemli bir boyuttur. Bu nedenle, konulara farklı boyutlardan yaklaşabilme becerisi; somut veriler kadar soyut konuları da değerlendirebilme becerisi; karmaşık ve net bilginin olmadığı durumlarda kararsız kalma veya çok çabuk karar verme eğilimleri gösterip göstermediği; trendleri okuyabilme becerisi ve stratejik seçimler yapabilme ve bu seçimleri kurumun hedeflerine yansıtabilme yetkinlikleri örneklerle değerlendirilmelidir.

Takım oluşturabilme ve takımı yönlendirebilme yetkinliği de özellikle değerlendirilmesi gereken bir boyut olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle, daha önceki görevlerindeki takım kurabilme becerisini nasıl hayata geçirdiği; kendisinden daha deneyimli ve bilgili kişlerle nasıl çalışabildiği; farklı özelikleri olan kişileri nasıl bir takım olarak çalıştırabildiği; insanları nasıl motive edebildiği; yetki ve sorumluluk verip, veremediği gibi konular örneklerle değerlendirilmelidir.

Bu özellikleri test etmek için lider adaylarının geçmişini sadece başarılarıyla ve başarızılıklarıyla değil, aynı zamanda davranış biçimleri açısından da irdelemek gerekir. Geçmişinde hiç hata yapmamış olanların, hiç iş de yapmamış olabileceği unutulmamalıdır.

Lider adaylarını izleme komitesinin düzenli olarak toplanıp, gelişmeleri ve sadece kurum içindeki değil, aynı zamanda kurum dışındaki potansiyel adayları da değerlendirecek kadar yakından izlemesi, kurumun bu önemli konuda yerinde kararlar vermesine yardımcı olur.