Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Özel Yatırım Fonları

ABD kaynaklı kredi krizinin özel yatırım fonlarının şirket alımlarını güçleştirmesine rağmen, özel yatırım fonları hala şirket evliliklerinde önemli bir aktör olmaya devam ediyor. Bugün özel yatırım fonlarının şirket alımlarında sermaye olarak kullanmak üzere henüz bağlanmamış kaynakları $300 milyarı geçmiş durumda. Üstelik özel yatırım fonlarına yapılan yatırımlardan beklenen getiriler de yüksek. Bu nedenle, her ne kadar özel yatırım fonlarının şirket satın alımlarında kredi kullanmaları daha pahallı hale geldiyse de, ellerinde birikmiş olan fonları iyi getiri sağlayacak yatırımlara yönlendirme gereği özel yatırım fonları üzerinde baskı oluşturuyor.

Yapılan çalışmalar özel yatırım fonlarının yaptıkları yatırımlarda farklı risk profili olduğunu gösteriyor. Öncelikle, bu fonlar satın aldıkları şirketlerin kredi kapasitelierini üst limitlerine kadar kullandıkları için, özel yatırım fonları tarafından idare edilen şirketlerin kredi riskleri yükseliyor. İkincisi, özel yatırım fonlarının genellikle halka açık olmayan şirketlere yatırım yapmaları, bu fonların likidite riskini artırıyor. Ancak, bu iki konudaki artan riski dengelemek üzere bu fonlar genellikle nakit akışlarındaki değişkenliğin düşük olduğu şirketlere yatırım yaptıklarından şirketler daha dengeli oluyorlar.

Bu fonlar sadece doğru yatırım kararları vererek değil, aynı zamanda yatırım yaptıkları şirketlerin performanslarını da geliştirerek kazanıyor ve kazandırıyorlar. Bu fonların başarılı olanları ortalam performans gösterenlerin iki misli daha iyi getiri sağlayabiliyor. Peki, özel yatırım fonlarının başarısının altında yatan nedenler nedir?

Öncelikle, bu fonlar bir şirkete yatırım yapmadan önce o şirketin potansiyelini iyi tanımlayacak çalışmalara öncelik veriyorlar. Ayrıca, bu potansiyele nasıl ulaşılacağına ilişkin net bir planın olmasına da dikkat ediyorlar. Herşey iki kere yaratılır, önce zihinlerde sonra da uygulamada. Bu nedenle, özel yatırım fonlarının zihinsel çalışmaya öncelik vermesi arkasından gelecek uygulamanın da başarı şansını artırıyor.

İkinci olarak, bu fonlar sektörü çok iyi bilen yöneticileri ortak ve/veya danışman/yönetim kurulu üyesi olarak görevlendiriyor ve bu kişilere işin gelişiminden pay veriyorlar. Bu nedenle, birçok deneyimli yönetici bu fonlarla çalışmayı tercih ediyor. Bu kişilerin deneyimi, ilişki ağları şirketin gelişimini tetikliyor. Ayrıca, sektördeki potansiyel gelişimlerden daha önce haberdar olabilme ve bu fırsatları yakalayabilme olasılıkları da artıyor.

Konusuna hakim üst düzey yöneticilerin özel yatırım fonlarının satın aldıkları şirketlerin yönetim kurullarında yer almaları o şirketin yöneticilerine etkin koçluk verilmesini ve yönetim kadrosunun daha hızlı gelişmesini de sağlıyor.

Üçüncü olarak, özel yatırım fonları belli sektörlere odaklanıyorlar. Bu nedenle değişik coğrafi pazarlarda da olsa kıyaslama fırsatları yakalıyorlar ve sektörel deneyimleri satın aldıkları şirketlere daha kolay uyarlayabiliyorlar.

Son olarak, birçok şirketin yönetiminde yer aldıkları için doğru danışmanları ve yöneticileri bulup onları satın aldıkları şirketlerin değişim yönetimini hızlandırmak için kullanıyor ve şirketin operasyonel olarak daha hızlı gelişmesini sağlıyorlar.

Bu nedenle, özel yatırım fonlarının nasıl değer yarattığını ve şirketlerin değer yaratma sürecini nasıl hızlandırdığını iyi anlamak gerek aile şirketleri patronlarının, gerekse üst düzey yöneticilerin kendi kurumlarını geliştirmelerine yardımcı olacaktır.