Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Türk – ABD İlişkilerini Geliştirebilmek

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaşmak temeline dayanıyor.

Her ilişkide olduğu gibi zaman zaman çıkar veya öncelik farklılıkları ilişkilerde iniş çıkışlara neden olabilmektedir. Ancak, her iki ülke halkının da ortak değerlere bağlılığı bu farklılıkların aşılabilmesini ve ilişkinin uzun soluklu ve sağlam temelli olmasını sağlamaktadır.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin geleceğini düşünürken küresel boyuttaki iki gelişmeye de dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan birincisi ülkelerin güçleri ne olursa olsun, karşılıklı bağımlılıklarının artıyor olmasıdır.

İkinci önemli gelişme ise ülkeler arasındaki ilişkilerin boyutlarının zenginleşmesidir. Artık ülkeler arasındaki ilişkiler sadece devlet kademeleriyle belirlenmiyor, aynı zamanda iş dünyasının, akademik ve sanat dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının önemi artıyor. Uluslararası ilişkiler gittikçe daha çok “sivil”leşiyor, devlet-dışı, hükümet-dışı bir kimlik kazanıyor. Bu nedenle, Türk-ABD ilişkilerinin gelişmesinde değişik toplum kesimlerine ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşüyor.

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK), Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesini gözeten ve destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, iki ülke arasında 2003 yılındaki tezkere olayı sonrasındaki iki ülke arasında oluşan kısa dönemli sorunların uzun vadeli çıkarlar doğrultusunda aşılabilmesi için çaba göstermektedir.

TAİK stratejisini şu varsayımlar üzerine kurdu: (i) Yoğun, yaygın ve sürekli artan karşılıklı ticari ve yatırım ilişkileri geliştirmenin siyasi ilişkileri de olumlu etkileyebilme potansiyeli önemlidir. (ii) İki ülke arasındaki ortak çıkar ve değerleri içeren çeşitli boyutları kamuoyunun dikkatine sunmak, kısa dönemli farklılıkları aşmaya yardımcı olabilir.

Bu nedenle, TAİK dört ana strateji üzerine odaklandı:
1. Türkiye’de ve ABD’de yerel odaklara ve iş dünyasına ulaşarak yaygınlaşmak,
2. İlişkinin değişik boyutlarını ortaya koyacak içerik geliştirmek ve bunları ulaşılabilir kılmak,
3. İletişim ve etkileşim ortamları yaratarak karşılıklı anlayışın artmasına ve kamuoyu oluşturulmasına destek olmak,
4. Türk-ABD ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunabilecek diğer kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.

Yaygınlaşma stratejisi çerçevesinde Anadolu-ABD Köprüsü Toplantıları adı altında ABD’ne ihracat yapabilme kapasitesi olan sanayilere sahip illerimizde Türkiye ile ABD arasında ticaret ve yatırımların nasıl geliştirilebileceğini örnekleriyle ele alan bir faaliyet dizisi yürütüldü. Her Yönetim Kurulu üyesinin farklı sektörel odaklanması için çaba sarfedildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) ABD stratejisi oluşturmasına katkıda bulunuldu ve bu stratejinin eyaletler ve sektörler bazında odaklanmasını sağlayacak bilgi paylaşımları sağlandı.

İçerik geliştirme stratejisi çerçevesinde Türk-ABD ticari ve yatırım ilişikilerini detaylı bir şekilde irdeleyen raporlar yayınlandı. ABD startejisinde odak olarak seçilen altı eyalet hakkında detaylı bilgiler içeren kitapçıklar hazırlandı. Karma Ekonomik Konsey hazırlıklarına farklı sektörlerde ticareti güçleştiren unsurlar gündeme getirilerek katkıda bulunuldu. İki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerdeki başarı hikayeleri ortaya çıkarıldı. www.turkey-now.org web sitesi ve aylık e-bültenler ile iki ülke arasındaki önemli ekonomik faaliyetler hakkında bilgiler kolayca ulaşılabilir hale getirildi. Ayrıca, Türk-ABD ilişkilerinin yüzyılı aşan tarihini ortaya koyan Boğaziçi Üniversitesi-Harran Üniversitesi ortak çalışması desteklendi. Bunun yanısıra, çeşitli etkinliklerde kullanılan Türkiye’nin yatırım açısından cazibesini dile getiren ABD’li CEO’ların görüşlerini de içeren bir film hazırlandı.

İletişim yoluyla olumlu gündem oluşturabilmek üzere her ay Türk-ABD ilişkilerinin farklı bir boyutunu ele alan, basına açık toplantılar düzenlendi. Türkiye’nin Walt Disney/Epcot Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarına ilk kez katılımı organize edildi. Bu fuara katılanların ilgisini çekecek şekilde Türkiye’nin özelliklerini anlatan bröşürler hazırlandı ve Anadolu Ateşi gösterisi Florida’da sunuldu.

TAİK, çalışmalarında aynı hedefleri paylaşan kamu ve özel sektör kurumlarıyla, üniversiteler, düşünce merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmanın önemine inanıyor. Bu nedenle, Türk-ABD ilişkilerini geliştirmek üzere çalışan başta karşı kanat organizasyonu American Türkish Council (ATC) olmak üzere farklı kuruluşlarla işbirlikleri yaparak çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi ve Türk-ABD ilişkilerini geliştirme potansiyeli olan çeşitli heyetlerle görüşmeler yapıldı. Başarı hikayelerinin ABD’de gündeme gelmesini sağlayacak organizasyonlara ve Kuzey Kıbrıs’a giden ilk ABD Kongre heyetine destek sağlandı.
Özetle, TAİK’in ana hedefi Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinin çeşitlenmesi, gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. TAİK ve benzeri sivil toplum kuruluşları ortak değerleri paylaşan bu iki ülkenin, ortak çıkarlarlarının ve ekonomik olarak karşılıklı bağımlılığının artmasına katkıda bulunarak, aslında ülkemizin gelişmesine de katkıda bulunuyorlar.