Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Ortak Düşünce Tuzakları

Yönetim kurullarının önemli risklerinden birisi ortak düşünce tuzaklarına düşülmesidir. Herkesin aynı şekilde düşündüğü bir kurulda birden fazla üyenin değer yaratmadığı unutulmamalıdır.

Bu nedenle, yönetim kurullarını oluşturan üyelerin farklı deneyimlere sahip olmaları, kendi görüşlerini bağımsız olarak ortaya koyabilecek özgüvene sahip olmaları, ve farklı görüşlerin ortaya konabilmesini sağlamakla birlikte karara gitmeyi de sağlayacak bir yöntem ile idare edilmeleri karar kalitesini artıran unsurlar oluyor.

Herhangi bir konuda karar alınırken yeterince farklı alternatifin ele alınmaması, elde edilmesi planlanan sonuçların tüm boyutlarıyla değerlendirilmemesi, alternatiflerin maliyetleri ve riskleri hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması ve uygulama planlarına önem verilmemesi gibi göstergeler bir grubun ortak düşünce tuzaklarına düşme olasılığını artırıyor.

Bir grubun kendisini çok başarılı ve yenilmez görmesi ortak düşünce tuzağına düşme riskini artırır. Bu nedenle, bu risk genellikle uzun süredir birlikte çalışan başarılı şirketlerin yönetim kurullarında daha yüksek olur. Önemli kararların alınması sürecinde kurul üylerinin bazılarından şeytanın avukatı rölünü üstlenmelerinin istenmesi ve üyeler dışında başka uzmanların da riskler ve alternatifler hakkındaki görüşlerinin alınması bu riski azaltıcı bir etki yapabilir.

Ortak düşünce tuzaklarından birisi de uzmanları ve rakipleri küçümsemektir. Uzmanların aslında konuyu kendileri kadar iyi değerlendiremediği varsayımı ile hareket eden yönetim kurulları genellikle seçici dinleme hatasına düşerek risk değerlendirmesini sağlıklı olarak yapamaz. Rakiplerin farklı yaklaşımlarını anlamak yerine onların yaptıkları hatalar nedeniyle yakın zamanda başarısızlıkla karşılaşacaklarını öngörmek de kendi şirketlerinin zaafiyetlerini zamanında görebilmeyi engelleyerek, tedbir alınmasını geciktirebilir.

Mental modellerle uymayan bilgileri dikkate almamak da bir diğer ortak düşünce tuzağıdır. Bu nedenle, uyumsuz veya önemsiz gözüken ancak varsayımlarımızla çelişen bilgilere özel önem göstermek ve gerektiğinde bu tip bilgilerin daha detaylı olarak toplanıp, incelenmesini sağlamak bu riski azaltmaya yardımcı olur.

Kendi ahlaki ve etik değerlerini tek doğru olarak varsaymak, farlı bakış açılarını gözetmemek de kurul üyelerinin benzer düşünceleri benimsemesine ve ortak hataya neden olabilir. Bu nedenle, karar verilmeden önce konuların farklı paydaşların değer ve çıkarları açısından ele alınmasını sağlamak faydalı olur.

Ortak düşünce tuzakalrının en önemlilerinden birisi de takım tarafından benimsenmek uğruna farklı düşünceleri dile getirmekten çekinmektir. Bu tip bir öz denetim, özellikle güçlü bir liderin kararları ortak bir anlayışla ancak hızlı bir şekilde alma dürtüsünün olduğu durumlarda daha çok ön plana çıkar. Bu nedenle, özellikle yönetim kurulu başkanlarının kendi düşüncelerini baştan dile getirmemeleri ve konu hakkında farklı görüşlerin ortya konmasını teşvik etmeleri bu riski azaltıcı bir etken olur.

Üyelerin karar konusunda kendilerini daha rahat hissetmek adına diğer üyeleri manevi baskı altına alarak kararların ortaklaşa alınmasını teşvik etmeleri de yönetim kurullarının ortak düşünce tuzağına düşmesine neden olabilir.

Ortak karar adına bazı bilgilerin kurulun gündemine gelmesinin önlenmesi de ortak düşünce tuzağına düşme nedenlerinden biridir. Seçici bilgilendirme önlenmesi gereken en önemli hatalardan birisidir. Bu nedenle, bilglerin farklı kaynaklardan edinilmesi bu hatanın yapılması riskini azaltıcı bir etken olur.

Özetle, hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Bu nedenle kurumların geleceği için önemli riskler içeren kararların tek bir kişi yerine yönetim kurulları tarafından alınması ortak aklın ortaya çıkartılabilmesi ve karar kalitesini artırabilmeyi sağlayabiliyor. Ancak, yönetim kurullarının ortak düşünce tuzaklarına düşmemeleri için bu sendroma dikkat etmeleri ve alternatiflerin ve risklerin çeşitli boyutlarıyla ele alındığı açık bir tartışma ortamı yaratılmasını sağlamaları gerekiyor.