Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Şirket Evliliklerine Hazır mısınız?

Şirketler her sene stratejik planlarını gözden geçirip yıllık bütçelerini oluşturuyorlar. Ancak, genellikle bu çalışmalar organik büyüme stratejilerini içermekle birlikte potansiyel şirket evlilikleriyle ilgili konulara değinmiyor. Oysa, günümüzde potansiyel şirket evlilikleri sadece konu gündeme geldiğinde değil, stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmeli.

Şirket evlilikleri birçok nedenle gerçekleştiriliyor: (i) pazar payını artırabilmek, (ii) hedef şirkette bulunan özel varlıklara veya yetkinliklere hızlı bir şekilde ulaşılarak pazar konumunu güçlendirmek, (iii) kendi şirketinde bulunan yetkinliklerin daha geniş coğrafyalarda ve/veya pazar kesitlerinde yayılımını sağlamak, veya (iv) bir rakibin piyasadan çıkmasını sağlamak gibi…

Şirket stratejilerini belirlerken endüstrideki diğer oyuncuları, onların stratejilerini ve gerçekleştirilebilecek şirket evliliklerinin endüstriyi nasıl değiştirebileceğini değerlendirmek gerekir. Genellikle ülkemizde şirketler, şirket evliliklerini konu başkaları tarafından gündeme getirildiğinde pasif olarak değerlendiriyorlar. Hatta, bu konudaki fırsatları eşzamanlı olarak değil, fırsatlar ortaya çıktıkça değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Oysa, fırsatları birlikte değerlendirmek, onları önceliklendirmek ve bu fırsatların kendi tercihiniz doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere girişimde bulunmak değer yaratabilmenin temel yaklaşımlarından birisini oluşturuyor. Ayrıca, şirket evliliği sonrasında gerçekleşecek birleşme adımlarını önceden planlamak da evlilikten beklenen sonuçların daha hızlı ve etkin olarak uygulamasına yardımcı oluyor.

Bu nedenle, şirketlerin üst yönetimi öncelikle kendi şirketlerinin piyasadaki göreceli konumunu sağlıklı olarak değerlendirmeli, şirketin sahip olduğu varlıklardan hangilerinin etkin olarak değerlendirildiğini, hangilerinin nasıl farklı ve daha çok değer yaratacak şekilde kullanılabileceğini ve gerektiğinde hangilerinin kimlere satılmasıyla en yüksek değerin elde edilebileceğini planlamaları faydalı olur.

Benzer bir çalışmanın aynı ayrıntıda olmasa da potansiyel hedefler için de yapılması ve bunlardan şirketin kendi yönetimi için nasıl bir değer yaratılabileceği konularının da çalışılması şirket evliliklerine hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. Bu çalışma, net olmayan konularda hedeflenen şirket ve/veya varlıklar hakkında sorulması gereken soruların hazırlanmasına da yardımcı olur.

Değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da şirketin nakit akışı ve kredi kullanma kapasitesi ve bu kapasite kullanıldığında borçlanma maliyetlerinin nasıl gelişeceği konusudur. Bu şirketin hangi boyutta bir evliliği nakit kaynaklarla gerçekleştirebileceğini belirlemek açısından faydalı olur. Elbette, şirketin hisse senedi piyasalarıyla olan ilişkileri ve potansiyel hisse satışı ile üstlenebileceği evliliğin boyutları artırılabilir. Ancak, bu nedenle şirketin büyük hissedarları ve onların hisse oranlarının ne kadar düşmesine tahammül edebilecekleri hakkında doğru değerlendirmelerin yapılması da önem taşımaktadır.

Şirketlerin birleşmenin hemen sonrasında başarıyı yakalamak için atmaları gereken adımlar konularında önceden hazırlıklı olmaları başarı şansını artırıyor. Birinci önemli konu bu birleşmenin şirketin vizyonuna nasıl hizmet ettiğinin net bir şekilde açıklanması. Bu nedenle, birleşen şirketlerdeki tüm çalışanların ve paydaşların bu konu hakkında bilgilenmeleri ve sahiplenme sağlanması önem taşıyor. Bir sonraki adım ise bu vizyona ulaşmak için takımın her oyuncusunun hangi adımları atacağını belirlemesi ve bu adımların bir bütünlük içinde gerekli ve yeterli olmasının sağlanmasıdır.

İkinci önemli konu ise birleşmenin gerektirdiği liderliğin gösterilmesidir. Bu nedenle, şirketi birleşme sonrasında yönetecek ekibin belirlenmesine öncelik vermek gerekiyor. Bu belirleme sırasında politik davranmak yerine, yetkinliklere dayalı adil bir seçim yapılması kurumda güven ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor. Birleşme sürecinde insan kaynakları yönetimi ve iletişim konusunda öncü ve önleyici yaklaşımların sergilenmesi, bu büyük değişim sürecinin etkin olarak işlemesini sağlamada kritik öneme sahip.

Üçüncü önemli konu ise birleşen şirketin organizasyonunun ve alt yapı sistemlerinin nasıl şekilleneceği konusunun çözülmesidir. Bu konudaki belirsizlikler, şirketlerin güç kaybına neden oluyor. Bu nedenle, ulaşılmak istenen konum açısından yetkinlik boşluklarının tespiti, bu boşlukları dolduracak bir planlamanın gerçekleştirilmesi, birleşen şirketler içinde bu boşlukları en iyi şekilde doldurabilecek kişilerin tespiti ve gerekiyorsa kurum dışından da olsa bu boşlukların süratle doldurulması önem taşıyor.

Özetle, şirketler başarıya sadece operasyonel olarak işlerini iyi yaparak değil, aynı zamanda doğru stratejik seçimler yaparak ve satın alımlarla büyüme sürecini de iyi yöneterek ulaşıyorlar. Şirket birleşmeleri geleceğe hazırlanmak için önemli bir fırsat olmakla beraber, bu sürecin iyi yönetilmesi de istenilen sonuçların elde edilebilmesi açısından kritik önemdedir. Küresel pazarlarda başarı için bu konudaki bilgi ve deneyimini artıran Türk şirketlerine ihtiyaç var.