Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Sınırları Aşmak

“Kuşun kanatlanıp uçabilmesi için kabuğun kırılması gerekir.”
Lord Alfred Tennyson

Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel ülke sınırları değil, zihinlerdeki sınırlar. Ülke sınırlarını aşan stratejiler geliştiren şirketler, belli boyutlara gelince global oyuncu olabilecek imkanlara kavuşuyorlar.

İspanya’nın ve İspanyol şirketlerinin izledikleri stratejilerden öğrenebileceklerimiz var. Bir yandan İspanya ekonomisini yeniden yapılandırırken, diğer yandan İspanyol şirketleri faaliyetlerini yakın kültürel bağlarının olduğu Güney Amerika ülkelerinde yoğunlaştırdı. Özelleştirilmesinin hemen ardından Telefonica, Güney Amerika ülkelerindeki telefon şirketlerinin özelleştirilmesinde aktif bir oyuncu oldu. Bunun sonucunda piyasa değerini birkaç misli artırarak, daha büyük oyunlara katılma fırsatı yakaladı. Bugün, Türkiye’deki GSM ihalesi ve Türk Telekom özelleştirmesiyle ilgileniyor. Maalesef Türk Telekom, Romanya, Gürcistan gibi çevre ülkelerin özelleştirmelerinden bırakınız pay almayı, teklif bile vermedi!.. Bu ülkelerdeki özelleştirmelerden, Türk Telekom’dan çok daha küçük olan Yunanistan’ın telekom şirketi pay aldı.

Geçen hafta, İspanya’nın ikinci büyük şirketi Iberdrola, Florida elektrik şirketini 11 milyar dolara satın alma teklifi ile, Amerikan Pazarı’nda yer alma girişiminde bulundu. Iberdrola, Amerikan elektrik şirketleri için bugüne kadar verilen en yükssek teklifi verebilecek boyuta gelebilmesini Latin Amerika ve Portekiz’deki satın alımlarla hızlı büyümesine borçlu.

Günümüz ekonomilerinde, şirket değerlerini belirleyen önemli parametrelerden biri de hizmet verilen müşteri sayısıdır. Türkiye’nin çevre ülkelerinde büyük pazarlar var. Bu ülkelerdeki şirketlerin değerleri düşük. Bizim bu ülkelerle hem kültürel yakınlığımız hem de onların geçirmesi gereken ekonomik transformasyon konusunda tecrübemiz var. Bu durum, Türk şirketlerine bir fırsat sunuyor: Henüz global oyuncuların ele geçirmediği bu pazarlarda hızla büyümek…

Global piyasalarda oyuncu olabilecek boyuta gelmeyi hedefleyen Türk şirketleri, bu fırsatı yakalayarak hızla hayata geçirmeli.

Başarılı örneklerden ders almak, öğrenmenin ve gelişmenin temelidir. Çevremizin güç kaynağı olduğunu ve global oyuncu olabilmek için bu potansiyeli sürratle hayata geçirme gereğini iyi anlamalıyız. Başarının anahtarı sadece ülke sınırlarını değil, aynı zamanda zihinlerdeki sınırları da aşmaktan geçiyor.