Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Liderleri Yetiştirebilmek

Kurumların stratejilerini başarılı olarak uygulamalarının önündeki en önemli engel, yeni stratejik atılımları yönlendirebilecek, yönetebilecek liderlik kadrosunu zamanında geliştirmemiş olmalarıdır. Ülkemizde de özellikle enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle birlikte, şirketlerin dışa açılma, yenilikçi ürün geliştirme hızını artırma gibi birçok konuda önemli stratejik atılımlar yapma zorunluluğu artıyor. Bu inisiyatifleri üstlenecek kadroların yetiştirilmesi, bu nedenle büyük önem taşıyor.

Kurumsal liderlik yetkinliklerini geliştirmek üzere bir program başlatmadan önce şirketteki mevcut kadronun derinliğini ölçmek gerekiyor. Örneğin, bir şirketin normal olarak yürüttüğü proje sayısının ikiye katlanması durumunda kimlere, hangi görevlerin gönül rahatlığı ile verilebileceği sorusunun cevabı, bir çok şirkette kadro derinliğinin hiç de sanıldığı kadar olmadığını açıkça ortaya çıkarabilir.

Yeni pazarlarda büyüme stratejisi olan bir şirketin hangi strateji ile büyüyeceği, nasıl bir liderlik kadrosu geliştirmesi gerektiğini de etkiliyor. Örneğin, şirket alarak büyüme hedefi olan bir şirketin, şirket değerlendirme, birleşme sonrası şirket altyapılarının ve kültürlerinin uyum sağlamasını gerçekleştirme gibi konularda deneyimli bir kadro oluşturması gerekiyor. Bu niteliklere sahip olmayan bir şirketin, bu stratejisini hayata geçirmesi de güç olacaktır. Oysa, yeni bir ülkede küçükten başlayıp, pazar payını büyütmek isteyen bir şirket öncelikli olarak o pazarın kültürel yapısını hızlı bir şekilde tanıyacak, yeni bir ortamda bürokratik engelleri aşabilecek esnekliğe sahip bir kadroya, daha sonra da hızlı büyümeyi gerçekleştirebilecek pazarlama ağırlıklı liderlik özelliklerine sahip kişilere ihtiyacı olacaktır.

Stratejileri kimin uygulayacağı sorusunu zamanında sormak, şirketi birçok hatadan kurtarabilir. Çünkü, yeni bir pazarda yeni bir kadro ile işe girişmek aslında riskleri önemli ölçüde artıran bir yaklaşımdır. Bu nedenle, bazı şirketler belli bir pazara girmeden çok önce o pazardaki faaliyeti geliştirecek kadroları kurup, geliştirip, onları test etmenin çok daha etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorlar. Örneğin, Rusya pazarında gelişme hedefi olan bir şirketin kurum içerisinde Rusça konuşma yetkinliklerini geliştirmesi önemli bir avantaj olur. Ancak, geliştirilmesi gereken tek özelliğin lisan olmaması, yeni pazarlarda iş geliştirme deneyimi ve kurum kültürüne uyum gibi konuların da önemli olması bu hazırlık sürecine yeterli zaman tanınmasını gerektiriyor.

Nitelikli kadrolarla çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olan şirketlerin büyüme potansiyeli de yüksek oluyor. Nitelikli kadroların motivasyonunu yüksek tutabilmek için onların önüne güç görevler koymak gerekiyor. Liderlik potansiyelini geliştirmek isteyen şirketler, çalışanlarını sadece bugünkü görevlerindeki başarılarıyla değili aynı zamanda gelecekteki görevlere hazırlanma konusundaki istek ve disiplinleriyle de değerlendiriyorlar. Örneğin, gelecek yıl içinde yeni bir göreve getirilecek olan potansiyel liderlerin şimdiden bu konuda deneyimli kişilerle birlikte zaman geçirmesinin sağlanması, yeni görevinin ilk altı ayında yapabilecekleri ile ilgili bir plan ortaya koymasının istenmesi gibi hazırlıklar, kurumsal anlamda liderliğin gelişmesini destekliyor.

Geliştirilmesi ve test edilmesi faydalı olan yetkinlikler arasında lisan gibi bireysel özelliklerin geliştirilmesi; başkalarını etkileme, yönlendirme, motive etme ve denetleme ve değişimi yönetebilme gibi liderlik özelliklerinin geliştirilmesi; şirketin vereceği yeni görevin içeriğine ilişkin bilgi düzeyinin geliştirilmesi gibi farklı konular yer alıyor.

Bu nedenle, şirketin potansiyel ifade eden çalışanlarını karakter, bilgi, motivasyon ve deneyim olarak yakından tanımak ve onların sürekli olarak gelişmelerini teşvik etmek şirketlerin stratejik atılımlarını başarıyla gerçekleştirebilmelerinin de ilk adımını oluşturuyor. İnsanını bütünsel olarak tanıyıp, geliştirmek için yatırım yapanlar aslında şirketin geleceği için yatırım yapmış oluyor.