Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Ürüne Bilgi Katmak

Şirketler karlılığı artırabilmek için ürünlerini daha ucuza mal etmek, daha çok satmak veya satılan malın daha değerli olmasını sağlamak üzere çalışıyorlar. Günümüzde üretim odaklı şirket kültüründen, bilgi odaklı şirket kültürüne geçiş en hızlı satış ve karlılık artışı getirien yöntem olarak ortaya çıkıyor. Yeni gelişen teknolojilerden de faydalanarak ürünlere bilgi katabilmeyi başaran şirketler kendilerine yeni pazarlar yaratabiliyorlar. Dünyanın en başarılı şirketlerinden GE’nin önemli stratejilerinden birisi pazarladığı ürünlere bilgi katmak.

Bir ürüne bilgi katabilmek için o üründen fayda elde edebilmek için müşterinin geçirdiği aşamaları iyi anlamak gerekiyor. (i) Ürüne olan ihtiyacın belirlenmesi, (ii) bu ürünü sağlayabilecek tedarikçilerin belirlenmesi, (iii) tedarikçiler arasında seçim yapılması, (iv) satın alımın finanse edilmesi, (v) alınan ürünün kullanılabilir hale getirilmesi, (vi) bu ürünün etkin olarak kullanılabilmesi için iş süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapılması, (vii) ürünün sürekli olarak kullanılmasını sağlayacak planlamanın ve yardımcı ürün tedarikinin gerçekleştirilmesi, (viii) ürünü kullanacak çalışanların eğitilmesi, (ix) ürünün bakımının yapılması, (x) gerektiğinde yeni uyarlamaların yansıtılması, (xi) ortaya çıkan yan ürünlerin kullanılması, satılması veya atılması (xii) ürünün 2. el piyasada satılması veya atılması.

Bundan sonra bu adımların hangilerinde müşteri için katma değerli bir servis sunmanın mümkün olabileceği araştırılıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu adımların birçoğunda müşteriler için katma değerli servisler sunmak mümkün oluyor. Örneğin, ürünün kullanımı süresince performansının internet aracılığı ile takip edilmesi biçok fayda sağlayabiliyor: (a) Önleyici bakımların zamanında yapılmasını sağlayarak müşteriye katma değer yaratabiliyor. (b) Bu yaklaşım aynı zamanda tehlike yaratacak durumların uzaktan müdahele ile önceden engellenmesini de sağlayabiliyor. (c) Birlikte çalışması gereken bir sitemin elemanları araında uyumun korunmasına yardımcı olabiliyor. (d) Nihai müşterilerin ürün alım durumu takip edilerek hem önemli bir pazar bilgisi elde edilebiliyor, hem de ürünün zamanında yerinde bulundurulabilmesini sağlamaya yardımcı oluyor. (e) Ürünün coğrafi olarak nerede olduğunu belirleyerek tedarik zinciri yönetimine katkı sağlayabiliyor.

Bazı özelliklere sahip ürünler için bu ürünün uzaktan kumanda edilmesini sağlayacak bilginin ürüne katılması önemli faydalar sağlayabiliyor. Örneğin, ulaşımı zor olan noktalarda kullanılan sistemler, bir sorun nedeniyle durması surumunda daha büyük sistemlere zarar verebilecek jeneratör gibi makinalar, düzenli olarak servis edilmesi gerektiren otomat gibi makinalar, düzenli bilgi akışının hayati değer taşıdığı sağlıkla ilgili makinalar hem kendi performanslarıyla ilgili, hem de kullanıcıları ile bilgiyi düzenli olarak belli merkezlere iletebilme kapasitesine sahip olduklarında asıl fonksiyonlarından çok daha büyük bir değere sahip oluyorlar.

Teknolojik gelişmeler ürünlere bakış açımızın da değişmesini gerektiriyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi akışı ve bağlantı konusunda önemli aşamalara neden oluyor. Nanoteknoloji ise, artık sadece ürün ile ilgili bilginin bir merkeze aktarılmasıyla değil, aynı zamanda değişen şartlara kendi kendine uyum sağlayacak uygulamaların geliştirilmesine de yardımcı oluyor.

Ürünün kullanımını kolaylaştırıcı ve performansını takip edici bilginin elde edilmesi aynı zamanda müşteri bağlılığını sağlıyor ve rakipler için giriş engelleri oluşturuyor. Böylelikle sadece kısa dönemli değil, aynı zamanda uzun süreli karlılık artışları da sağlamanın bir yolu oluyor.

Bu nedenle, ürünlerimize müşteri için değer yaratabilecek bilginin katılmasını sağlamak yarattığımız katma değerin de artmasını sağlayacaktır.