Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Sağlıklı Yaşam İçin Politikalar

Yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsur sağlıktır. Sn. Vehbi Koç’un bu konudaki anlatımı konuyu en iyi şekilde özetlemektedir. Vehbi Koç, insan için eğitimin, dostlukların, zenginliğin ve itibarın yüksek olmasının her birinin yaşam kalitesini on misli artıracak unsurlar olduğunu bu nedenle yaşamın değeri açısından her biri için basamağı belirleyen bir “0” koyulması gerektiğini, sağlık için ise hepsinin başına “1” konması gerektiğini söylerdi. Gerçekten de bu en baştaki “1” olmaksızın diğer tüm unsurların manasızlığını ifade eden bu anlatım, sağlığın yaşam kalitesi için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, bir ülkede yaşam kalitesini geliştirebilmenin en temel unsurlarından birisi de toplumsal açıdan sağlık düzeyini geliştirebilecek politikaları hayata geçirebilmektir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir taraftan insanların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırırken, diğer taraftan da sağlık harcamalarının çok önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Bu konuda yapılan çalışmalar birçok ülkede önümüzdeki 40 yıl içinde sağlık harcamalarının GSMH’nın %5-7’si kadar artacağını gösteriyor. Türkiye için yapılan tahminler ise 40 yıl içinde bugünkü harcama düzeyinin yaklaşık üç misli artacağı yönünde.

Ancak, önemli olan harcamaları artırmak değil, daha verimli çözümlerle sağlıklı yaşam sürelerini artırmak olmalı. Bu nedenle, sağlık politikalarını belirlerken sadece girdileri değil, aynı zamanda çıktıları da ölçmeli ve başarıyı ödüllendirecek sistemler kurmalıyız.

Bu nedenle, sağlık politikalarının oluşturulmasında üzerinde dikkatle durulması gereken bazı yaklaşımlar var:

1. Önleyici yaklaşımların bireysel maliyetini düşürerek, sonradan iyileştirmek için harcanan kaynakların karşılanamayacak düzeylere çıkmasını önlemek. Kalite yönetimi anlayışındaki hataları düzeltmek yerine, baştan önlemek anlayışı sağlık sektörü için en önemli katkıyı sağlayabilecek anlayış değişimlerinden birisi olmaya adaydır.

2. Sağlık sektöründe kurumlar arası bilgi teknolojisi uygulamalarının getirebileceği potansiyel fayda kurum içi uygulamalar ile elde edilebilecek faydadan çok daha büyüktür. Bu bilince ulaşmış ülkelerde, devlet / altyapı sağlayıcılar / servis sağlayıcılar / araştırmacılar / doktorlar / araştırma kurumları / iletişim firmaları / eczaneler / sağlık kurumları / sağlık organizasyonları / ödeme kurumları ve sağlık sektöründeki diğer paydaşların ortak çalışmaları ile söz konusu bilgi ve kaynak paylaşımını mümkün kılacak altyapı ve uygulama projeleri hızla devreye sokulmaktadır. Bireylerin sağlık bilgilerinin ve geçmişlerinin merkezi bir kayıt sisteminde tutulmasını ve kayıtların hastanın rızası ile farklı sağlık kurumlarınca erişilebilir olmasını sağlayabilmek, sağlık hizmetlerinde kalite ve verimin büyük oranda arttırılmasına neden olabilecektir.

3. Sağlık harcamalarında karar vericilerle (doktor, hasta veya hasta yakınları), maliyeti üstlenenlerin (sigorta şirketleri, devlet) farklı olmasından kaynaklanan çıkar çatışmalarını en aza indirebilecek teşvik mekanizmalarının kurulması (örneğin, maliyetin bir kısmının hastalar yüklenmesi veya ekonomik çözümler üreten doktorların teşvik edilmesi) sağlık sistemindeki bireysel kararların daha rasyonel verilmesine ve yenilikçiliğin özendirilmesi önem taşımaktadır.

4. Gelişmenin en hızlı olduğu yerlerde rekabet gücündeki artışlar da hızlı olur. Türkiye’nin sağlık harcamaları en hızlı artacak ülkeler arasında olması, ülkemizde yapılacak sağlık yatırımlarının sadece ülke içindeki talebe değil, aynı zamanda bölgedeki talebe de en iyi şekilde cevap verebilmesinin temeli olabilir. Bu nedenle, gerek sağlık sektörüne personel yetiştirirken, gerekse bu konuda yatırımlar yaparken konuya daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşılması önem kazanmaktadır.

Özetle, yaşam kalitesinin en önemli boyutlarından birisi sağlık konusudur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yönetim kalitesini artırmak doğru stratejilerin ve politikaların belirlenmesi ve uygulanmasıyla sağlanabilir.