Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Şirketi Satışa Hazırlamak

Ülkemizde şirket satışları birçok benzer ülkeye göre çok daha az oluyor. Bu nedenle, bu konuda bilgi birikimi de sınırlı. Oysa, girişimcilerin başarılı bir şirket kurarak yarattıkları değeri, büyütmenin, gelecek nesillere devretmelerinin ve/veya kendileri tarafından harcama potansiyeline dönüştürmenin yollarından biri de şirketin satışının gerçekleşmesidir.

Ürün ve hizmet gibi şirketin pazarlanmasındaki başarı da onun değerini etkileyebiliyor. Şirketi en yüksek değer ile satabilmek işin performansı, sektördeki rekabet durumu, alıcının istekliliği, potansiyel alıcı sayısı, faiz oranları gibi bir çok faktöre bağlıdır. Bunların birçoğu da şirket sahibinin elinde olmayan faktörler olabilir. Dolayısıyla, şirketini satmak isteyenler için yüksek değer elde etmenin en önemli unsurlardan biri zamanlamanın uygun olmasıdır. Bu nedenle, şirket satmak isteyenlerin uygun zamanlamayı bekleyebilecek esneklikte olmaları ve şirketlerini satışa hazırlayacak girişimleri yapmaları şirketin değerini artırır. Örneğin, Türk Telekom şirketinin bu zamanlamayı kaçırması, Türkiye’ye milyarlarca dolara mal oldu.

Şirket değerinin bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesini yaptırtmak, hem beklentilerin gerçekçi olarak belirlenmesine, hem de değeri artırmak için atılması gereken adımların belirlenmesine yardımcı olur.

Bilinçli alıcılar, ilgilenecekleri şirketi stratejik sinerji, yeni pazara girme, Pazar gücünü artırma gibi objektif kriterlere göre belirlerler. Bilinçli satıcıların da potansiyel ilgi sahiplerini iyi tanımaları pazarlıklar sırasında kendilerine avantaj sağlar. Dolayısıyla,kendi şirketlerini alıcının bakış açısıyla değerlendirmek, şirketin pazarlanmasına yardımcı olur.

Şirketi alacak olanların ilgi duydukları konulardan birisi de şirketin mevcut büyüklüğü ve karlılığı kadar, son senelerde göstermiş olduğu büyüme hızı ve karlılık artışıdır. Şirketlerin girdikleri uzun vadeli yükümlülükler ise şirket değerini olumsuz olarak etkileyebilir. Örneğin, katma değer yaratmayan uzun vadeli ofis binası yatırımları şirketi alıp, kendi şirketiyle birleştirmek isteyen bir alıcı için sadece başkasına satma değeri ile değerlendirilir. Patronları şirketi bir masraf yükleme aracı olarak değil, değer yaratma aracı olarak görenlerin şirketleri daha yüksek değer elde edebilir.

Şirketin kayıt dışı faaliyetinin olmaması da alıcılar açısından önemli bir unsurdur. Alıcılar, şirketi sadece ispat edilebilir verilere göre değerlendirirler. Üstelik, kayıt dışı faaliyetin ilerisi için risk resmi merciler karşısında önemli risk oluşturması nedeniyle, şirket değerini azalıcı bir etkisi olur.

Şirket satışında bu konuda deneyimli kurumların desteğinden faydalanmak, şirket değerini artırır. Çünkü, şirket satışı birçok detayı içeren bir anlaşma ile gerçekleşir. Hem bu detaylara vakıf, hem de piyasayı iyi bilip, iyi okuyan bir kurumdan destek almak yapılabilecek bir çok hatanın önlenmesine yardımcı olur. Çünkü satış sürecinde söylenen her söz, verilen her bilgi şirket değerini etkiler.

Satış sürecinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus da gizlilik konusudur. Satış görüşmelerinin sonuçlanamayabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla, özellikle mevcut veya potansiyel rakip konumundaki alıcılarla yapılan görüşmelerin hangi aşamasında, hangi bilgilerin paylaşılacağına özel önem vermek gerekir. Bilgi alış verişinin ve tekliflerin yazılı olması sürecin ciddiyeti ve kontrolü açısından büyük önem taşır.

Şirket satışında,vazgeçilecek noktanın da iyi tespit edilmiş olması gerekir. Bu konudaki kararlılık, pazarlık sürecinin başarısı için önemlidir. Satış sürecindeki şirketlerin en önemli zafiyetlerinden birisi de bu sürecin içerisindeyken, şirketin yönetiminin ihmal edilmesidir. Örneğin, özelleştirme programına alınan şirketlerin uzun bir süre bu sürecin içinde kalması ve yatırımlarının ertelenmesi, bu şirketlerin değerlerini azaltıcı etki yapıyor. İyi yönetilen ve yönetim sistemleriyle süreklilik sağlanan şirketin değeri de yükselir.

Özetle, şirket satışı, şirketteki değeri hissedarlar için zenginliğe dönüştürmenin önemli araçlarından biri olmasına rağmen, üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken bir süreçtir. Bu sürecin, sabır, bilgi, ve deneyimle destekleyerek yönetilmesini sağlamak şirketin değerini artırır.