Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Türkiye için Liderler, Dünya için Liderlik

Tarsus Amerikan Koleji (TAC) “Türkiye için Liderler, Dünya için Liderlik” anlayışıyla kurulan ve yaşayan ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından birisi. Mezunlarının üst düzey yöneticilik seviyesine gelme oranı olarak ülkenin en önde gelen eğitim kurumu olması bu temel hedef doğrultusunda önemli bir aşama kaydedildiğini gösteriyor. Dünyanın en önemli şirketlerinden birisinin, Coca Cola’nın, başına geçebilen ilk Türk’ün, Muhtar Kent’in, de bir TAC mezunu olması ise dünya ile ilgili hedefe yönelik gelinen nokta açısından güzel bir örnek oluşturuyor.

Bu örneklerin sadece iş dünyasında değil, akademik dünyada, spor ve sanat dünyasında da olması TAC’nin bir başka özelliğine işaret ediyor:   Bireye özel ilgi göstererek kişisel yeteneklerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine fırsat tanırken, birlikte çalışmaya ve üretmeye verilen önem ile takım çalışması yetkinliklerinin geliştirilmesinin özendirilmesi.

TAC özgüvenli ve toplumsal sorumluluk bilinci gelismiş, dengeli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu amaçla bireye özel ilgi gösterilen, öğrenmek için katılımın teşvik edildiği bir ortam yaratır. Katılımcılık ise öğrenmeyi güçlendirir. Bir örnek vermek gerekirse, okul hayatında çalışkan bir öğrencinin arkadaşlarına sınavlardan önce destek vermenin en önemli faydası destek alanlara değil, destek verene olur. On arkadaşının sınavla ilgili onar tane soru sorduğunu ve ders veren öğrencinin de iyi bir öğrenci olarak her on sorudan dokuzunu bildiğini varsayalım. Böylelikle sınavdan önce on tane bilmediği konuyu araştırma fırsatı yakalamış olur.   Belki de daha önemlisi bildiği soruları tekrar tekrar cevaplandırmak farkında olmadan öğrenmeyi pekiştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, takım anlayışı, bildiğini paylaşma dürtüsü aslında en büyük faydayı paylaşana sağlıyor.

TAC bugünün insanının ve gelecek nesillerin haklarının korunması, ülkenin ve insanlığın geliştirilmesi için kişilik haklarına saygılı, yetenekli, eğitimli, ülkeye ve insanlığa hizmet inancıyla donatılmış, dengeli bireyler yetiştirilmesi gereğine inanır. Bu nedenle, içinde yaşadığı topluma fayda sağlayacak gönüllü faaliyetleri özendirir. Ülkemizde kırsal gelişim konusunda önemli katkılar sağlamış olan Türkiye Kalkınma Vakfının kuruluşuna da bir TAC mezununun, Altan Ünver’in, okuldaki sosyal faaliyetlerin bir uzantısı olarak öncülük etmiş olması bu konuda güzel bir örnek oluşturuyor.

Dengeli bireylerin yetişmesi insanın, zihinsel gelişiminin sağlıklı bir beden ve güçlü sezgilerle bezenmesi için, bir bütün olarak eğitilmesi ile gerçekleşir. Bu nedenle, sınıf içi eğitim, TAC’de eğitimin sadece bir kısmıdır. Örneğin bir fizik hocasının gece yarısı öğrencileriyle birlikte teleskop ile gök cisimlerin hareketlerini izlemek üzere öğrencilerine ilgi göstermesi bu anlayışı ortaya koyan güzel bir örnek olarak ele alınabilir.

TAC bireye özel ilgi göstererek kişisel yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmanın özgüveni geliştireceğine inanıyor. Öğrenmek; yenilik, yaratıcılık ve ekip çalışmasından haz duymak; disiplinli, sabırlı ve azimli çalışma alışkanlıkları edinmek; başkalarının deneyimlerinden ders alma alçakgönüllülüğü göstermek ve okuma zevkine erişmek sürekli bireysel gelişmenin temelidir. Bu nedenle, TAC mezunları sadece okulda elde ettikleri kazanımlarla yetinmeyip, öğrenmeyi ve gelişimi yaşam boyu sürdürmeyi öğreniyorlar.

TAC sosyal sorumluluk bilinci ve liderlik vasıflarını geliştirmek için çeşitli kültür ve lisanın bir arada yaşadığı bir ortamda demokratik kurumlarda ve sosyal yardım çalışmalarında görev yapmayı teşvik ederek, çevresine duyarlı, dünyaya eleştirel bir gözle bakabilen, etkin örgütlenme modellerini bilen, mali sorumluluk bilincine vakıf, kişisel ifade ve iletişim yetenekleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle, kulüp faaliyetlerine, spor ve sanat etkinliklerine dersler kadar önem veriliyor. Öğrencilerinin seçimle bazı faaliyetlerin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenmelerini, bütçe kullanmayı, hesap vermeyi öğrenmelerini teşvik ediyor. Mezunlarının sivil toplum kuruluşlarında başarılı faaliyetler yürütebilmesi, basketbolda ve hentbolda elde edilen Türkiye şampiyonlukları, müzik yarışmalarında elde edilen dereceler hep bu önceliklerin sonucudur.

Özetle, liderlik geliştirilebilen bir yetkinliktir. Okul sıralarındaki uygulamalar bu konuda etkili sonuçlar üretilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, okulları sadece bir bilgi yükleme kurumu olarak değil, yaşam yetkinliklerini geliştirmeye destek olacak kurumlar olarak konumlandırmak toplumsal gelişme açısından önem taşır.