Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Ortak Düşünce Tuzaklarından Kaçınabilmek

Yönetim kurullarında önemli risklerden birisi de ortak düşünce tuzaklarına düşülmesidir. Herkesin aynı şekilde düşündüğü bir kurulda birden fazla üyenin değer yaratmadığı unutulmamalıdır. Yönetim Kurullarını oluşturan üyelerin farklı deneyimlere sahip olmaları, kendi görüşlerini bağımsız olarak ortaya koyabilecek kadar özgüvenli olmaları bir yandan farklı görüşlerin ortaya konabilmesini sağlarken, diğer yandan sonuçta ortak bir karar almayı sağlayacak şekilde idare edilmeleri, karar kalitesini artıran unsurlardır.

Herhangi bir konuda karar alınırken yeterince farklı alternatifin ele alınmaması, elde edilmesi planlanan sonuçların tüm boyutlarıyla değerlendirilmemesi, alternatiflerin maliyetleri ve riskleri hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması ve uygulama planlarına önem verilmemesi gibi faktörler bir grubun ortak düşünce tuzaklarına düşme olasılığını artırıyor.

Bir grubun kendisini çok başarılı ve yenilmez görmesi de ortak düşünce tuzağına düşme riskini artırır. Bu risk genellikle uzun süredir birlikte çalışan başarılı şirketlerin Yönetim Kurullarında daha yüksek olur. Önemli kararlar alınırken kurul üyelerinin bazılarından şeytanın avukatı rolünü üstlenmelerini istemek ve üyeler dışında başka uzmanların da riskler ve alternatifler hakkındaki görüşlerini almak bu riski azaltıcı bir etki yapabilir.

Ortak düşünce tuzaklarından birisi de uzmanları ve rakipleri küçümsemektir. Uzmanların aslında konuyu kendileri kadar iyi değerlendiremediği varsayımı ile hareket eden Yönetim Kurulları genellikle seçici dinleme hatasına düşerler ve riskleri sağlıklı değerlendiremezler. Rakiplerin farklı yaklaşımlarını anlamak yerine onların yaptıkları hatalar nedeniyle yakın zamanda başarısızlıkla karşılaşacaklarını öngörmek de kendi şirketlerinin zaafiyetlerini zamanında görebilmeyi engelleyerek, tedbir alınmasını geciktirebilir.

Kendi zihinsel modellerine uymayan bilgileri dikkate almamak da bir diğer ortak düşünce tuzağıdır. Bu nedenle, uyumsuz veya önemsiz gözüken ancak varsayımlarımızla çelişen bilgileri dikkate almak ve gerektiğinde bu tip bilgilerin daha detaylı olarak toplanıp, incelenmesini sağlamak bu riski azaltmaya yardımcı olur.

Kendi değerlerini tek doğru olarak varsaymak, farklı bakış açılarını gözetmemek de kurul üyelerinin benzer düşünceleri benimsemesine ve ortak hataya neden olabilir. Bu nedenle, karar verilmeden önce konuların farklı paydaşların değer ve çıkarları açısından ele alınmasını sağlamak faydalı olur.

Ortak düşünce tuzaklarının en önemlilerinden birisi de takım tarafından benimsenmek uğruna farklı düşünceleri dile getirmekten çekinmektir. Bu tip bir özdenetime, özellikle hızlı karar almaktan yana olan güçlü bir liderin var olduğu durumlarda rastlanır. Bu nedenle, özellikle Yönetim Kurulu başkanlarının kendi düşüncelerini baştan dile getirmemeleri ve konu hakkında farklı görüşlerin ortaya konmasını teşvik etmeleri bu riski azaltıcı bir etken olur.

Üyelerin diğer üyeleri manevi baskı altına alarak kararların oybirliği ya da ona yakın bir çoğunlukla alınmasını teşvik etmeleri de Yönetim Kurullarının ortak düşünce tuzağına düşmesine neden olabilir.

Ortak karar adına bazı bilgilerin kurulun gündemine gelmesinin önlenmesi de ortak düşünce tuzağına düşme nedenlerinden biridir. Seçici bilgilendirme önlenmesi gereken en önemli hatalardan birisidir. Bu nedenle, bilgilerin farklı kaynaklardan edinilmesi bu hata olasılığını düşürecektir.

Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Bu nedenle kurumların geleceği için önemli riskler içeren kararların tek bir kişi yerine Yönetim Kurulları tarafından alınması ortak aklın ortaya çıkartılabilmesini ve karar kalitesini artırabilmeyi sağlayabiliyor.

Bu nedenle, ortak düşünce tuzaklarından korunabilmek için başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere tüm üyelerin bu sendrom hakkında bilgili olmaları, başkanın kendi fikirlerini sona saklaması ve farklı fikirlerin ortaya konmasını destekleyici bir iklim yaratması, farklı alternatiflerin değerlendirildiğinden emin olunması, kritik konularda dış uzmanlardan görüş alınması ve gelimeler izlenirken ilk görüşlerle çelişen sinyallere özel önem verilmesi faydalı oluyor.

Ortak düşünce tuzaklarına düşmemenin en temel aracı farklı bakış açılarına sahip, tarafsız ve bağımsız üyelerden oluşan bir Yönetim Kurulu oluşturmak ve onların zamanında bilgilenmesini sağlayıp, farklı fikirleri tartışacak bir ortam yaratmaktır.