Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Talep Yaratmada Yenilikçilik

Küresel ekonominin durgunluğa girdiği bir dönemde ürün ve hizmetleri için yeni talep alanları yaratmak şirketler için öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu nedenle, talep yaratmada yenilikçiliği yakalayabilen şirketlerin deneyimlerinden faydalanmak bu konudaki yetkinliklerin gelişmesine yardımcı olur.

Talebi geliştirmenin yöntemlerinden birisi ürün tanımını genişleterek müşterinin üründen faydalanma keyfini artıracak farklı ürünleri veya servisleri de kapsamasını sağlamaktır. Örneğin, çaycının akşamüstü çayla birlikte simit satması gibi. Bazen bu düşünce tarzı kârlılığın orjinal üründen elde edilenden bile çok artmasına yardımcı olabilir.

Bir başka yöntem ürün satışından çözüm satışına yönelmektir. Örneğin, General Electric uçak motoru satmaktan, motor bakım işini de üstlenerek uçakların güç ihtiyacını tüm kullanım süresince karşılama modeli ile gelirlerini hem artırmış, hem de müşterilerini uzun süreli olarak kendisine bağlamıştır.

Yeni talep yaratmada faydalanılabilecek bir başka yaklaşım da müşterileri tanıma ve onlara hizmet etme deneyiminden elde edilen müşteri nezdindeki konumun veya yetkinliklerin kullanım alanını genişletmektir. Örneğin, bağımsız denetim firmalarının müşterilerine aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de sunmaları, birinci işlerinde belirledikleri müşteri zaafiyetlerini gidermek üzere rakipleri konunun farkına varmadan harekete geçerek kendilerine rekabet avantajı sağlayan bir pazar geliştirme faaliyetidir.

İş süreçlerine getirilen yenilikçilik ile müşterinin kullanım maliyetlerini azaltmak da yeni talep yaratma yöntemleri arasında sayılabilir. Amazon’un, internet üzerinden kitap satın alımı ile getirdiği yenilikçilik müşterilerin kitapçılarda kitap aramakla geçirdikleri zamanı azaltarak ve çok daha geniş bir portföyden odaklı bir seçim yapmalarını sağlayarak, dünyanın en büyük kitapçısı konumuna gelmesini bu yaklaşıma bir örnek olarak gösterebiliriz.

Müşterinin ürün kullanımına kolaylık getirmek de yeni talep yaratma yöntemlerindendir. Örneğin, araba kiralama şirketlerinin araba ile birlikte yol bulmayı otomatik hale getiren GPS araçlarını da kiralamaları hem kendi kârlılıklarını, hem de yeni bir yerde yol bulmakta güçlük çeken müşterilerinin araba kiralama eğilimlerini artıran bir yenilikçiliktir.

Ürünün farklı kanallarda pazarlanması da yeni talep yaratmaya yardımcı olabilir. Örneğin, T-Box ürününün paketleme kolaylığı nedeniyle sadece tekstil ürünlerinin pazarlandığı kanallarda değil, aynı zamanda birçok farklı kanalda da pazarlanması yeni bir marka oluşmasına yardımcı olmuştur.

Harley-Davidson gibi bir markayı müşterilerinin kişiliklerini dışa vurduklar bir kimlik olarak görecek derecede benimsemesinin sağlanması, o marka altında çok farklı ürünlerin pazarlanmasına yardımcı olur.

Özellikle otomobil, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının pazarlanmasında tüketici finansmanının ürünle birlikte pazarlanması da pazar genişletici bir aktivite olarak sayılabilir.

Ürünlerini pazarlayan şirketlere onların işlerini kolaylaştırıcı hizmetler sunmak da hem de ürünlerin satışını artırmada, hem de yeni hizmet gelirleri elde edilmesinde yardımcı olabilir. Bayilere merkezi bilgisayar üzerinde satış ve envanter kontrol hizmeti vermek bu konuda bir örnek olabilir.

Bir ürünün edinilmesinde veya kullanılmasında üçüncü partilere duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması da bir yenilikçi talep yaratma yöntemidir. Ikea’nın kolay taşınabilir, kolay inşa edilebilir mobilyaları tüketicinin mobilya ihtiyacını karşılamada marangoz ve/veya taşımacı ihtiyacını ortadan kaldırarak pazarı büyüten bir yaklaşıma örnek olarak gösterilebilinir.

Özetle, yenilikçi talep yaratma yöntemleri farklı düşünmeyi gerektiriyor. Ancak, iş yapış süreçlerini, ürün ve hizmet kapsamını, dağıtım kanallarını yeniden değerlendirebilen şirketler ekonomik durgunluk dönemlerinde bile piyasalarını büyütebiliyorlar.