Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yelken Yöneticilik Yetkinliğini Geliştirir

Yelkencilik sadece bir spor değil, aynı zamanda önemli bir eğitim aracıdır.

Öncelikle, yelkencilik bir hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşabilmek için önceden çevre şartlarını inceleyip, detaylı planlama yapmayı gerektiren bir spordur. Bu nedenle, yöneticiler için planlama deneyimi kazanma aracı olarak kullanılabilir.

Bu planlama süreci sadece rotayı içermez, aynı zamanda su, enerji, yiyecek ve bakım malzemesi gibi birçok yaşamsal kaynağın da planlanmasını gerektirir. Bu yönüyle yelkencilik, yöneticilikte gerekli olan konunun tüm yönleriyle planlanması ve kaynakların etkin kullanılması becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Yelken de hayat gibi dinamiktir. Başarı doğru kararlar kadar çevre şartlarının da uygun olmasına bağlı olabiliyor. Üstelik, her ne kadar detaylı ve iyi düşünülmüş planlar yapılmış olursa olsun, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmek de başarı için önem taşıyor. Yelken yarışlarında da hem her gün hava şartlarında değişkenlik vardır, hem de rakiplerin yaptıkları seçimler hava şartlarından herkesin farklı şekilde yararlanmasına neden olur. Bu yönüyle de yelken, yöneticileri değişen şartlara uyum sağlayabilme yetkinliklerini geliştirmeye ve rekabete hazırlar.

Hayatta başarıyı etkileyen önemli unsurlardan birisi de ortaklıklardır: evlilik, iş ortaklığı, takım arkadaşlığı gibi. Yelken sporunda da başarıyı ve keyfi geliştiren faktörler arasında ortak ile anlaşma ve uyum vardır. Bu yönüyle de yelken, yöneticileri takım çalışmasına da hazırlar.

Yelkencilikte takım içinde ve başka teknelerdekiler ile sahildekilerle iletişim kurma yetkinliği önem taşımaktadır. Bu nedenle, yelken iletişim yetkinliklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Toplumsal hayat kurallara uymayı gerektirir. Kuralların rasyonel nedenleri olması ise onlara uyumu artırır. Yelken için de geçerli olan bu durum, yöneticileri kurallara uyum sağlamaya da hazırlar.

Yelkenciliğin önemli şartlarından birisi de riskleri önceden görmeye çalışmak ve her türlü risk için hazırlıklı olmaktır. Bu nedenle, yelken yöneticilikte çok önemli bir faktör olan risk yönetimi konusunda da deneyim kazandırır.

Yelkende önemli ilkelerden birisi de “herşeyin bir yerinin olması ve herşeyin her zaman düzenli olarak yerinde olması”nın sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim için önemli olan şeffaflık ve açıklık ilkeleriyle uyumlu olan bu anlayış aslında karar almada hızı ve risklerden korunmayı sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yönüyle de yelkencilik yöneticiliğe hazırlanmada yardımcı olur.

Hem yelkende, hem de iş hayatında başarı için gerekli önemli konulardan birisi de disiplinli olmaktır. Tabiat hataları affetmez. Bu nedenle, yelkende disiplin hayati önem taşır. Bu yönüyle de yelken yöneticilik yetkinliklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Özetle, yelken sadece keyifli bir spor değil, aynı zamanda yöneticilik yetkinliklerini de geliştirmeye destek olabilecek bir eğitim aracıdır.