Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Uzaklık

Uzaklık sanılanın aksine bir mesafe fonksiyonu değil, bir zaman fonksiyonudur.  Hatta duygusal boyutta değerlendirildiğinde bir uzlaşmazlık, anlaşmazlık fonksiyonu olarak da değerlendirilebilir, uzaklık.  Aynı evde yaşayan, hatta aynı yatağı paylaşanların bile birbirinden uzaklaşabildiğinden bahsedildiğine göre.  Örneğin, ‘Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur’ sözünde ifade edilen iki insan arasındaki mesafenin uzunluğu değil, görsel ve sözsel iletişimdeki güçlüğün insanları duygusal olarak da birbirinden uzaklaştırabildiğidir.

Hatta aynı mesafede olsa bilse iki insan arasındaki uzaklık ile iki kitap arasındaki uzaklık da çok farklı olabilir.  Örneğin, Istanbul’daki bir kütüphaneci ile Los Angeles’deki bir kütüphaneci arasındaki uzaklık bu iki kütüphanede bulunan iki ayrı kitap arasındaki uzaklıktan çok farklı olabilir.  Özellikle bu kitapların internet üzerinden erişilir olması, ancak kütüphanecilerin birbirlerine en hızlı erişebilmelerinin ise ancak uçak yolculuğu ile gerçekleşebilmesi aynı mesafenin farklı uzaklık mânasına geldiğini gösterir.

Örneğin, bugün Istanbul’lu bir işadamı için günlük uçuşların olduğu Van, havaalanı olmayan Kütahya’dan daha yakındır.  Ancak bir torba çimento için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Ancak, bu makalenin temel hedefi ‘uzaklık’ kavramının farklı boyutlarını incelemek değil; şirketlerin misyonlarını iyi anlamaları ve tüm faaliyetlerini bu misyon doğrultusunda yönlendirmelerinin önemine işaret edecek bir örnek vermek.

Ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, ülkemizde birçok noktada havaalanı yatırımlarının yapılması, yakın coğrafyamızın dünyaya açılması, Istanbul havaalanı yatırımlarıyla uluslararası bir ‘hub’ haline gelmesi ve THY’nin son dönemlerdeki fiyat politikaları uçak yolculuğunu daha geniş kitleler için ulaşılabilir hale getirmekle kalmadı, ülkenin dört bir köşesini ve yakın coğrafyamızdaki (Orta Asya gibi) birçok noktayı çok daha ulaşılabilir kıldı.  Uzaklıkları yakınlaştırdı.

Ayrıca, ülkemizdeki üretimin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmeye başlaması bazı ürün gruplarının uçak ile ulaşımını da maliyet açısından erişilebilir hale getirdi.  Üstelik, özellikle Avrupa pazarı için küçük siparişlerin hızlı erişim imkanı Türkiye’nin Çin gibi pazarlar karşısında rekabet avantajlarından birisi haline geldi.

Özetle, THY Türkiye’nin ve Türkiye ile dünyanın yakınlaşmasını sağladığı için kriz döneminde bile büyüyen bir şirket haline geliyor.  Ancak, gerek insanlar, gerekse uçak kargo hizmetini kullanan mallar için önemli olan sadece havadaki zaman değil, ilk hareket noktasından (ev veya işyerinden) ulaşılmak istenen noktaya varış için geçen tüm zamandır.

Bu nedenle, THY yönetiminin odaklanması gereken tüm değer zincirindeki zaman kayıplarını azaltacak yaklaşımlardır.   Elbette toplam çevrim süresi sadece THY’nin kontrolündeki faktörlerden etkilenmiyor.   Ancak, iyi yönetim sadece şirket için faktörleri kontrol ederek değil, tüm değer zincirindeki önemli aşamaları etkileyerek gerçekleştirilir.   Havaalanına ulaşım konusunda karayolları/belediye ile görüşerek lüzümsuz duruşları azaltmak gibi.  Örneğin, Atatürk havalimanina TEM’den gidişte THY Teknik’ten çıkışlara kolaylık sağlamak üzere konmuş bulunan trafik ışığı esas trafiği çok yavaşlatan ve önemli gecikmelere neden olan bir ışıktır.  Bunun kaldırılması için buradan bir üst geçit yapılması için THY yönetiminin en azından ciddi bir lobi faaliyetinde bulunması gerekir.

Benzer şekilde güvenlik kontrollerinin hızlandırılması için havalimanı içerisinde daha çok geçiş noktası yapılması, güvenlik kontrolü yapanların aslında THY personeli olmamasına rağmen onların eğitimine katkıda bulunulması THY hizmeti açısından önemlidir.

Business class yolcular için dünyanın birçok havalimanında daha hızlı güvenlik/pasaport kontrol geçiş noktası varken, Atatürk havalimanında bu konudaki yaklaşım gerçek bir hizmet anlayışı yerine göstermelik bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır.  Birçok kez tek bir pasaport görevlisinin business yolculara hizmet etmesi, bu iş için ayrılmış sıranın diğerlerinden uzun olmasına neden olmaktadır!!

Havalimanına uçaklar geldiğinde çoğu kez körüğe yanaşmamaktadır.  Bu durumlarda, VIP yolcular için ayrı bir minibüs ile hızlı bir servis sağlanırken, benzer bir servisin en azından ‘business’ yolcular için sağlanmamasını anlamak güçtür.  Örneğin, 45 dakikalık Ankara-Istanbul uçuşu sonrasında 25 dakika havalimanında uçak turu, daha sonra tüm yolcuların (en yavaşına kadar) inmesini bekleyen bir otobüs ve havaalanı trafiği içerisinde yavaş haraket eden bir otobüs yolculuğunun toplam süresinin 45 dakikayı geçmesi sık ratlanan bir durum haline gelmiştir!!  Özellikle hızlı servis isteyen ve bunun ücretini ödeyen business yolcuların VIP servisi gibi ayrı bir minibüs ile havalimanından daha hızlı çıkmalarını sağlamak temel başarı faktörü ‘uzaklıkları yakınlaştırmak’ olan bir kurum için önemli olmalıdır.

Zamanı kısaltmanın bir aracı da doğru bilginin doğru zamanda sunulmasıdır. Uluslararası uçuşlardan gelişlerde bir kaç senedir ‘fıkra’ gibi bir anons yapılıyordu: ‘Yolculuğunuzun bundan sonraki bağlantısı gümrüklü bir havalimanınaysa bavullarınızı almayın, gümrüksüzse alın.’  Ancak hiç kimse hangi havalimanının gümrüklü veya gümrüksüz olduğunu bilmiyordu.  Son zamanlarda gümrüklü havalimanları listesinin Skylife’da yayınlanmaya başlaması yolcuların havalimanında zamanlarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olacaktır.  Elbette, bu anonsun yolculara Skylife’ı okuyacak zaman bırakacak şekilde yapılmasıyla.

Özetle, kalite anlayışı müşteri beklentilerini aşmak demek olduğuna göre THY yönetimi bu hizmeti kullananların aslında toplam çevrim süresinin kısalığı nedeniyle bu hizmeti kullandıklarını kavrayıp, tüm değer zincirinde insanların havalimanına erişiminden varılan noktada yine havalimanından çıkışa kadar olan tüm süreyi kısaltma hedefi ile çalışmalıdır.  THY’nin başarısı uzaklıkları yakınlaştırmaya dayalı olduğuna göre önemli olan sadece uçuş süresi değil, iki nokta arasındaki kısaltılmasıyla sürdürülebilir olacaktır.