Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Liderlik Yetkinliklerini Geliştirmek

Lider, insanları bir hedef doğrultusunda harekete geçirebilen kişidir. Liderlik etki yapılacak davranışa ve ortama göre bazı farklı özellikler gerektirebilir. Örneğin, savaşta liderlik ile siyasette liderlik, üniversitede liderlik, farklı kişisel özellikler gerektirebilir. Bir şirkette yeni girişim döneminde liderlik ile, kurumsallaşma döneminde liderlik farklı özelliklerin ön plana çıkmasını gerektirebilir. Ancak, liderlerin bazı ortak özellikleri de var. Bu yetkinlik deneyimle geliştirilebilir.

Kurumlarında liderlik yetkinliğini geliştirmek isteyen yöneticiler performans değerlendirmelerinde yöneticilerini üç farklı boyutta değerlendirmeli, iyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planlarını devreye almalılar. İyi liderlerin işe ve faaliyetlere yaklaşımının sonuç odaklı olması; insan yönetimini, motivasyonunu ve gelişimini sağlama ve özdeğerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disiplini önem taşıyor.

Sonuç odaklı çalışma yetkinlikleri arasında problem tanımı yapabilme ve önceliklendirme yer alıyor. Problemi doğru tanımlama, bu konuda uzlaşı sağlayabilme ve problemi oluşturan çeşitli unsurlar arasından önemlilerle daha az önemlileri ayırd ederek önemli unsurlara odaklanabilme yeteneği önemli bir liderlik yetkinliği olarak ortaya çıkıyor. Ulaşılması gereken hedefe ilerlerken karşılaşılabilecek engelerin tespit edilmesi ve bunların aşılması için planlar oluşturulması da önemli yetkinlikler arasında yer alıyor.

Problemi tanımlayıp, hedefleri belirlerken açıkça veya dolaylı olarak kullanılan varsayımların kritik bir gözle değerlendirilmesi ve hangi konularda eksik bilgi olduğunun belirlenerek, bu bilgilerin nasıl ve hangi detayda elde edileceğine ilişkin değerlendirme yapabilme yetkinliği de faaliyetlerde başarılı sonuca ulaşabilmeyi getiren yetkinlikler arasında yer alıyor. Karar verilen uygulama planlarının ortaya çıkarabileceği çeşitli riskleri belirleyebilme ve bu riskleri yönetebilme becerisi geniş düşünme ve farklı topluluklarla çalışabilme yetkinliği gerektiriyor.

İnsan yönetimi konusundaki en önemli yetkinliklerden birisi farklı kişilerin motivasyon kaynaklarını anlayabilme ve bu bilgiyi kullanma yetkinliğidir. İyi lider, bir yandan takımın performansını artırmaya çalışırken, bir yandan da takım üyelerinin kariyerlerinde gelişmelerine destek verirler. Onların başka pozisyonlara hazırlanmalarına yardımcı olurlar. Liderler, insanları sadece bugünkü performanslarıyla değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyelleriyle de değerlendirirler. İşlerini hem bugünkü performansı, hem de gelecekteki potansiyeli geliştirmek gayesiyle yönetirler.

Takım oluşturmanın ve performans geliştirmenin en etkili yöntemlerinden birisi de sürekli olarak bilgi paylaşımı sağlamak ve örnek olmaktır. Öğretmek, öğrenmenin ve gelişmenin temelidir. Öğretmek, aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Bu sorumluluk liderin tutarlı davranma yönünde zorlayıcı bir disipline kavuşmasını da destekler. İnsanların hata yapmalarına fırsat tanımak, onların öğrenme sürecini desteklemek, hataların tekrarlanmaması için geri besleme, bilgi paylaşım ortamları yaratma gibi süreçler geliştirmek insanları etkileme sanatının araçları arasındadır. Bu yaklaşım, takımın yaratıcılığını geliştirir.

Önemli liderlik yetkinliklerinden birisi de çatışma durumlarından kaçınmadan sorunları çözebilme ve çeşitli çıkarlar arasında adil ve dengeli kararlar alabilme yetkinliğidir. İnsan kaynaklarına ilişkin alınan kararların çok uzun vadeli etkileri olabileceği ve örnek oluşturarak kurumsal kültürü etkileyebileceğini anlayabilme becerisi de önemli bir yetkinlik olarak değerlendiriliyor.

Özetle, liderlik yetkinlikleri geliştirilebilir. Bir kurumda bu yetkinliklerin geliştirilebilmesi için performans yönetimi sisteminin sağlıklı olarak çalıştırılmasına önem verilmesi gerekiyor. Performans değerlendirmelerinde sadece iş sonuçları değil, aynı zamanda bu sonuçlara ulaşırken yöneticilerin sergiledikleri yaklaşım ve yetkinliklerine ilişkin göstergelerin de değerlendirilmesi önem taşıyor.