Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yarını Arayışlar

Geçtiğimiz hafta sonu ARGE Danışmanlık ve NMC tarafından “Yarını Arayışlar” toplantısı düzenlendi. Toplantıya, fikirleriyle, kararlarıyla ve eylemleriyle ülkemizin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip bakanlar, fikirleriyle farklılık yaratan iş adamları, emekli generaller, ekonomistler, dış politika uzmanları ve bilim adamları katıldı. Toplantının hedefi bu kişileri bir arada 20 yıl sonrası için kritik önem taşıyan konuları bugünden düşünmeye ve geleceği şekillendirmek için bugünden atılabilecek adımları belirlemeye yönlendirmekti.

Toplantıda 20 yıl sonrasının dünyasındaki siyasi, ekonomik bilimsel ve teknolojik gelişmeler tartışıldı ve katılımcılar tarafından ufuk açıcı olarak nitelendirildi. Toplantıda aynı zamanda Türkiye’yi önemli ölçüde etkileyebilecek altı senaryo hakkında da çalıştaylar yapılarak Türkiye’nin bugünden atması gereken adımlar belirlenmeye çalışıldı.

Ortadoğu’da “Bitmeyen Kavga” ve “Silahlara Veda” senaryoları, AB ile ilişkilerde “AB Komşusu, Türkiye” ve “ Birlikte Güçlenme” senaryoları ve AB-ABD ilişkileri konusunda da “EurAmerica” ve “21. Yüzyılın Berlin Duvarı, Atlantik Okyanusu” senaryoları tartışıldı. Bu senaryoların gerçekleşme olasılıkları şu şekilde değerlendirildi: Ortadoğu’da barış olma olasılığı %37, çatışmanın devam etme olasılığı %63; Avrupa Birliği ile ABD’nin bir birlerine alternatif poltikalara yönelmeleri olasılığı %35, birlikte hareket ederek dünyayı yönlendirme olasılığı %65; Türkiye’nin Avrupa Birliği dışında kalma olasılığı %42, AB üyesi olma olasılığı %58. Her senaryo için bugünden atılması gereken adımlar katılımcılar tarafından belirlendi. Bir birine zıt gibi görünen senaryoların gerçekleşecek olmasının beklendiği durumlarda bile aynı hareket tarzını göstermemiz gerektiği durumlar tespit edildi. Örneğin, Türkiye’nin 20 yıl sonra AB üyesi olması veya olmaması durumunu bugünden biliyor olsak bile 2004 içinde üyelik müzakerelerine başlamak üzere tarih almak için uğraşılması gerektiği ortaya çıktı.

Senaryoların çok farklı gelecekler çizmesine ve her senaryo için atılacak farklı adımlar olmasına rağmen Türkiye’nin geleceğe hazırlanması için yapılan önerilerde bir çok ortak adım da belirlendi.

Türkiye iyi yönetişimi tüm kurumlarında uygulamalıdır
Ciddi bir eğitim seferberliği ilan edilerek, genç nüfusumuzun teknolojik ve bilimsel etkinliği artırılmalıdır.
En kısa zamanda kapsamlı bir hukuk reformu gerçekleştirilmelidir.
Güçlü bir ekonomi gerçek güvenliğin temelidir. Bu nedenle, yüksek katma değer üretebilmeye odaklı ar-ge ve teknoloji geliştirmeye odaklanarak devlet-özel sektör-sivil toplum kurumları-üniversite işbirlikleri geliştirilmelidir. Türkiye, AB’nin üretim üssü, bölgenin ise ticaret ve hizmet merkezi olmaya odaklanmalıdır.
Türkiye siyaset, ticaret, enerji bağımlılığı, su kaynaklarının kullanımı, teknolojik işbirliği, ve savunma sanayi alanlarında bölge ülkeleri ve doğu ile batı güçleri arasında dengeli ilişkiler kurmalı ancak demokrasi, insan hakları, ve liberal ekonomi açısından dünyanın en gelişmiş ülkelerinin gerisinde kalmamalıdır. Bölgenin şekillenmesinde aktif olarak girişimlerde bulunmaya ve örnek oluşturmaya özen göstermelidir.
“Türkiye” markasına ve yurt dışında yaşayan Türklerle ilişkiler önem verilerek, hedef kitle odaklı yaklaşımlarla, ülkenin marka değerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır.
Türkiye, tüm kurumlarında uzun vadeli düşünme ve stratejik yaklaşımlarla hareket edebilme kapasitesini geliştirmelidir.
Katılımcılara göre, Türkiye nasıl bir gelecek ile karşılaşırsa karşılaşsın, bu konularda önemli adımlar atmak zorunda.