Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir ürünün parçalarının üretildiği yan sanayicisinden ana firmaya, toptancıdan bayilere ve nihai müşteriye kadar ulaşımındaki fiziksel ürün, bilgi ve para akışına bir bütün olarak tedarik zinciri deniyor. Müşteriler için katma değeri yükseltebilmenin en temel araçlarından birisi de bu akışları hızlandırmaktan geçiyor.

Bir zincirin gücünü en zayıf halkası belirler. Tedarik zincirindeki riski ve başarıyı da en zayıf halkası belirliyor. Bu nedenle, müşteri tatminini temel alan şirketlerin en önemli görevlerinden birisi de, sadece kendi şirketlerinin faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmekle yetinmeyip, tüm tedarik zincirinin riskini azaltıp, etkin çalışmasını gözetmeleridir.

Tedarik zincirinin verimliliğini ve etkinliğini artırmanın yolu bilgi paylaşımını artırmaktan geçiyor. Birçok şirket hergün iş ilişkisi içinde olduğu tedarikçileri veya bayileri kendileriyle iyi pazarlık yapılması gereken ve bu nedenle de bilgi paylaşımının tehlikeli olduğu kurumlar olarak algılıyor. Oysa bu işbirliği ortaklarımızın gücü ve davranışları, nihai müşteriye sunduğumuz ürün veya hizmetin kalitesini önemli ölçüden belirleyen bir unsurdur. Asıl rekabet, işbirliği ortaklarımızla değil, başka değer zincirleriyle olan rekabettir. Bu nedenle, tedarik zincirinin güçlü halkası bu gücü zincirin bitinsel gücünü geliştirmek için değil de kendi halkasını güçlendirmek için kullanmayı seçerse, aslında bindiği dalı kesmiş olur.

Bunun için öncelikle bilgi paylaşımının rekabet gücü kazandıracağı anlayışı benimsenmelidir. Şirketler arasındaki bilgi paylaşımı başladığında genellikle bu paylaşım iki açıdan sınırlı olmaktadır: (i) bilgi sadece iki şirket arasındaki işlemleri kapsıyor, ve (ii) bilgi sadece birbiriyle doğrudn ilişki içinde olan iki halka arasında paylaşılıyor. Örneğin, şirketlerin pazar tahminlerinin tüm zinciri oluşturan partiler tarafından paylaşılmaması belirsizliği ve bu belirsizlik nedeniyle stokları artırarak toplam maliyeti de arıtmaktadır.

Ürün gelişim eğrileri, ürün portföyü değişimleri, girdi listeleri ile ilgili bilgiler de paylaşılmadığında zincirin halkalarının uyumlu olarak yatırım yapabilmeleri, yaratıcılılarını kullanarak toplam çözümün nihai müşteri için daha cazip hale getirebilmeleri, tedarik zincirini hızlandırarak pazara daha hızlı cevap verebilmeleri de engellenmiş olur.

Rekabette hızlı olabilmenin temeli bilgiyi iyi yönetebilmektir. Öncelikle, şirketin süreçlerinin hız için tasarlanmış olması büyük avantajlar getirmektedir. Örneğin, Japonların Kanban sistemi bilgi teknolojisi olmadan bilgiyi etkin kullanabildiği için dijital devrimden önce rekabet avantajı getirmiştir. Bugün ise dijital devrimden faydalanmadan bilgiyi iyi, hızlı kullanmak ve tüm değer zinciri içerisinde kolayca paylaşılmasını sağlamak güçtür. Bu nedenle e-şirket uygulamaları hızı artıran bir unsudur.

Toplam kalite yönetimi, yalın yönetim, altı sigma gibi başlangıçta üretim faaliyetlerinin verimini artırmak için ortaya konan yaklaşımların tüm tedarik zincirinin verimini ve etkinliğini artırmak için kullanılması önemli avantajlar yaratıyor. Tedarik zinciri içinde yer alan şirketlerin bilgi sistemlerinde ortak veya birbirleriyle konuşabilir yazılımlar kullanmaları bilgi paylaşımının üçüncü partiler açısından gizliliğinin korunarak paylaşılmasını kolaylaştırabiliyor.

Özetle, sadece kendi şirketinin yönetimine odaklanmayıp geniş bir bakış açısıyla değer zincirinin tüm halkalarının uyumlu bir bütün olarak geliştirmeyi hedeflemek, bunu sağlamak için sadece şirketler arasındaki günlük işlemlere ilişkin bilginin değil, uzun vadeli planlar, pazar tahminleri, yeni ürün geliştirme faaliyetleri ile ilgili bilginin de zincirin halkaları arasında paylaşılmasını sağlamak büyük faydalar sağlayabiliyor.