Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Uzmanlık Loncaları

Değer yaratmanın en önemli girdisi bilgidir. Zaten çağımıza “bilgi çağı” denmesinin nedeni de en büyük zenginlik yaratma kaynağının tabii kaynaklar, fiziki sermaye yatırımları değil, bilgi olmasıdır. Microsoft gibi dünyanın en değerli şirketlerinin yatırımlarının fiziki yatırımlar değil, bilgi yatırımları olması bu olgunun en güzel örneklerindendir.

Bilgi çağında organizasyon yapılarında da önemli değişiklikler oluşmaktadır. Bilginin diğer sermaye kaynaklarından ayırt edici en önemli özelliği paylaşıldıkça artıyor olmasıdır. Bu nedenle, en önemli değer kaynağı olan bilgiyi artırmak ve geliştirmenin en etkin yolu onu paylaşmaktır.

Ayrıca, özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, şeffaflığa verilen önem ve kamu kaynakları kullanılarak üretilen araştırmalar sonucu ortaya konan bilginin yaygınlığı, bilgiyi saklayarak avantaj elde edilen dönemlerin geçmişte kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, organizasyon yapılarını bilgiyi paylaşmak ve geliştirmek anlayışı üzerine kuran yapılanmalar daha başarılı olacaktır. Nitekim, dünya devleri Microsoft ile baş edemezken serbest bilgi paylaşımı modeliyle Linux ciddi bir tehdit haline gelebilmektedir.

Bilginin paylaşıldıkça artabilmesi için paylaşımın birbirleriyle yakın düzeyindekiler arasında olması önem taşımaktadır. Bu nedenle, aynı organizasyon içindeki benzer uzmanlık seviyesindeki sınırlı kişinin bilgi paylaşımının ötesinde kurumlar arası paylaşımın önemi artıyor. İşte, farklı kurumlarda çalışsalar da aynı konu üzerinde benzer bilgi düzeyinde bulunanların bilgi paylaşım ortamları yaratarak oluşturdukları yapılara “uzmanlık locaları” deniyor.

Uzmanlık locaları üyeliği kişisel seçimlerle bağlıyor. Ancak, lonca üyeliğinin devamı, bilgi geliştirme konusundaki motivasyonları ve katkılarıyla sağlanabiliyor. Herhangi bir loncada üyeler arasında bilgi düzeyi farkı açılmaya başladığında bu organizasyon yapısı kendisini yok edip, yenilerinin kurulduğu bir ortama bırakıyor.

Uzmanlık loncaları büyük şirketlerin farklı bölgelerindeki organizasyonları arasında kurulabildiği gibi, bir birinden tamamen bağımsız şirketler arasında da oluşabiliyor. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla, bu grupların bilgi paylaşımında mekan ve zaman kısıtları ortadan kalkıyor.

Uzmanlık loncaları öncelikle “en iyi uygulamaların” paylaşılabildiği bir ortam yaratıyor. Farklı organizasyonlardan gelenlerin bilgi paylaşımı tüm sistemin gelişme hızını artırıyor. Aynı profesyonel alanda uzmanlarla bir araya gelebilme uzmanlık gelişimi açısından insanların öz değerlendirme yaparak gelişmelerine fırsat tanıyor.

Uzmanlık loncalarını teşvik eden şirketlerde çalışan profesyonellerin iş tatmininin daha yüksek olduğu gözleniyor. Dolayısıyla, şirkete bağlılıkları da artıyor. Bu durum aynı zamanda nitelikli profesyonellerin şirkete cezbedilmesine de yardımcı oluyor.

Uzmanlık locaları kişilerin ve şirketlerin problem çözme kapasitelerini ve yeteneklerini de geliştiriyor. Farklı ortamlardan kaynaklanan çeşitli problemle karşılaşan profesyonellerin yetkinlikleri ve bilgileri artıyor. Farklı deneyimlere sahip kişilerin aynı problemi çözmek için uğraş vermeleri de problem çözme kapasitesini geliştiriyor.

Uzmanlık localarını destekleyen kurumların yeni iş fikirleri ve alanları geliştirme konusunda önemli kazanımlar elde ettikleri gözleniyor. Uzmanlık locaları resmi olmayan yapılar olsalar da iyi yönetim ile, teşvik ile gelişmeleri desteklenebiliyor. Bir bahçe gibi zamanında tohum atıldığında, düzenli olarak gübre ve su verildiğinde, gerektiğinde yabancı otlardan temizlendiğinde daha çok yeşeriyorlar. Dünya Bankasının kendisini bir “bilgi bankasına” dönüştürme hedefi uzmanlık localarını şirket olarak geliştirmeye güzel bir örnek oluşturuyor.

Uzmanlık locaları bilgi çağında değer yaratmak için gerekli ve faydalı bir insan kaynakları yönetim aracı olarak kullanılıyor. Uzmanlık loncalarının oluşumunu maddi ve manevi olarak destekleyen şirketler bilgi çağında daha hızlı gelişeceklerdir.