Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal Yaratıcılık

“Dünyayı hayalgücü döndürür.”
Albert Einstein

Şirketler yüksek değer yaratma potansiyellerini kurumsal yaratıcılıklarını geliştirerek yakalıyorlar. Çünkü birçok rakip şirkete göre daha başarılı olmanın getirisi, yeni bir rekabet alanı yaratıp, en azından bir süre için, tek oyuncu olmakla elde edilecek getiriden genellikle daha az oluyor. Şirketlerin yaratıcılık kapasitelerini geliştirmeleri ise bilinçli bir yönetim ile sağlanıyor, tesadüfen olmuyor.

Kurumsal yaratıcılığı geliştirmek için öncelikle yaratıcılığa uygun bir ortam yaratılmalı. Farklı tecrübe ve bakış açılarına sahip kişilerin aynı takım içerisinde yer almalarının sağlanması yaratıcılığı artırıyor. Dolayısıyla eleman seçiminde, görev dağılımında, kariyer planlamasında ve projeler için takım oluşturmada farklılıkların zenginliğinden faydalanılmalı.

Özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanların farklı tecrübelerle donatılması da yaratıcılığı artırıyor. Örneğin, Nokia tasarım mühendislerini yeni trendleri yaşayarak birikim elde etmeleri için birkaç aylığına California’nın en uç örneklerinin yaşandığı Venice Beach’e göndermiş. Çalışanların işleriyle ilgisiz görünen konularla ilgilenmelerine fırsat tanınması da yaratıcılığı artıran unsurlardan.

Yaratıclığın önündeki kurumsal engelleri kaldırmak yaratıcılık yönetiminin bir gereği. Alay edilme korkusu, bürokrasi ve hataların cezalandırılması yaratıcılığı engelliyor. Edison’un ampulu bulmadan önce yüzlerce başarısız deney yapmış olması, yaratıcılıkta inancın ve başarısızlıkları değerli birer öğrenme fırsatı olarak görme bilincinin güzel bir örneğidir.

Yaratıcılığın önündeki engellerden birisi de alışkanlıklardır. Bu engelin aşılması için işin her yönünün birkaç yılda bir baştan aşağı ele alınması ve değişen şartlara uygunluğunun test edilerek gerekli elemelerin yapılması gerekiyor.

Yaratıcılık için gerekli unsurlardan biri de açık fikirli olmak. İşe yeni giren gençlerin, farklı sektörlerden gelenlerin ve özel istekte bulunan müşterilerin sesini dinleyecek sistemler kurmak şirketlerin yaratıcılık fırsatlarını yakalamalarına yardımcı oluyor.

Bir fikrin yaratıcılığa dönüşebilmesi için uygulanması ve kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yaratıcılık için fikir üretimi kadar bu fikrin pazarlanması da önem taşıyor. Başarılı şirketler yeni fikirlerin pazarlanması için ciddi kaynak ayırma gereğini yerine getiriyorlar. Örneğin, yeni bir ürün için tanıtım reklamından önce kullanım fırsatları yaratılmak üzere gerekirse ürünün bedava dağıtılmasını bile sağlayanlar var.

Müşteri ihtiyaçlarının her geçen gün daha süratle değiştiği günümüzde başarılı olmanın yolu yaratıcılıktan geçiyor. Kurumsal yaratıcılığı geliştirmek ise birçok yönetsel davranışın değişmesini gerektiriyor. Global piyasaların, değişmeyen oyuncuları değiştirmeye hazır olduğunu unutmamalıyız.