Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Pazarlıkta Uzlaştırıcı Destek Kullanmak

Pazarlıkta kolaylaştırıcı, arabulucu veya hakim olarak görev yapmak üzere uzlaştırıcı destek kullanılabilinir. Bu tip bir destek uzlaşılması gereken bir konuyla karşı karşıya olunduğunda, tarafların tarafsız bir karar vericiyle ulaşılacak sonucu baştan kabul etmeleriyle, bağımsız desteğin kişilik sorunlarının aşılmasına yardımcı olarak bir uzlaşma ortamı yaratabileceği durumlarda, yararlanılacak desteği verecek kişinin deneyimi ve tarafsızlığı nedeniyle yaratıcı çözümler üretilmesine yardımcı olabileceği durumlarda kullanılır.

Çocukları arasındaki bir anlaşmazlığı çözmeye çalışan bir ebeveyn, iki bölüm arasındaki uzlaşmazlığı çözen bir yönetici, birbirleriyle anlaşamayan iki tarafın uzlaşarak atadıkları bir arabulucu, anlaşamayan iki eşin arasını bulmak üzere atanan bir akil adam, bazı durumlarda hakimler, veya iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yardımcı olan bir uluslararası hakem uzlaştırıcı destek olarak algılanabilir.

Pazarlık süreci için verilecek destek şu alanları kapsayabilir. (i) Tarafları biraraya getirecek toplantılar düzenlemek, (ii) Toplantı gündemini belirlemek, (iii) Toplantının medeni bir şekilde gelişmesi için toplantıyı yönetmek, (iv) Toplantı notlarının tarafsız bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, (v) İlgili kişilere ilerleme kaydedildiği konusunda güvence vermek, (vi) İletişim hatalarını önleyerek uzlaşmayı kolaylaştırmak, (vii) Uzlaşma noktalarını belirlemek.

Pazarlık sürecine destek veren deneyimli danışmanlar şu konularda fayda sağlarlar: (i) Tarafların kendi çıkarlarını ve nerelerde geri adım atabileceklerini iyi anlamalarını sağlayacak sorgulama sürecini gerçekleştimek, (ii) Bir tarafın kendi vizyonunu karşı tarafa en cazip şekilde anlatmasını sağlayacak fikri hazırlığı yapmak, (iii) Belirsizliklerin tespitini ve doğru değerlendirilmesini sağlamak, (iv) Tarafların birbirlerini rakip olarak görmelerini engellemek, (v) Ortak çözümü kolaylaştıracak alternatifleri geliştirmek, (vi) Tarafların öncelikleri arasında dengeleri bulmalarna yardımcı olmak, (vii) Konunun hukuki, ekonomik ve sosyal boyutları hakkında tarafları bilgilendirmek, (viii) Tarafların kendi pozisyonlarının gerçekçiliğini test etmelerine yardımcı olmak, (ix) Pazarlık sürecini ve anlaşmaya varılan noktaları hatırlatarak uzlaşma alanını genişletmek, (x) Varılan anlaşmanın uygulanmasını ve takibini sağlamak.

Bu faydalarına rağmen birçok pazarlık sürecinde dışarıdan destek kunılmıyor. Bunun nedenler arasında şu noktalar sırlanabilir: (i) Destek kullanmanın kimsenin aklına gelmemiş olması, (ii) Tarafsız ve deneyimli bir desteğin bulunamaması, (iii) Dışarıdan desteğin açılmasında fayda görülmeyen konuları gündeme getirme riski, (iv) Desteğin uzlaşma sürecini uzatması riski, (v) Arabulucunun süreci arzulanmayan bir çözüme yöneltme riski, (vi) Gizli bilgileri paylaşmaktan çekinlmesi, veya (vii) Desteği kimin tutacağı ve maliyeti.

Pazarlık sürecinde arabulucuların katkısı özellikle tarafların farklı çıkar gruplarından oluştuğu, bu nedenle kamuoyuna açık görüşmelerin daha güç olduğu durumlarda daha da önem kazanır. Çünkü bu durumlarda doğrudan görüşmeler yerine arabulucular aracılığı ile ulaşma sağlanabilecek hususların belirlenmesi, resmi görüşmeler başlamadan tarafların kendi gruplarını hazırlamalarını da sağlar. Bu nedenle, genellikle iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde bu tip uygulamalar yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Özetle, birçok parametrenin aynı anda değerlendirilmesi gereken şirket evlilikleri, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların uzlaşmayla çözülmesi, boyutları büyük olan hukuki anlaşmazlıklar gibi karmaşık pazarlıklarda uzlaştırıcı destek kullanmak çözüme ulaşmayı kolaylaştırır.

En pahallı deneyim, kendi edindiğiniz deneyimdir. Bu nedenle, özellikle karmaşık pazarlıklarda deneyimli dış destek kullanmak tarafların çıkarınadır.