Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Ödünç Yönetici

“Günümüz dünyasında hiç bir kuruluşun ticari başarısı sosyal sorumluluklarından ayrı düşünülemez.”

Bilgi ve iletişim çağında en sınırlı kaynak insanların zamanı ve ilgisi. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyen şirketler sadece kendi endüstrilerindeki şirketlerle değil, aynı zamanda insanların zaman ayırdığı ve ilgi gösterdiği her konu ile rekabet halindeler. Kısacası, en zor elde edilen ve en değerli pazar payı zihinlerdeki pazar payı oluyor.

Başarılı şirketler pazara sadece bir ürün veya hizmet sunmaktan öteye insanların belirgin ihtiyaçlarını karşılayan bütünsel bir ürün ve hizmet paketini birlikte sunuyorlar. Diğer taraftan insanlar kendilerini sadece bir müşteri olarak değil, aynı zamanda toplumsal konularla ilgilenen sorumlu birer vatandaş olarak da tanımlıyorlar. Özellikle gelir ve eğitim düzeyi yükseldikçe insanların sosyal sorumluluklarına daha fazla ilgi gösterdiği ve zaman ayırdığı görülüyor.

Bu nedenle, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan şirketlerin hem çalışanları, hem de müşterileri nezdinde saygınlıkları artıyor. Sosyal sorumluluklara sahip çıkan şirketler aynı zamanda insanların ilgi ve zamanına da farklı açılardan ulaşabilmeleri nedeniyle işlerini de geliştirmeye katkıda bulunuyorlar.

İşlerine stratejik bir yaklaşımla odaklanan şirketler, aynı yaklaşımı sosyal konularda da gösterdiklerinde toplumsal gelişmeye önemli katkılarda bulunabiliyorlar. Artık şirketlerin katkıları sadece yapılan bağışlarla sınırlı kalmayıp, bilgi ve yönetimsel kaynakları da içermeye başlıyor.

A.B.D.’de yapılan bir çalışmaya göre son on yılda şirketlerin sosyal konular için ayırdıkları nakit ve yönetimsel kaynakların dağılımı %80/20 iken %60/40 olarak değişti. A.B.D.’nin TÜSİAD’ı olarak bilinen “Conference Board” tarafından yaptırılan başka bir çalışmaya göre üst yöneticilerin %92’si çalışanlarını toplumsal örgütlere katkıda bulunmaya teşvik ettiklerini; %77’si bu tip katkıların şirketin stratejik hedeflerine ulaşmada yardımcı olduğunu; %76’sı çalışan tatminin ve motivasyonunu artırdığını; ve %50’si bu kapsamdaki faaliyetlerin şirket hedefleri arasında yer aldığını belirtmiştir. En çok katkıda bulunulan konu eğitim iken, sağlık, yöresel kalkınma, sanat ve çevre de ağırlıkla ilgilenilen konular arasında yer almaktadır.

Ülkemiz için elimizde yeterli istatistik bulunmamakla birlikte, yapılan katkıların çoğunun nakit veya ayni bağış olarak gerçekleştiği bilinmektedir. Ancak, özellikle hızla gelişmekte olan sivil toplum örgütlerinin önemli ihtiyaçları arasında istikrarlı yönetimsel destek bulunmaktadır. Şirketlerimizin bu kuruluşları sadece bağışlarla değil, bilgi ve yönetimsel kaynaklarla da desteklemeleri ülkemizde üçüncü sektörün ve demokrasinin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır. Nitekim, son dönemlerde toplumda güven kazanan ve ilgilendikleri konularda farklılık yaratan dernek ve vakıfların ortak özellikleri kurumsal bir yönetim yapısına sahip olmalarıdır.

Bu açıdan kurumsal olarak ilk önce KalDer’de hayata geçirilen “ödünç yönetici” uygulaması, sivil toplum örgütlerinin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır. Bu uygulamaya göre KalDer’i yönetim kuruluna üye verme düzeyinde destekleyen kuruluşlar toplam kalite uygulamaları konusunda deneyimli birer yöneticilerini iki yıllığına KalDer’de çalışmak üzere ödünç veriyorlar. Böylelikle dernek güçlü bir yönetim kadrosunun desteği ile gönüllü çalışmalarında daha verimli olabiliyor. Öte yandan bu şekilde dernekte tam zamanlı olarak çalışanlar da gerek ücret, gerekse kariyer kaygısı duymadan önemli bir toplumsal konuda etkin olarak çalışabiliyorlar. Bu desteği sağlayan şirketler de misyonuna inandıkları bir konuda sınırlı kaynakla önemli bir farklılık yaratılmasını desteklemiş oluyorlar.

Başarıyı hedefleyen şirketler sadece işlerinde değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını yerine getirmekte de etkin bir yönetim anlayışını hayata geçiriyorlar. Böylelikle, hem çalışanlarının hem de müşterilerinin ilgi ve saygısını kazanıyorlar.