Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Ürününüzü Takip Ediyormusunuz?

Günümüzde birçok ürün tüketicinin kullanımına kadar çok uzun mesafeler katediyor. Küreselleşme sadece insanların değil, ürünlerin de seyahatlerini artırdı. İster üretim aşamasındaki parçalar olsun, isterse nihai ürün, ulaşım mesafelerinin artması aynı zamanda maliyetlerin artması ve tüketimde gecikme demektir. Üstelik, üretim tesislerinin yerleri belirlendikten sonra malzeme akışındaki mesafeleri değiştirme esnekliği düşer. Ayrıca, küreselleşme nedeniyle hep daha ucuzu arama güdüsü de örneğin Çin’den alımları arttırdığı için ürünlerin ortalama ulaştırma süreleri ve giderleri artıyor. Üretim tesisinin yeri belirlendikten ve uzun vadeli alım kontratları yapıldıktan sonra ulaşım giderlerini düşürmek için lojistik şirketleri ile pazarlığın ötesinde pek de bir çalışma yapılmıyor. Ulaşımın petrol fiyatlarına esneğinn düşük olması geçen sene birçok şirketin ulaştırma giderlerinin önemli ölçüde artmasına neden oldu. Bu durum, şirketlerin en azından kısa dönemde ulaştırma maliyetlerini kontrol edebilmekte zorlandıklarını gösteriyor.

Ayrıca, şirketler genellikle kontrol edebildikleri iç süreçlerin verimliliğine odaklanırken, değer zincirinin önemli bir parçası olan lojistik işlerinde yapılabilecek iyileştirmeleri gözardı edebiliyorlar. Gerek küresel ısınma, gerekse ulaşım maliyetlerini kontrol edebilme güçlüğü şirketlerin ürünlerinin geçtiği yolları iyi anlamalarını ve yapılacak iyileştirmelere odaklanmalarını gerektiriyor.

Bir ürünün ortalama ulaşım maliyetini düşürmek üzere atılabilecek birçok adım var: (i) Ulaştırma giderlerinin sadece yüksek katma değerli kısımlar için yapılması için üretimde bazı işlemlerin pazara yakın noktalarda gerçekleştirilmesi. Örneğin, Coca Cola’nın konsantreyi uzak mesafelere gönderirken, şişelemeyi pazarlara yakın yerlerde yaptırması nedeniyle uzun mesafelere katma değeri düşük olan suyu taşımaktan kaçınması gibi. (ii) Ulaşım maliyetlerinin sadece ürünün hacmiyle değil, aynı zamanda paketlemeyle de bağlantılı olması nedeniyle paketlerin en ekonomik ulaştırma yöntemleriyle uyumlu hale getirilmesi. Örneğin, ürünlerin tam bir konteyner dolduracak şekilde gruplandırılması ve paketlenmesi gibi. (iii) Ulaşım sistemlerinin enerji kullanım ağırlıkları farklıdır. En yoğun enerji kullanımı havayoluyla ulaşımdadır. Bu nedenle, ulaştırma yöntemlerinde değişiklik veya satın alım politikalarındaki değişiklik önemli tasarruflar sağlayabilir. Bu nedenle, bir ürünü havayoluyla taşımak yerine sadece katma değeri yüksek önemli parçalarını havayoluyla ulaştırmak stok maliyetlerini kontrol altında tutarken ulaşım maliyetlerini de düşürebilir. Örneğin, Avrupa’nın tekstil ithalatında yüksek katma değerli ve modası kısa zamada değişebilen ürünler için Türk pazarına yönelmesi ancak t-shirt gibi düşük katma değerli tamamlayıcıları Çin’den ithal etmesi gibi. (iv) Ürünün ulaşımında endüstri mühendisliği teknikleri ile optimizasyona gidilmesi, bu çalışmalarda sadece teorik mesafler değil, yol ve trafik durumu gibi parametrelerin de devreye alınması ürünün yollarda beklemesini, gecikmesini azaltarak maliyetleri düşürebilir. (v) Üretim ve depolama tesislerinin yerleşim optimizasyonu. Bu konu gerek tesis içi taşımlarının azaltılması, gerekse tüm sistemin ulaşım gereksinimini azaltmak açılarından en önemli farklılığı yaratma potansiyeline sahiptir. Gerek tesis tasarımı, gerekse üretim merkezilerinin birbirleriyle bağlantılı olarak nerede yer aldığı konusundaki kararları sonradan değiştirmenin maliyeti yüksek olduğu için karar aşamasında sadece satın alma maliyetlerine değil, aynı zamanda değişik senaryolara göre ulaşım maliyetlerine etkiler de göz önüne alınmaladır. Üstelik bu aşamada sadece şirketin üstleneceği ulaşım maliyetleri değil, aynı zamanda müşteilerin ve çalışanların ulaşım maliyetlerinin de değerlendirilmesi gerekir. Sonuçta bir ürünün maliyeti sadece fiyatıyla değil onu kullanabilmek için yapılan tüm masrafları kapsar.

Özetle, en önemli maliyet kalemlerinden birisi olan ulaştırma maliyetlerini yönetebilmek için ürünüzün hangi yollardan geçtiğini takip etmek gerekiyor.