Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Özel Sektör Gönüllüleri

Geçen hafta gazetelerde ülkemizdeki sivil toplum örgütlerine bir yenisinin eklendiği haberi yer aldı: Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD).

Bir ülkenin refah düzeyini geliştirmek için öncelikle o ülkenin kurumlarının yönetim kalitesini geliştirmek gerekir. Yeni yönetim anlayışı ise yöneten ile yönetilenin karşılıklı etkileşimini ifade eden yönetişim kavramı ile özetleniyor. Geniş kitlelerin ülkenin yönetimine katılımı ise ancak güçlü sivil toplum (STK) kuruluşları aracılığıyla sağlanabiliyor.

ÖSGD, ülkemizdeki STK’ların gelişmesi için yetişmiş insan kaynağının STK’lara yönlendirilmesini hedefliyor.
Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin en önemli aracı gelişmiş ve uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarıdır (STK).

Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin (ÖSGD) misyonu, özel sektörün insan kaynaklarını ve uzmanlığını değerlendirerek gönüllülük yoluyla sivil topluma katkıda bulunmaktır. ÖSGD, bu misyon doğrultusunda çalışarak:

– Toplum ve özel sektör arasında dinamik bir ilişki yaratmayı,

– Şirketler arasında gönüllülük kavramının yayılmasına önderlik etmeyi, ve

– Toplumsal ihtiyaçların saptanması ve çözümünde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı hedefliyor.

Gönüllülük, insanların doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilmelerini sağlar. Çalıştıkları işlerin yanısıra gönüllü çalışmalara katılan özel secktör çalışanlarının hayatlarında önemli değişiklikler olmaktadır.

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre gönüllü olmak ile birçok kazanım elde edilebiliyor:

– Motivasyonun artması,

– İşe bağlılıklarının artması,

– Manevi huzur,

– Özgüven gelişimi,

– Yeni beceriler, yeni bir çevre ve arkadaşlıklar edinilmesi,

– Sosyal gruba dahil olma,

– Toplumda örnek bir birey olma,

– Eğlenceli vakit geçirirken toplumda fark yaratabilme.

ÖSGD, üye şirketlerin insan kaynaklarını yönlendirerek, teşvik ederek ve gönüllülüğü özendirerek bir yandan profesyonelerin bu kazanımlardan faydalanabilmelerini, diğer yandan da STK’nın gelişimini sağlamak istiyor. ÖSGD, STK’larda yönetimi desteklemek üzere birlikte çalışacakları STK’ların bazı ilkelere uymalarını bekliyor:

– Vizyon ve misyonunu net ifade ederek çalışanları ve üyeleri ile paylaşmaları,

– Misyonu içerisinde yer alan konularda projeler yapmaları,

– Finansal yapısını düzenli olarak bağımsız bir denetim kuruluşu ile denetime açan ve sonuçları yaygın olarak paylaşmaları,

– Yönetim Kurulu’nu yenileyen ve performansını takip eden; prosedürleri uygulayabilmeleri,

– Gönüllülük Eğitim programı uygulayabilmeleri.

ÖSGD’nin üye şirketlerden de iki önemli beklentisi var: (i) Her sene şirket çalışanlarının zamanlarının ne kadarını gönüllü hizmetlere ayırdıkları ve elde ettikleri sonuçlarla ilgili bilgiyi kamuoyu ile paylaşmaları ve (ii) şirket personeli arasında gönüllü hizmet verenlerin bu çalışmalarının da şirketin performans değerlendirme sistemi çerçevesinde değerlendirmeye alınmasını sağlamaları. Böylelikle gönüllülüğün kalıcı bir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

Ülkemizdeki yetişmiş profesyonellerin toplumsal sorunlarla daha yakından ilgilenmesi birçok faydayı da beraberinde getirecektir. (i) Bu sorunların çözümünde daha yaratıcı yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlayacak, (ii) Ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişmesine katkıda bulunacak, (iii) STK’ların yönetim kalitesi özel sektör deneyiminden faydalanarak artacak, (iv) Ülkemizde toplumsal sorumluluk duygusu artacaktır.