Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Telekom Şirketleri

Çocuk doğduğunda evlenince hazır olsun diye çeyizlik olarak telefon alma listeisne kaydolunulan günler çoktan unutuldu. Rahmetli Özal’ın da girişimiyle başlayan telekom devrimi sabit hatları ulaşılabilir kıldı, arkasından da cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık, cep telefonu olmayan, internetten ulaşılamayan kişilere ‘Yaşar, ne yaşar, ne yaşamaz.’ muamelesi yapılıyor.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yayılım insanın mekan ve zman bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Bangladeş gibi fakir ülkelerde mikro kredi alan fakir kadınların girişim alanları arasında kendi çevrelerinde kullanım karşılığı kiralama sistemi için cep telefonu yatırımı yapmaları bu teknolojinin ne kadar önemli ve yaygın olduğunun güzel bir göstergesi.

Ancak, iletişim teknolojileri gelişrken dünya devleri arasına giren telekom şirketleri artık teknoloji yaygınlaştığında insanları içerik talebi nedeniyle çok farklı alanlardan rekabetçilerle karşılaşıyorlar. Apple, Google, Skype, hatta Facebook gibi şirketler telekom endüstrisine giriş yapıyorlar. Amazon gibi şirketler, telefon üreticileri yeni ürünlerle piyasaya giriyorlar.
Nokia Microsoft ile ortaklığa gidiyor.  Ülkemizde Türk Telekom’un en hızlı büyüyen kısmı, Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ayrı bir şirket olarak düzenlenmesi istenen TTNet oluyor.

Dolayısıyla, telekom şirketlerine, karşı karşıya kaldıkları bu durumda, ya yenilikçi yaklaşımlarla içerik konusunda rakiplerinin önüne geçmek, ya da bu yenilikçi ürünlerin sahiplerine iletişim hizmeti verecek birer lojistik (veya boru hattı) şirketine dönüşmek alternatifleri kalıyor. Telekom şirketlerinin en önemli avantajı bireyleri tanıma, hatta nerede olduklarını tespit etme gibi bilgiye sahip olmaları. Bu bilgi segmentasyon yaparak kişiye özel sunumlar geliştirmeyi kolaylaştırıcı önemli bir unsur olarak kullanılabilinir.

Bu nedenle, telekom şirketleri bir taraftan internet televizyonu, sosyal medya gibi konulara girerken, diğer taraftan da finans, sağlık, kamu hizmeti gibi farklı sektörlerde ellerindeki altyapının daha etkin kullanılmasını sağlayacak hizmetler geliştiriyorlar. Özellikle sürekli bağlantı içinde olma güdüsü daha yüksek olan, ancak gelir düzeyleri sınırlı olan genç nesli kendilerine bağlamak telekom şirketlerinin geleceği için cazip bir yatırım alanı olarak görülüyor.

Bu nedenle, yeni fikir üretme süreçlerini, bu fikirleri piyasaya sunulacak ürün haline getirme hızlarını, yenilikçilik kültürlerini, sektör dışından fikirleri ve uygulamaları cezbetme becerilerini geliştiren ve böyleisne dinamik bir şirketi yönetecek girişimci anlayışlı liderlik kadrosunu geliştirebilen telekom şirketleri pazar paylarını artırırken, diğerlerinin kaybedeceği bir döneme giriliyor.

Diğer taraftan, hayatın her geçen gün daha da dijital hale gelmesi ve artan rekabet yatırımların da sürekli olmasını gerektiriyor. Bu nedenle, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, yalın yönetim, yatırım yönetimi, altyapı yatırımlarının paylaşımı ve dışarıdan hizmet alımı gibi konular da telekom şirketlerinin üst yöneticilerinin öncelikli gündem maddeleri oluyor.

Bilgiye erişim kolaylaştıkça, daha çok bilgi tüketiliyor. Ancak, artık eskiden fiziksel kapasitenin sınır olduğu dünyadan çıkılıp, asıl sınırın kullanıcıların zamanı olduğu bir ortama geçiliyor. Dolayısıyla, telekom şirketlerinin sadece bilgiyi taşımakla değil, aynı zamanda kullanımı kolaylaştırmakla da ilgilenmeleri rekabet güçlerinin belirleyicisi oluyor.

Vakit, nakittir.