Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Liderlik Açığı

Kurumlar kaynaklarını onları yönlendiren liderlerin öncelikleri doğrultusunda kullanırlar. Bu nedenle, ister şirket, ister sivil toplum kuruluşu, isterse de devlet olsun her kurum için liderlik önemlidir. Liderlik sadece kurumun tepe yöneticisi olarak algılanmamalı, kurum kaynaklarının yönlendirilmesinde söz sahibi olan herkesi içeren bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Her hangi bir kurumdaki liderlerin aynı misyon doğrultusunda çalışmasının sağlanabilmesi ise kurum kaynaklarının o misyonu gerçekleştirebilmek üzere odaklanmasını sağlayarak etkinliği artırır.

Liderliğin önemi harekete geçirebildiği kaynakların boyutuyla belirlenir. Kurumlar belli bir hedef doğrultusunda sadece mülkiyetine sahip oldukları kaynakları değil, aynı zamanda doğru teşvik mekanizmaları kurarak ve ikna yoluyla çok daha geniş kaynakları harekete geçirebilir. Bu nedenle, liderlik doğru teşvik mekanizmaları kurabilme ve ikna gücü ile de ilgilidir. Bu nedenle, işbirliklerine açık olmak, misyon için kaynakları harekete geçirebilecek en iyilerle çalışmak ve onların gelişimini desteklemek gerekiyor. Etkilenmesi gereken alanın sadece yönettiği kurumla sınırlı olduğunu düşünenler, geleceği şekillendirmede zorluk çekerler. Böyle düşünenlerin vizyonları ve misyonları çok sınırlı ve tutucu kalır, etkileri çevrelerine yayılmaz. Bu nedenle, bakış açısı geniş olan liderler daha etkili sonuçlar elde ederler.

Etkileme sürecine ne kadar erken başlanırsa ve disiplinle sürdürülürse o kadar az kaynakla, o kadar daha etkili sonuçlar verir. Başarı uzun soluklu bir odaklanmayı gerektirir. Bu nedenle, yüz metrelik sprinte değil, maraton koşmaya hazırlanmak önem taşıyor. Bakış açısı uzun olan liderler daha önemli değişimleri gerçekleştirebilir.

Örneğin, 20. yüzyılın en önemli liderilerinden olan Atatürk, okur yazarlığın yaygın olmasının ülke gelişimi için önemini kavradığından bu işi kolaylaştırmak üzere alfabeyi değiştirirken bir gecede herkesi okur yazar olmaktan çıkarırken, bugün büyük çoğunluğun okur yazar olabilmesinin de temelini atmıştır. Kadınlara birçok Avrupa ülkesinden önce oy hakkının kazandırılması da Türkiye’nin çağdaşlaşmasında önemli bir adımdır. Bu tip adımlar ancak bakış açısı geniş ve uzun liderler tarafından atılabiliyor.

Oysa günümüzde birçok lider ve kurum günü kurtarmanın peşine düştüğünde geleceği şekillendirebilme fırsatlarını kaçırdığının farkına bile varamıyor. Her gün karşısına çıkan gelecek ile uğraşmak zorunda kalıyor. Örneğin, birçok CEO’nun kariyerinin 3 aylık kârlılık hedeflerine bağlı olması birçok şirketin uzun vadeli yatırımlarını aksatmasına veya bu baskı altında aşırı riskler üstlenmesine neden olabiliyor. Günümüzdeki küresel ekonomik krizin nedenlerinden birisi de liderlerin bu kısa vadeli bakış açısıdır.

Günümüzde sorunların birçoğu küresel nitelik kazanıyor: Küresel ekonomik kriz, küresel ısınma, kuş gribi gibi… Bu nedenle, çözümler de küresel yaklaşım gerektiriyor. Oysa, dünya liderleri olarak tanımladıklarımızın çoğu ulusal liderler. Büyük bir çoğunluğu ise demokratik ülkelerin belli bir dönem için seçilen liderleri. Örneğin, G-20 masasında oturan liderlerin ortalama perspektifleri 2-2.5 yıl (4 veya 5 seneliğine seçilen ulusal liderlerin her hangi bir zaman kesitinde gelecek seçime olan ortalama süresi). Yine bu liderlerin seçiminde oy verenler veya liderlik süresince etkileyebildikleri kaynaklar (örneğin vergi koyma yetkisi, veya harekete geçirebildikleri silahlı kuvvetler) hep ulusal sınırlarla sınırlı. Bu nedenle, küresel sorunların çözümü için gerekli geniş ve uzun bakış açısına sahip olmalarını teşvik edecek mekanizmalar yok.

Özetle, gerek şirketlerin liderliğinde, gerekse ülkelerin liderliğinde bulunan kişilere yapısal olarak verilen teşvikler onların kısa vadeli ve sadece kendi kurumlarıyla sınırlı düşünmelerini teşvik ediyor. Bu durum ise küresel bir boyut kazanan sorunların çözümünü güçleştiriyor. Uzun vadeli ve küresel bakış açısına sahip liderlik açığı aslında hepimizin sorunu.