Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Üst Yönetimin Ödüllendirilmesi

Nitelikli bir üst yönetim kadrosuna sahip olmak ve onları motive edebilmek şirketlerin üstün performans yakalayabilmelerini sağlıyor. Bu nedenle, üst yönetim için geliştirilen performans yönetimi sistemleri şirketler için büyük önem taşıyor. İyi bir performans yönetimi sistemine sahip olmak isteyen şirketlerin uyması gereken ortak ilkeler var.

Üst yönetim ödüllendirme sistemlerinin ana hedefi nitelikli insanları kuruma cezbetmek, onları kuruma kazandırdıktan sonra kalıcılıklarını sağlamak ve nitelikli takım arkadaşlarıyla birlikte uzun vadeli değer yaratacak bir yönetim anlayışı sergilemeleri için motive etmek olarak özetlenebilir. Bu nedenle üst yönetimin ücret ve ödüllendirme sistemi kısa ve uzun vadede üstün performansı motive edici düzeyde ödüllendirmeli ve özellikle uzun vadeli değer artışı hedefine odaklanmalıdır.

Bu nedenle, kurumsal yönetim ilkeleri de şirket yönetim kurullarının önemli görevlerinden olan bu fonksiyon için ayrı bir komite kurulmasını öneriyor. Üst yönetimin ücret ve ödüllendirilmesi için yapılacak çalışmaları yönlendirecek ve yönetim kuruluna öneri getirecek olan bu komitenin farklı deneyimlere sahip bağımsız üyelerden oluşması öneriliyor. Bu komitenin her sene kendisi için bir gündem oluşturması, üyelerinin ücret ve ödüllendirme poltikaları konusundaki gelişmeleri takip edebilmesi için gerekli seminer ve eğitimlere katılabilmesinin sağlanması, bu konuda politikaların belirlendiği toplantılarla yöneticilerin ödüllerinin belirlendiği toplantıların farklı zamanlarda yapılmasının kararların daha objektif olmasına yardımcı olduğu belirlenmiş.

Bu komitenin üst yönetim ödüllendirilmesi konusunda uzman bir danışmanlık firmasından bağımsız görüş alabilmesi ve bu danışmanlık firmasının şirket bu komite tarafından seçilmesi ve tercihan şirket ile başka projelerde çalışmaması, aksi durumda ise mutlaka bu komiteden izin alınması ve danışmanlık firmasının şirket ile yaptığı işlerin toplam tutarının şirketin genel kurul raporunda belirtilmesi öneriliyor.

Ücret ve ödüllendirme politikası belirlenirken dikkat edilmesi gereken konular şu şekilde özetlenebilir: (i) Şirketin başarı göstergelerinin neler olması gerektiğinin belirlenmesi, (ii) oluşturulan ücret ve ödüllendirme politikalarının farklı senaryolarda ne gibi sonuçlar vereceğinin test edilmiş olması, (iii) ödüllendirme poltikasının üstün performans için cazip, normal performans için ise normal (aşırı olmayan) bir düzeyde olacağı konusunda ikna olunmuş olması, (iv) mümkün olduğu kadar endüstri ve makro ekonomik etkilerin arındırılmasının sağlanması (göreceli performansın mutlak perfromanstan daha önemli olması), (v) belirlenen politakaların geçmiş performanslarla test edilmiş olması.

Halka açık şirketlerde üst yönetimin hisse alması ve çalışma dönemini aşan bir süre için bu hissedarlık durumunun devamının şart koşulması öneriliyor. Hisse alım satım dönemlerinin içeriden bilgi sahibi olanların haksız kazanç elde etmesini önleyecek düzenlemeler ve sınırlamalar içermesi gerekiyor. Bu planların ve sınırlamaların genel kurul raporlarında yer alması da bekleniyor.
Şeffaflık ilkesi doğrultusunda üst yönetimin atamalarından bu yana elde ettikleri kazançların ve şirketin endüstri ile kıyaslanan performansın rapor edilmesi bekleniyor. Kazançlar sadece nakit olarak yapılan ödemeleri değil, aynı zamanda ileride nakde çevrilebilecek değerlerin bugünkü değerini de içermeli.

Özetle, üst yönetimin ödüllendirilmesi şirketler için kritik bir konu olmakla kalmıyor, aynı zamanda gittikçe önemi artan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bu konudaki sürecin ve sonuçların da şeffaflıkla tüm hissedarlarla paylaşılması bekleniyor.